• Edmond Halley pensioenadvies foto met een jongetje dat speelt dat hij een piloot is. De foto symboliseert dat "later"ook nu al aanwezig is. In onze adviezen brengen we deze ook bij elkaar.

Visie en missie

Toekomstvoorzieningen die doelen realiseren

Wij vinden dat pensioen en financiën dienstbaar moeten zijn aan doelen van mensen en bedrijven. Pensioen, vermogen en geld zijn de middelen die we gebruiken, maar nooit een doel op zich.

Daarom willen we bij advies aan werkgever of ondernemingsraad altijd eerst heel goed begrijpen wat de bedrijfsdoelen zijn, de strategie en de bedrijfscultuur. Bij persoonlijke advisering willen we verkennen wat de persoonlijke drijfveren, belangen en doelen zijn. Pas dan gaan we aan het werk met financiën, techniek, wetgeving en fiscaliteit om tot een mooie oplossing te komen.

Daarbij maken we pensioen, vermogen en geld simpel zodat inzicht ontstaat in hoe de onderliggende techniek bijdraagt aan het leven van de individuele klant of de bedrijfsdoelen van de zakelijke. Daarbij zorgen we dat onze klanten altijd in controle blijven van het het adviesproces en van de oplossing.

Zo willen we zorgen we dat onze klanten écht blij worden van onze advisering.

Hoe we dat voor andere klanten al deden en wat ze daar van vinden, kun je lezen bij de klantcases.