Vervroegd pensioen van een medewerker, wat kost je dat als werkgever?


Soms ben je het als werkgever met je oudere medewerker eens dat eerder stoppen met werken beter zou zijn. Misschien zou je zelfs bereid zijn om je medewerker financieel te helpen om eerder met pensioen te gaan door een ontslagvergoeding mee te geven. Als je dat nalaat omdat je dan een fiscale boete verwacht, hebben we goed nieuws voor je. Met de nieuwe RVU drempelvrijstelling kun je de boete voorkomen.

Direct naar vragen en antwoorden


Foto roadtrip met camper


Medewerkers en werkgevers zijn vaak best voor eerder pensioneren of deeltijdpensioen

Iedereen weet het wel: de AOW startleeftijd en de leeftijd wanneer je standaard met pensioen kunt gaan ligt niet meer op 65. Voor 2021 staat de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden. En de start van het werkgeverspensioen staat meestal op 68 jaar.

Medewerkers die nu ongeveer 65 jaar zijn, hebben het idee dat vlak voor de eindstreep de finish ineens verplaatst is. Zoiets demotiveert en heeft invloed op de werkvloer en het welbevinden van oudere medewerkers.

Daarbij komt dat veel oudere werknemers het zwaar vinden om volledig door te werken tot het moment dat de AOW start. Aan de andere kant zien organisaties met veel oudere werknemers het ziekteverzuim stijgen. Er is behoefte aan deeltijdwerken onder ouderen. Ook werkgevers zien daar vaak best de voordelen van en jullie misschien ook wel.

Het is op zich niet verboden om (veel) eerder te stoppen met werken dan het moment waar de standaard regels vanuit gaan. Het is ook gewoon mogelijk om minder te gaan werken: deeltijdpensioen. Maar het probleem is vaak de betaalbaarheid.

Van de wind kan geen mens leven.

Als een medewerker de standaard leeftijden voor pensioen aanhoudt, krijgt hij of zij na pensioneren:

 • Het pensioen dat eventueel bij de werkgever(s) is verdiend.
 • Een lagere belasting van de pensioenuitkeringen.
 • Het AOW pensioen van de overheid.

Maar gaat een medewerker eerder met pensioen, dan krijgt zij of hij dat allemaal niet. Wie vroeger met pensioen gaat zal in de tijd totdat de standaard pensioendata aanbreken op een andere manier voor inkomen moeten zorgen.

Creatief schuiven met pensioen is deel van de oplossing

Aan de AOW uitkering kun je niks doen. Maar met de pensioenen van de werkgever hebben medewerkers meer mogelijkheden. Die kunnen vervroegd worden.

Door slim schuiven kan soms de periode tussen het vervroegd pensioen en de “officiële pensioendata” financieel overbrugd worden. Dat is makkelijker als de medewerker privé nog wat extra achter de hand heeft of de hypotheek rond de datum van vervroegd pensioneren al is afgelost.

Als werkgever kun je flink helpen

Het pensioen van de medewerker(s) vervroegen kan maar zorgt wel voor een lager pensioen. Hier kun je als werkgever te hulp komen en een ontslagvergoeding toekennen.

De overheid ontmoedigde tot januari 2021 een ontslagvergoeding voor mensen die eerder wilden stoppen met werken. En niet zo’n beetje ook. De werkgever moest over een dergelijke ontslagvergoeding een boete van 52% betalen. De overheid vond dat iedereen zo lang mogelijk moest doorwerken.

Inmiddels is het ook de overheid duidelijk geworden dat dat niet altijd haalbaar is. Daarom is in het pensioenakkoord afgesproken dat daar nieuwe wetgeving voor komt. Totdat die er is geldt de boete niet als er aan drie voorwaarden is voldaan:

 1. Er wordt niet eerder dan 3 jaar voor de AOW-leeftijd gestopt met werken.
 2. De uitkering is per jaar dat eerder is gestopt, niet meer dan ongeveer 22.000 euro.
 3. De uitkering wordt ineens gedaan, of per jaar.

Dus als je medewerker twee jaar voor zijn of haar AOW-leeftijd vervroegd met pensioen gaat, mag je haar of hem boetevrij maximaal ongeveer 44.000 euro uitkeren. De medewerker betaalt wel gewoon loonbelasting over de vergoeding.

In een persoonlijk pensioengesprek vinden we de optimale balans

Er zijn dus drie knoppen waaraan een medewerker kan draaien om zijn financiën bij eerder pensioneren te regelen. Als je als werkgever meedoet tenminste.

 1. Het moment van stoppen met werken.
 2. Het vervroegen van de uitkering(en) van werkgeverspensioen(en).
 3. De ontslagvergoeding van de werkgever.

Slimme afstemming van de drie onderdelen kan genoeg financiële ruimte opleveren om eerder te kunnen stoppen met werken of om minder te gaan werken. Om de knoppen zo af te kunnen stemmen dat het optimale resultaat ontstaat, is heel wat rekenwerk nodig.

Gelukkig kunnen we daarbij helpen.

Als je als werkgever over de PensioenVan module van PensioenSupport beschikt, hebben je medewerkers sowieso al een inzichtelijk pensioen dashboard. Dat gebruiken we om samen met je medewerker de knoppen zo in te stellen dat de beste combinatie ontstaat.

Natuurlijk helpen we dan ook om te regelen wat nodig is om het ook echt uit te voeren.

