• Edmond Halley pensioenadvies foto met een jongetje dat speelt dat hij een piloot is. De foto symboliseert dat "later"ook nu al aanwezig is. In onze adviezen brengen we deze ook bij elkaar.

Visie en missie

De waarde die in pensioen zit, ontsluiten voor medewerkers en werkgever

Pensioen is in de ervaring van de werkgever, de ondernemingsraad en deelnemers vaak vooral “gedoe”.

Het is moeilijk, het kost geld, het geeft gemopper, het geeft administratief gezeur, het is ongrijpbaar en onbegrijpbaar en het voegt eigenlijk maar weinig toe aan de bedrijfsdoelen.


Pensioen is  vaak “corvee” voor de directie, ondernemingsraad en de medewerkers.

Dat ontstaat als de waarde die in het pensioen zit niet wordt ontsloten. Wij accepteren dat niet want zo hoeft het niet te zijn. Wij zijn voortdurend bezig dit te doorbreken.

Onze missie: de waarde die in pensioen zit ontsluiten
voor medewerkers en werkgever.

We vinden dat pensioen gericht moet zijn op het leven van mensen en de bedrijfsdoelen moet ondersteunen. Getallen, percentages, wetten: het zijn de instrumenten en niet het doel.

Dat doen we door het pensioen zo makkelijk mogelijk te maken en te houden. We maken het inzichtelijk en begrijpelijk en vertalen het naar wat het voor de medewerkers en de organisatie concreet betekent. Zo halen we de waarde naar boven die in een passende pensioenregeling zit opgesloten.

Om dat te kunnen doen, doen we dingen “een beetje anders”. En we beginnen in ons denken altijd bij het gewenste eindresultaat door bij elke stap twee vragen centraal te stellen.

  1. Wat moeten de medewerkers ervaren in weten, geld en emotie als we “klaar” zijn?
  2. Hoe is het bedrijf versterkt als we “klaar” zijn?

Daarbij is niet alleen de inhoud belangrijk, maar ook het interne proces. Daar besteden we dan ook veel aandacht aan.

In onze stijl zijn we persoonlijk en luchtig. We werken graag samen met elkaar, met onze klanten en de andere belanghebbenden. Maar als het nodig is vind je in ons robuuste onderhandelaars.

We begrijpen dat ons werk een teamsport is waarbij de “verdedigers en staf” zelden “scoren” maar net zo belangrijk zijn voor het succes als de “aanvallers”.  Het succes is dan ook van “ons” en niet van “iemand”.

Hoe we dat voor andere klanten al deden en wat ze daar van vinden, kun je lezen bij de klantcases.