Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Download DVD Vermogen

U wilt extra geld voor later

Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders? Dan kunt u in dit dienstverleningsdocument lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

  • Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig?
  • Heeft u nu geld over voor extra pensioen?
  • Wat zijn de regels van de Belastingdienst?
  • Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen?

In dit dienstverleningsdocument kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.