Het nieuwe pensioen, pensioenfondsen en het einde van de doorsneepremie

Pensioenfondsen bouwen in het oude pensioenstelsel, de actuariële premie om naar een doorsneepremie. Daardoor geldt voor alle mensen met een gelijk salaris, los van hun leeftijd, eenzelfde premie. De doorsneepremie wordt vervangen door een gelijkblijvende premie. Ook daarvoor geldt dat die geen rekening houdt met de leeftijd van iemand. Maar het verandert wel hoe het pensioen gedurende iemand’s werkzame leven aangroeit. Hier leggen we helder en simpel uit hoe dat zit.

00:00 Introductie
00:15 Evenredige pensioenopbouw in de tijd
00:32 Dalende pensioenopbouw in de tijd
00:40 Pensioenfondsen en de doorsneepremie
01:19 In het nieuwe pensioenstelsel geldt gelijkblijvende premie
01:35 Samenvatting