Het nieuwe pensioen heldere uitleg in filmpjes

De Wet toekomst pensioenen brengt ons een nieuw pensioenstelsel

Daar schreven we een boekje over met heldere korte uitleg: “Het nieuwe pensioen, vind simpel je weg“. Daarin zitten QR codes waarmee lezers meteen naar één van onderstaande filmpjes gaan voor extra uitleg. Maar de filmpjes zijn ook zonder boekje verhelderend. Ze leggen de belangrijkste onderdelen van het nieuwe ouderdomspensioen dat door werkgevers wordt geregeld uit.

De “pensioendriehoek” laat zien wie welke rol vervult in de pensioenregeling. Je ziet in één overzichtelijk plaatje hoe de juridische verhoudingen zijn geregeld en in welke juridische documenten die vastliggen. En dat leggen we helder en simpel uit. Aan de orde komt:

 • De pensioenovereenkomst
 • De uitvoeringsovereenkomst
 • Het pensioenreglement
 • De onderlinge samenhang
 • Toezichthouders

Vaak, maar niet altijd, speelt de ondernemingsraad een belangrijke rol bij pensioenzaken. Welke rol, wanneer vervullen ze die wel en wanneer niet en wat is hun rol bij de overgang naar het nieuwe pensioen? Dat leggen we hier simpel en helder uit. Aan de orde komt:

 • Het collectieve karakter van de pensioenovereenkomst
 • Wie namens de medewerkers over het pensioen onderhandelt
 • Wanneer de ondernemingsraad over het pensioen onderhandelt
 • Het belangrijkste machtsmiddel van de ondernemingsraad

De hoogte van pensioen komt eigenlijk heel simpel tot stand. Je telt gewoon op hoeveel geld in de pensioenpot wordt ingelegd en hoeveel rente of beleggingsrendement daarmee wordt behaald. Dat rendement heeft een grote invloed op de hoogte van je pensioen. We leggen hier helder en simpel uit hoe dat werkt. Want je moet dit snappen om de verschillen tussen het oude en het nieuwe pensioen te kunnen begrijpen. Aan de orde komt:

 • Samengestelde interest
 • Evenredige opbouw in de tijd van pensioen in het oude pensioenstelsel
 • Uitleg van het begrip: “actuariële premie”

De manier waarop het pensioen door de jaren heen aangroeit, verandert. Doordat de premie niet meer stijgt met de leeftijd, wordt niet meer elk jaar even veel pensioen opgebouwd maar daalt de pensioenaangroei elk jaar. (Al zijn er wel uitzonderingen.) Die dalende opbouw hoeft niet te betekenen dat je automatisch een lager pensioen krijgt. Hoe dat zit, leggen we helder en simpel uit. Aan de orde komt:

 • De manier van pensioen opbouwen in het oude pensioenstelsel
 • De manier van pensioen opbouwen in het nieuwe pensioenstelsel
 • Het effect daarvan op de pensioenhoogte
 • Nadeel moet gecompenseerd worden

Pensioenfondsen bouwen in het oude pensioenstelsel, de actuariële premie om naar een doorsneepremie. Daardoor geldt voor alle mensen met een gelijk salaris, los van hun leeftijd, eenzelfde premie. De doorsneepremie wordt vervangen door een gelijkblijvende premie. Daarvoor geldt dat die geen rekening houdt met de leeftijd van iemand. Maar het verandert wel hoe het pensioen gedurende iemand’s werkzame leven aangroeit. Hier leggen we helder en simpel uit hoe dat zit. Aan de orde komt:

 • Evenredige pensioenopbouw in de tijd
 • Dalende pensioenopbouw in de tijd
 • Pensioenfondsen en de doorsneepremie
 • In het nieuwe pensioenstelsel geldt gelijkblijvende premie

In het nieuwe pensioenstelsel worden pensioenaanspraken vervangen door premierechten en ontstaat een “eigen “pensioenpot. Maar hoe “eigen” die wordt, hangt af van keuzes van de sociale partners. Want je kunt daar op twee manieren (drie eigenlijk) mee omgaan. De ene manier leidt tot een “flexibele regeling”, de andere tot een “solidaire regeling”. We leggen helder en simpel uit wat de belangrijkste verschillen zijn.

 • De pensioenregeling via een verzekeraar of PPI
 • Bij pensioenfondsen zijn er twee keuzes
 • De flexibele premieregeling
 • De solidaire premieregeling
 • Het effect op het beleggingsbeleid
 • Herverdeling van beleggingsrendementen en risico’s

Pensioencommunicatie speelt een belangrijke rol in het nieuwe pensioenstelsel. Vandaar dat pensioenuitvoerders zoals verzekeraars en pensioenfondsen de plicht krijgen om keuzebegeleiding te bieden. Maar als je als werkgever de waarde die in de pensioenregeling zit ook echt wilt ontsluiten, is er wat anders nodig. Wat en hoe je pensioencommunicatie inzet om de waarde in de pensioenregeling te ontsluiten, leggen we hier helder en simpel uit. Aan de orde komt:

 • Keuzebegeleiding door de pensioenuitvoerder
 • Verplichte pensioencommunicatie door de werkgever
 • Doel van pensioencommunicatie
 • Waarom pensioencommunicatie vaak niet werkt
 • Welke pensioencommunicatie gegarandeerd wel werkt
 • Ons brein wil niet kiezen…
 • Het belang van een integraal plan