Privacy policy

Wat doen wij met via internet ingediende persoonlijke gegevens?

We gebruiken ze om je van dienst te kunnen zijn:

Als je om contact verzoekt, gebruiken we je gegevens om contact met je op te nemen op de manier die je aangaf.
Als je ons vroeg iets toe te zenden, gebruiken we de gegevens daar voor. We kunnen (en mogen) je pas de spullen toezenden als je op een mailinglijst staat. Als je daar nog niet op staat, plaatsen we je daarom eerst op een mailinglijst. Voordat dat definitief is krijg je eerst nog een email waarin je moet bevestigen dat je écht een abonnement op onze mailinglijst wilt. Een zogenaamde “dubbele opt-in” dus.

Onder elk bericht dat we je zenden staat een linkje bij waarmee je jezelf weer heel simpel van een mailinglijst kunt verwijderen, of waarmee je je voor onze andere mailinglijsten kunt af- en aanmelden.

We slaan de gegevens op:

Als je al een bekende van ons bent, werken we de gegevens in onze contactenlijst bij met de gegevens die je hebt verstrekt.
Als je nog geen bekende bent, nemen we je verstrekte gegevens op in onze contactenlijst.

Deze lijst is opgenomen in een geautomatiseerd kennissysteem. Alleen medewerkers van Edmond Halley hebben daar toegang toe. Het systeem is uitstekend beveiligd.

We gebruiken de gegevens opnieuw:

Als er een specifieke aanleiding is, gebruiken we je contactgegevens om contact met je te kunnen opnemen.
Als je op een mailinglijst staat staat aangemeld en er doet zich iets voor dat voor de contacten op die mailinglijst interessant kan zijn, zenden we je een mailtje over dat onderwerp. Dat doen we maar heel af en toe en alleen als we denken dat het echt relevant voor je is. Bij een dergelijk berichtje zit altijd ook een linkje waarmee je jezelf heel simpel van de mailinglijst kunt verwijderen, of waarmee je je voor andere mailinglijsten kunt af- en aanmelden.

We houden de gegevens geheim:

De gegevens die in onze contactenlijst staan zijn beveiligd opgeslagen en worden in principe niet met partijen of instantie buiten Edmond Halley gedeeld. Dat is uiteraard anders als dat nodig is in het kader van onze dienstverlening aan je. Dan zijn er vaak verschillende instanties en partijen die over je gegevens moeten beschikken zodat we ons werk kunnen doen. Bijvoorbeeld een verzekeraar of pensioenfonds. Maar dat is dan altijd in het kader van een specifieke opdracht die je hebt verstrekt en je bent dan ook altijd op de hoogte van welke informatie aan welke partij verstrekt wordt. We verstrekken ook nooit meer informatie dan nodig is voor het goed kunnen uitvoeren van de opdracht.

Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdracht. Je kunt deze rechten uitoefenen door een email te sturen aan info@edmondhalley.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze vinden in de instellingen van je browser.