Wat kost het je als werkgever?

Het versimpelde antwoord: dat mag je als werkgever zelf weten. Je bent niet verplicht een uitkering bij vervroegd pensioneren te doen. Als je het wel doet mag je onder die 22.000 euro per jaar gaan zitten of erboven. Maar als je er boven gaat zitten betaal je ineens veel meer vanwege de boete.

Nog belangrijker misschien is wat je als kosten beschouwt. Kijk je puur naar het bedrag dat je overmaakt of verreken je ook de kosten en opbrengsten van het voorkomen verzuim en het voorkomen van eventueel verminderde arbeidsproductiviteit?

Het echte antwoord hangt af van de aard van je bedrijf,  de verzuimcijfers, de medewerkers, het soort werk dat ze doen en hoe je naar kosten kijkt. Daar kunnen we hier dus weinig zinnigs over zeggen. Kosten en opbrengsten kunnen we wel inzichtelijk maken voor jullie specifieke situatie met behulp van onze software die diverse scenario’s doorrekent. Mocht je daar meer over willen weten, neem dan gerust contact op. We helpen je graag.
Vragen en antwoorden

Wat is een ontslagvergoeding?

Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding van de werkgever die een medewerker krijgt als deze ontslagen wordt. Het initiatief voor het ontslag moet dan wel bij de werkgever liggen, of de medewerker moet zelf ontslag hebben genomen omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Wat is een transitievergoeding?

Transitievergoeding is een andere naam voor ontslagvergoeding. Het idee is dat het een vergoeding is die na ontslag van de medewerker deze helpt de overgang (transitie) te maken naar nieuw betaald werk.

Hoe hoog is een transitievergoeding of ontslagvergoeding?

De ontslagvergoeding en transitievergoeding zijn verschillende woorden voor hetzelfde en zijn dus even hoog. De hoogte hangt af van het maandsalaris van de medewerker en de duur van het dienstverband. De hoogte is maximaal 84.000 euro (2021).

Wat is de RVU?

RVU is de afkorting voor: Regeling Vervroegd Uittreden.

Wat is de Regeling Vervroegd Uittreden?

De Regeling Vervroegd Uittreden is een maatregel van de overheid die is bedoeld om te voorkomen dat mensen vervroegd met pensioen gaan. De regeling legt werkgevers boetes op als ze medewerkers een uitkering meegeven als zij eerder stoppen met werken.

In afwachting van de uitwerking van de vertrekregeling uit het pensioenakkoord, is deze boete onder bepaalde voorwaarden niet meer van toepassing.

Wat zijn de regels voor eerder stoppen met werken (vervroegd uittreden)?

De regels voor eerder stoppen met werken, ofwel vervroegd uittreden, staan beschreven in de Regeling Vervroegd Uittreden.

De hoofdregel:
Werkgevers moeten 52% belasting betalen als ze een uitkering aan een medewerker doen die bedoeld is om de werknemer eerder met pensioen te kunnen laten gaan.

De overheid wilde namelijk bevorderen dat mensen juist langer zouden doorwerken. In het pensioenakkoord is afgesproken dat anders te gaan regelen. In afwachting daarvan kan nu de boete al vervallen.

Wat is de RVU boete?

De RVU boete is een boete die in de Regeling Vervroegd Uittreden is ingevoerd. Wanneer een werkgever een medewerker vervroegd met pensioen laat gaan en hem of haar daarvoor een ontslagvergoeding betaalt, moet de werkgever daar 52% belasting over betalen.

Deze boeteregeling werd januari 2021 tijdelijk gestopt, in afwachting van het nieuwe pensioenstelsel.

Hoe voorkom je als werkgever de RVU boete?

De RVU boete uit de Regeling Vervroegd Uittreden, is in afwachting van de uitwerking van de vertrekregeling in het pensioenakkoord in elk geval tijdelijk buiten werking gesteld als aan drie eisen is voldaan:

 1. De medewerker gaat niet eerder dan drie jaar voor haar of zijn AOW-leeftijd uit dienst.
 2. De maximale jaarlijkse uitkering van de werkgever is maximaal ongeveer 22.000 euro.
 3. De vergoeding mag voor alle jaren ineens worden uitgekeerd, over verspreid over de jaren tot de AOW-datum van de medewerker.

Kan een medewerker de ontslaguitkering en pensioen combineren om eerder te stoppen met werken?

De werkgever kan onder voorwaarden boetevrij een ontslaguitkering geven aan medewerkers die eerder met pensioen gaan dan op hun AOW leeftijd. Maximaal ongeveer 22.000 per jaar.

Tegelijkertijd kan het pensioen dat is opgebouwd bij werkgever(s) vervoegd worden uitgekeerd. Dat wordt dan wel lager dan wanneer doorgewerkt wordt.

De AOW, het pensioen van de overheid, krijgt een medewerker pas vanaf haar of zijn AOW leeftijd.

Ondanks dat bij vervroegd pensioen de medewerker niet vanaf het begin een AOW uitkering krijgt, kan het bedrag van de vervroegde pensioenuitkering samen met de ontslaguitkering toch voldoende zijn om eerder met pensioen te kunnen. Of dat echt kan hangt van de situatie van de medewerker af.
Portret Wim Hoogendoorn

Wim Hoogendoorn
Senior pensioenconsultant