Edmond Halley blog

Alieke Doornink

Individuele pensioenoplossingen in opkomst

Een pensioenregeling vanuit het bedrijf is bijna een standaard arbeidsvoorwaarde. Het vormt een onmisbaar vangnet voor inkomensrisico’s. Maar er kleven wel nadelen aan en nog extra voor kleinere bedrijven. Individuele pensioenoplossingen zijn dan ook in opkomst. Als vervanging van collectieve regelingen en als aanvulling daar op.

Jeroen Tuijp

Pensioenakkoord mislukt. Dan zelf je pensioenregeling moderniseren

Het pensioenakkoord kwam er niet en dus werd ook het pensioenstelsel niet gemoderniseerd. Gelukkig hoef je als werkgever niet passief af te wachten. Je kunt je eigen pensioenregeling gewoon moderniseren.

Els Janssen

IORP II verbetert communicatie MVO en meer

Op 13 januari 2019 is een Europese richtlijn over pensioen (IORP II) in de Nederlandse wetgeving verwerkt. Omdat Nederland al vrij ver gevorderd is met werkgeverspensioen en de wetgeving hierover, was het eerste idee dat er weinig impact zou zijn. Op het tweede gezicht blijkt dat toch tegen te vallen. Enkele relevante krenten uit de pap liggen op het terrein van communicatie, maatschappelijk verantwoord beleggen en collectieve waardeoverdrachten naar het buitenland.

Jeroen Tuijp

Creëer waarde met verplichte wijziging pensioenrichtleeftijd

De pensioenrichtleeftijd stijgt. Bijna alle pensioenregelingen van alle bedrijven in Nederland moeten worden aangepast. Dat geldt waarschijnlijk ook voor die van jullie. Als dat dan toch moet, kun je het maar beter zo doen dat het ook nog wat oplevert.

Mark Jordens

Pensioenkalender 2017

Er staat een aantal belangrijke pensioenwijzigingen te gebeuren in 2017. Als je werkgever, OR-lid, financieel of OR adviseur bent, of DGA, kun je er zeker van zijn dat je actie moet nemen op pensioengebied. De pensioenkalender geeft je een helder en beknopt overzicht van wat er gaat gebeuren, hoe dat jou raakt en welke acties je moet nemen.

Els Janssen

Pensioenrichtleeftijd wijzigt

De fiscale pensioenrichtleeftijd gaat van 67 jaar naar 68 jaar. Als je werkgever of lid van de ondernemingsraad bent, betekent dat automatisch dat je weer met elkaar in gesprek moet. De pensioenregeling moet hierdoor namelijk worden aangepast. Voor deze aanpassing is instemming van d ondernemingsraad vereist.

Judith Scherrenberg

Uitfaseren pensioen in eigen beheer uitgesteld

Staatssecretaris Wiebes heeft voor stemming over het nieuwe DGA pensioen in de Eerste Kamer, de Eerste Kamer verzocht om de stemming aan te houden. Hij vreest dat zijn toezegging dat de toekomstige indexatie in een keer mag worden genomen, leidt tot een miljardenstrop in de Vpb. Hij zegde dit toe in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer van 2 december 2016. Als DGA’s een premievrije pensioenaanspraak hebben met voorindexatie, zouden ze de toekomstige indexatie in een keer mogen nemen bij omzetting naar de oudedagsverplichting of bij afkoop. Hij wil dit via een novelle oplossen.

Alieke Doornink

Uitstel organiseren premievrijmaken DGA pensioen tot 01-04-2017

Om tegemoet te komen aan de uitvoeringspraktijk, krijgt de DGA iets meer tijd om zijn pensioen te herorganiseren. Lees hier meer over hoe dat zit.

Inge Thomassen

Vragen en antwoorden over het nieuwe DGA pensioen

Naar aanleiding van de nieuwe regels rondom het DGA pensioen en het overgangsrecht, zijn er nog heel wat dingen niet duidelijk. Gelukkig wordt daar aan gewerkt en worden veel zaken steeds helderder. In dit artikel vind je een reeks antwoorden op vragen die voorheen nog open stonden.

Judith Scherrenberg

DGA pensioen vernieuwing vergt adequate advisering om nadeel en schade te voorkomen

Dat het DGA pensioen volledig op de schop gaat wist je natuurlijk al. Dat dat betekent dat het heel verstandig is om direct te gaan starten het voorbereiding van je advisering hier over, misschien nog niet.

Maar als je te laat start, leidt dit tot forse fiscale schade bij je DGA relaties. Daarbij komt dat advisering over het nieuwe DGA pensioen misschien wel heel wat complexer is dan je misschien dacht.

Lees in dit artikel over wat je gaat tegenkomen als je DGA’s adviseert over het nieuwe pensioen.