Wet toekomst pensioenen, de flexibele en de solidaire regeling van het pensioenfonds

In het nieuwe pensioenstelsel worden pensioenaanspraken vervangen door premierechten en ontstaat een “eigen “pensioenpot. Maar hoe “eigen” die wordt, hangt af van keuzes van de sociale partners. Want je kunt daar op twee manieren (drie eigenlijk) mee omgaan. De ene manier leidt tot een “flexibele regeling”, de andere tot een “solidaire regeling”. We leggen helder en simpel uit wat de belangrijkste verschillen zijn.

00:00 Introductie
00:15 Inleiding
00:19 Pensioen via een verzekeraar of PPI
00:30 Bij pensioenfondsen zijn er twee keuzes
00:41 De flexibele premieregeling
01:22 De solidaire premieregeling
01:45 Het effect op het beleggingsbeleid
02:17 Herverdeling van beleggingsrendementen en risico’s