Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken

Download DVD Risico

U wilt een verzekering

Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit dienstverleningsdocument lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico’s en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

  • Heeft u de verzekering nodig?
  • Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering?
  • In welke situaties keert de verzekering uit?
  • In welke situaties keert de verzekering niet uit?

In dit dienstverleningsdocument kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.