Super praktische pensioenworkshop

Wat het nieuwe pensioenstelsel betekent voor je bedrijf,
de medewerkers en de ondernemingsraad