Het nieuwe pensioen en de pensioendriehoek

De “pensioendriehoek” laat zien wie welke rol vervult in de pensioenregeling. Je ziet in één overzichtelijk plaatje hoe de juridische verhoudingen zijn geregeld en in welke juridische documenten die vastliggen. En dat leggen we helder en simpel uit.

00:00 Het nieuwe pensioen
00:05 Introductie
00:15 De pensioendriehoek
01:03 Toezichthouders
01:17 Onderlinge samenhang