Ontvang direct het boekje

Het boekje is te groot om als bijlage in de email te versturen. Daarom sturen we je een email met een link waarmee je het boekje direct kunt downloaden.

We gebruiken je emailadres alleen om de link naar het boekje op te sturen. Door het formulier in te vullen meld je je niet aan voor een nieuwsbrief.

Als je wél een bericht wilt ontvangen als we een artikel, boekje of filmpje hebben dat interessant voor je is, kun je je met de link hieronder aanmelden voor onze updates.
Je kunt je elk moment weer afmelden.

Aanmelden voor updates

De Wet toekomst pensioenen verandert ons pensioen

En niet zo’n beetje!

Als je probeert het te begrijpen omdat je ziet dat het belangrijk is, dan kan het wel eens voelen alsof je door een doolhof aan het dwalen bent.

Ons gratis boekje toont je de kortste weg uit het doolhof

 • De kortste route: de essentie
 • Je startpunt maakt niet uit, je komt altijd bij de uitgang: ook te begrijpen als je het huidige pensioensysteem nog niet volledig begrijpt
 • Geen meningen: gewoon de inhoud
 • Relevant resultaat: je weet niet alleen wat het nieuwe pensioen is, maar ook wat het doet voor je medewerkers en je bedrijf.

Laat je gegevens achter op deze pagina, dan ontvang je een email waarmee je het boekje direct kunt downloaden.

