Edmond Halley blog

Gratis pensioencommunicatie

Gratis pensioencommunicatie… Doen?

Het afgelopen jaar onderzocht de overheid de effectiviteit van pensioencommunicatie. De conclusies schreef minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.  In de brief zit ook een belangrijke aanbeveling over de toekomst van pensioencommunicatie: het moet individueler. Daar zijn we het van harte mee eens.

Pensioenfondsen en verzekeraars bieden steeds vaker ook pensioencommunicatie aan. “Gratis” zelfs. Het kan soms een goed idee zijn om daar gebruik van te maken. Maar “gratis” bestaat niet en meestal zijn er betere opties.

Pensioeninformatie verwarrend

Pensioeninformatie wordt beter, maar helpt het?

In de pensioenwereld begint eindelijk het besef door te sijpelen, dat de bestaande manieren van pensioencommunicatie niet goed werken. Daarom lopen er nu initiatieven om daar wat aan te gaan doen. Daar ga je vast wat van merken de komende tijd maar het zal niet veel gaan opleveren. Hierna lees je waarom niet en welke oplossing daarvoor in opkomst is.

Pensioenakkoord tijdlijn

Pensioenakkoord invoering tijdlijn

Uiterlijk op 1 januari 2027 moet de pensioenregeling van je bedrijf zijn aangepast aan de regels van het nieuwe pensioenstelsel. Het maakt daarbij niet uit of jullie pensioenregeling bij een pensioenfonds, een verzekeraar, een PPI of een andere uitvoerder loopt. De wet waarin de details komen te staan moet nog gemaakt worden en gaat 1 januari 2023 gelden. Maar het kan voordelig zijn om nu alvast actie te nemen. Lees hier meer.

De inhoud en tijdlijnen daarvoor, zijn voor regelingen die bij een pensioenfonds zijn ondergebracht anders dan bij beschikbare premieregelingen. Beide tijdlijnen vind je in de heldere schema’s in dit artikel.

Helpende hand

Pensioenakkoord handreiking verlaagt kosten stelselwijziging voor beschikbare premieregelingen

Het pensioenakkoord regelt voor beschikbare premieregelingen een nieuwe manier voor de vaststelling van de premie. In plaats van een premie die verplicht oploopt met de leeftijd van de werknemer, wordt een gelijkblijvende premie verplicht. Veel mensen die nu in een bestaande beschikbare regeling zitten gaan er dan op achteruit, soms fors. Werkgevers zouden dit moeten compenseren. Dat zou voor veel werkgevers leiden tot zeer hoge uitgaven. In de aanvulling op het pensioenakkoord van 12 juni 2020 bevindt zich daarvoor nu een handreiking. Mensen die nu al in een regeling met oplopende premies zitten, mogen daar in blijven. Alleen voor nieuwe deelnemers in een pensioenregeling geldt de verplichte vlakke premie. Dit voorkomt dat bedrijven grote compensaties moeten betalen.

De aanvulling op het Pensioenakkoord bevat nog meer verduidelijkingen en oplossingen. Lees daarover meer in dit artikel.

Erik van der Meulen

Pensioen en corona, vragen en antwoorden. (FAQ)

De crisis rondom corona heeft invloed op allerlei onderdelen van pensioen. Daar hebben onze klanten veel vragen over en die beantwoorden we persoonlijk. Maar het leek ons handig om daarnaast ook een overzicht te maken waar de belangrijkste dingen die te maken hebben met pensioen en corona bij elkaar staan. Daarom maakten we voor onze klanten, maar ook voor wie geen klant is, deze pagina.

Mensen puzzelen mo kosten van het pensioenakkoord te beperken

Kosten pensioenakkoord beperken

Het pensioenakkoord gaat bedrijven met een beschikbare premie regeling geld kosten. Hoe veel dat wordt hangt af van de uiteindelijke uitwerking van het akkoord en de specifieke situatie van het bedrijf. Maar er is nog een belangrijke factor: hoe creatief zijn werkgever en ondernemingsraad. Want met creativiteit en in overleg is er veel mogelijk. In dit artikel geven we alvast vijf mogelijkheden. Maar eigenlijk is er maar één die écht goed werkt.

Jaco Weeda

Fusie Pensioen Consultants Westland en Edmond Halley

Pensioen Consultants Westland en Edmond Halley zijn na jarenlang samenwerken gefuseerd. Door de fusie ontvangen onze relaties bredere en steeds beter geïntegreerde dienstverlening.

Foto: dame kijkt met verrekijker naar pensioenakkoord financiele scan

Wat kost de Wet Toekomst Pensioenen (pensioenakkoord) voor mijn bedrijf?

De Wet Toekomst Pensioenen (pensioenakkoord) kan stevige financiële gevolgen voor je bedrijf hebben. Met de financiële scan krijg je daar een goede indruk van. Deze scan voeren we gratis voor je bedrijf uit als je bedrijf een beschikbare premie of DC regeling heeft en je minimaal 25 medewerkers in dienst hebt.
Aan de hand van zes vragen per telefoon of email, stellen we een scan voor je bedrijf op. Dit kunnen we gratis doen, omdat we daarvoor in huis een geavanceerd rekenmodel hebben ontwikkeld.

Foto: uitleg op kantoor

Wat is het pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord is een set afspraken en uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelsel in Nederland.  Het kwam 5 juni 2019 tot stand tussen werkgevers, werknemers en het kabinet. De uitgangspunten worden de komende jaren uitgewerkt en vertaald naar wetgeving. Het betreft alle drie de pensioenpijlers: 1) AOW, 2) werkgeverspensioen en 3) individueel pensioen.

Foto: jong koppel geniet van eerder met pensioen

Pensioenakkoord en eerder stoppen met werken

Eerder stoppen met werken, kan dat écht na het pensioenakkoord?

Het Principeakkoord belooft dat mensen drie jaar voor hun pensioendatum kunnen stoppen met werken. Daarvoor bevat het vijf maatregelen. Dat klinkt goed. Voor wie eerder stoppen met werken ook in het echte leven mogelijk wordt, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van hoe de maatregelen ingevuld gaan worden. Daar zal komende tijd nog flink over onderhandeld gaan worden. We lopen de vijf maatregelen één voor één langs. Daarbij geven we aan hoe de maatregel uitpakt in de praktijk, afhankelijk van de invulling die de maatregel krijgt.