• Edmond Halley pensioenadvies foto met een jongetje dat speelt dat hij een piloot is. De foto symboliseert dat "later"ook nu al aanwezig is. In onze adviezen brengen we deze ook bij elkaar.

Visie en missie

Pensioen is  vaak “corvee” voor de directie, ondernemingsraad en de medewerkers.

Wij  zijn voortdurend bezig dit te doorbreken.

Onze missie:

De waarde die in pensioen zit ontsluiten
voor medewerkers en werkgever.

Pensioen mag dan gaan over “later”, het gevoel over pensioen is er nu. Wij zorgen dat medewerkers en werkgever echt blij zijn met de pensioenregeling. Via die positieve attitude ontsluiten we de waarde die in pensioen zit.

Wat “waarde” is verschilt per bedrijf en zelfs per persoon. Dat gaan we daarom eerst onderzoeken. Dat doen we door een aanpak die “een beetje anders” is. We werken namelijk achterstevoren.

We beginnen bij het gewenste eindresultaat door twee wezenlijke vragen  te stellen:

  1. Welke emotie wil je dat de medewerkers over pensioen hebben als we “klaar” zijn?
  2. Hoe wil je dat de pensioenregeling het bedrijf versterkt is als we “klaar” zijn?

Daarna creëren we samen de route daar naartoe, binnen de randvoorwaarden die er binnen het bedrijf bestaan.

We vinden dat pensioen gericht moet zijn op het leven van mensen en de bedrijfsdoelen moet ondersteunen. Getallen, percentages, wetten: het zijn de instrumenten en niet het doel. Wij zorgen op de achtergrond voor de techniek. Die vertalen we naar wat het voor de medewerkers en de organisatie concreet doet. Die vertaling doen we ook in getallen, maar maar vooral in betekenis.

Bij pensioenadvies, communicatie en beheer is niet alleen de inhoud belangrijk, maar ook het interne proces. Daar besteden we dan ook veel aandacht aan.

In onze stijl zijn we persoonlijk en luchtig. We werken graag samen met elkaar, met onze klanten en de andere belanghebbenden. Maar als het nodig is vind je in ons robuuste onderhandelaars.

Hoe we dat voor andere klanten al deden en wat ze daar van vinden, kun je lezen bij de klantcases.