Inhoudsopgave en samenvatting van het boekje

 • De Wet toekomst pensioenen moet ons verouderde pensioensysteem moderniseren
  • Toen ons pensioensysteem werd ontworpen zag de wereld er heel anders uit
  • Lage rente zorgt ervoor dat het toegezegde pensioen onder druk komt te staan
  • Door de lage rente kon er niet meer geïndexeerd worden waardoor veel pensioenen de laatste 15 jaar minder waard zijn geworden
  • De bevolkingsopbouw is heel anders dan toen het pensioenstelsel werd ontworpen
  • De Wet toekomst pensioenen moderniseert ons pensioenstelsel
 • Het Nederlandse pensioenstelsel heeft drie soorten pensioen en drie pijlers
  • Drie soorten pensioen lossen elk een specifiek probleem op
  • Alle drie de pensioensoorten vind je terug in alle drie de pensioenpijlers
  • De pensioenen in de derde pijler bespreken we niet in dit boekje
 • De pensioenoplossingen in de eerste pijler, via de overheid
  • Het ouderdomspensioen via de overheid is geregeld in de Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Het nabestaandenpensioen via de overheid is geregeld in de Algemene nabestaandenwet (Anw)
  • Het arbeidsongeschiktheidspensioen via de overheid is geregeld in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • De overheid biedt nog allerlei andere specifieke voorzieningen
 • De pensioenoplossingen in de tweede pijler, via de werkgever
  • Het ouderdomspensioen via de werkgever wordt bepaald in het arbeidsvoorwaardenoverleg
  • Er zijn zes soorten uitvoerders waar het ouderdomspensioen ondergebracht mag worden
 • Tweede pijler ouderdomspensioen is in de basis eigenlijk heel simpel
  • Iedereen ontvangt levenslang het ouderdomspensioen, hoe oud iemand ook wordt
  • Via de franchise wordt rekening gehouden met de AOW voor de bepaling van de maximaal toegestane opbouw
  • De start van de AOW-uitkering kun je niet kiezen, de start van het werkgeverspensioen wel
 • Verschillende pensioensystemen geven verschillende zekerheden
  • Bij een uitkeringsovereenkomst is de hoogte van de toekomstige uitkering het uitgangspunt
  • Ook bij uitkeringsovereenkomsten bestaat er beleggingsrisico
  • Bij een premieovereenkomst is de inleg het uitgangspunt
  • In het nieuwe pensioenstelsel bestaat alleen nog de premieovereenkomst
 • We gaan van een gelijkblijvende opbouw in de tijd naar een gelijkblijvende premie met degressieve pensioenopbouw
  • Gelijkblijvende inleg voor iedereen betekent een jaarlijks dalende pensioenopbouw
  • Het pensioen stijgt nog steeds elk jaar door nieuwe inleg, maar steeds minder snel (degressieve opbouw)
  • Mensen die er op achteruit gaan moeten worden gecompenseerd
  • Er ontstaat nadeel door het salariseffect
  • Er ontstaat nadeel voor een grote groep die al enige jaren aan het werk is en nog een paar jaar moet doorwerken
  • Het nadeel wordt op verschillende manieren gecompenseerd, of vermeden
 • Ook bij pensioenfondsen is onder het nieuwe systeem sprake van degressieve opbouw
  • Pensioenfondsen hanteren in het oude pensioensysteem een combinatie van gelijke inleg én gelijke opbouw voor iedereen
  • Ook voor pensioenfondsen geldt in het nieuwe systeem een degressieve opbouw
 • Pensioenfondsen gaan flexibele en solidaire premieovereenkomsten bieden
  • Het verschil bestaat uit of jouw pensioengeld in een eigen pensioenpot wordt bewaard of dat het geld van alle deelnemers in één grote pensioenpot wordt verzameld
  • De solidaire premieovereenkomst heeft twee instrumenten die mee- en tegenvallers dempen met als doel stabiliteit te brengen in de verwachte pensioenuitkering
  • Herverdeling van het rendement zorgt voor betere aansluiting op de leeftijd van elke deelnemer
  • Met de solidariteitsreserve kunnen tegenvallers worden opgevangen
  • In het flexibele contract kan voor demping van risico’s worden gezorgd met de ‘risicodelingsreserve’
  • Alleen bij collectieve waardeoverdracht gaat de opgebouwde reserve mee
  • Bij individuele waardeoverdracht blijven de reserves achter in de oude regeling
  • Bij collectieve waardeoverdracht gaan de reserves over naar de nieuwe regeling
 • De premie-inleg voor het ouderdomspensioen in de tweede pijler is maximaal 30% van de pensioengrondslag
  • Als het rendement mee- of tegenvalt wordt het maximale percentage aangepast
 • In het nieuwe pensioenstelsel is pensioen minder zeker en beweegt het mee met de economie
 • Als het pensioen wordt uitgekeerd bestaan er per soort pensioenregeling andere opties voor het voorkomen of dempen van schommelingen
  • In het oude pensioenstelsel zijn er drie varianten voor de pensioenuitkeringen
  • In het nieuwe pensioenstelsel zijn er deels dezelfde en deels andere uitkeringsvarianten
  • De pensioenuitkeringen zijn altijd levenslang
 • Het partnerpensioen voor de pensioendatum wordt eenvoudiger en het kan hoger uitkomen dan nu
 • Het wezenpensioen keert in het nieuwe pensioenstelsel altijd uit tot de 25ste verjaardag van het kind en is maximaal 20% van het pensioengevend loon
  • Het partnerpensioen is in het nieuwe pensioenstelsel op risicobasis verzekerd
 • Door invaren wordt het in het oude pensioenstelsel opgebouwd pensioen overgebracht naar het nieuwe stelsel
  • Pensioenfondsen die gaan invaren kunnen gebruikmaken van het transitie-FTK
 • Op het moment dat je pensioen ingaat mag je een Bedrag Ineens opnemen, maar die opname kan nadelig uitpakken
 • De invoering van de Wet toekomst pensioenen vraagt actie van elke werkgever. Welke actie hangt af van de situatie
  • Bepaalde medewerkers kunnen pensioen blijven opbouwen onder de regels voor het oude pensioenstelsel
  • Er geldt een maximuminleg voor werkgevers die gebruik maken van het overgangsrecht
 • De matrix geeft inzicht in de keuzemogelijkheden van werkgevers
 • De Wet toekomst pensioenen moet 1 juli 2023 ingaan
 • Alle keuzes en overwegingen moeten opgeschreven worden in een transitieplan