Eerder stoppen met werken: hoe je als werkgever (gratis) kunt helpen


De overheid stimuleert langer doorwerken maar tegelijkertijd vinden medewerkers doorwerken totdat ze 67 of 68 jaar oud zijn erg lang. Ze zouden vaak liever eerder en geleidelijk overgaan naar een nieuwe levensfase.

Voor jou als werkgever kan het lang doorwerken van oudere medewerkers bedrijfsmatig nadelig uitvallen. Ziekteverzuim en verminderde motivatie verhoogt de druk op de rest van je medewerkers. En de oudere medewerker houdt de budgetruimte voor een jongere bezet. Daarnaast zou je het je medewerker eigenlijk ook gewoon van harte gunnen om van zijn pensioen te gaan genieten.

Werkgever en medewerker zijn het vaak eens dat eerder stoppen met werken een goede oplossing zou zijn.  Maar de medewerker ziet er dan toch van af. Vrees voor verlies van financiële ruimte is meestal de oorzaak. Die is helaas vaak gebaseerd op onvolledige informatie en onjuiste aannames. Daar kun je als werkgever gelukkig makkelijk wat aan doen.

Direct naar vragen en antwoorden


Foto: blije dame met laptop


Mensen werken onnodig lang door omdat ze verkeerde informatie hebben

Wij spreken veel medewerkers over hun pensioen. Soms honderden per maand. In de gesprekken met wat oudere medewerkers zien we een best verontrustend patroon. De medewerker wil eigenlijk eerder stoppen met werken maar durft niet, terwijl het vaak best zou kunnen. Daar liggen drie belangrijke oorzaken onder:

  1. Het idee dat juist in de laatste jaren het meeste pensioen wordt opgebouwd en dus in de laatste jaren het meest te verliezen valt.
  2. Geen weet hebben van de mogelijkheden van het schuiven met pensioengeld om de periode van vervroegd pensioen te overbruggen.
  3. Geen overzicht in hoe de financiële situatie er uit zou zien na eerder stoppen met werken wat tot de vrees leidt dan tekort te komen.

Eigenlijk komt dat dus neer op steeds hetzelfde: gebrek aan de juiste informatie.

Dan lijkt de oplossing simpel: gewoon meer informatie sturen. Tsja, dat helpt dus niet. Wat wel beschrijven we hierna. Maar we bekijken eerst die drie oorzaken wat beter.

Het is niet zo dat in de laatste werkende jaren het meeste pensioen wordt opgebouwd

De hoogte van het pensioen wordt elk jaar dat je medewerker voor je werkt hoger. Deze jaarlijkse toename van de hoogte van het pensioen is als verder niks verandert elk jaar even groot. Of een medewerker nu 25 jaar oud is of 64, bij dezelfde omstandigheden is de pensioenaangroei dat jaar exact gelijk.

(Dat gaat trouwens stevig veranderen in het nieuwe pensioenstelsel. Daar hebben we al uitgebreid over geschreven in het artikel: “Wat is degressieve pensioenopbouw?“. )

Dat betekent ook dat als je medewerker een jaar eerder met pensioen gaat, dit maar weinig pensioenopbouw kost. Zie onderstaand rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld

Het is wel zo dat het jaarlijks pensioen lager wordt bij eerder stoppen met werken

Als je medewerker een jaar eerder met pensioen gaat, moet de pensioenuitvoerder dus een jaar extra pensioen uitkeren. Om dat te kunnen betalen wordt het jaarlijks pensioen voor alle jaren dan verlaagd. Dat heeft een sterker effect op de hoogte van het pensioen dan het eerder stoppen met opbouwen. Het hangt af van het specifieke geval maar je kunt als vuistregel aanhouden dat het jaarlijks pensioenbedrag bij een jaar eerder met pensioen gaan ongeveer 7% daalt.

De waarde van het pensioen blijft daarbij gewoon gelijk. Het jaarbedrag wordt bij vervroeg pensioneren lager maar het wordt wel een jaar extra uitbetaald. Het totaal aan uitbetaalde bedragen blijft daardoor gelijk.

Vaak kunnen medewerkers door handig schuiven met financiën het lagere pensioen prima opvangen

Wanneer mensen over hun pensioen denken, kijken ze vaak maar naar twee bronnen van inkomen:

  • het pensioen van de overheid: de AOW
  • het pensioen van de werkgever

In de persoonlijke pensioengesprekken die we met medewerkers hebben, tonen we dat ze veel meer financiële bronnen hebben dan die twee. Mensen zijn steeds blij verrast. Vervolgens wordt het creatief puzzelen met de bronnen om de best passende oplossing te maken. En vaak blijkt dat medewerkers dan veel eerder met pensioen kunnen dan ze zelf al dachten.

Dat wordt extra makkelijk als je dit als werkgever ondersteunt met een ontslaguitkering. De fiscale boete die daar voorheen op van toepassing was, is vervallen. Lees daar over in ons artikel: “Kosten voor medewerkers die met pensioen gaan vaak lager dan gedacht.

Voorbeelden van creatief omgaan met financiën

Als werkgever kun je zorgen voor inzicht en overzicht zodat je medewerkers betere besluiten kunnen nemen

Als je medewerkers geen inzicht hebben in hun situatie en mogelijkheden kun je niet verwachten dat ze een beslissing nemen. Pensioen vinden de meeste medewerkers toch al onduidelijk. Als ze dan ook nog het idee hebben dat eerder stoppen met werken ze veel gaat kosten zullen ze niet gauw kiezen eerder te pensioneren of af te gaan bouwen. Dat kan een onnodig gemiste kans voor je medewerker zijn en misschien ook voor je bedrijf.

Daar is vrij eenvoudig wat aan te doen: informeren. Maar door simpelweg cijfers en mogelijkheden te tonen gaat bijna geen medewerker bewegen. Dat is niet alleen onze ervaring, dat blijkt ook uit uitgebreid onderzoek hier naar. Zelfs mooie grafieken en scenario’s op basis van netto bedragen blijken onvoldoende om medewerkers zo veel comfort en rust te bieden dat ze een pensioenbeslissing durven nemen.

Wat wel werkt

is je medewerker een persoonlijk gesprek aanbieden met een pensioenadviseur die in staat is om de bedragen te vertalen naar wat ze betekenen voor het leven van de medewerker.

Laten zien dat het inkomen bij eerder pensioneren een bepaald netto bedrag per maand aan inkomen betekent is niet voldoende. De stap naar wat dit concreet betekent moet nog gezet worden. Bijvoorbeeld: “Met dat bedrag kunnen jullie prima in je eigen huis blijven wonen maar dan zit die caravan er niet in. Maar als je je huis zou verkopen en wat kleiner zou gaan wonen, kan dat gemakkelijk.”

Op die manier ontstaat een doorleefd begrip van wat mogelijk is en ontstaat een beeld in het hoofd over hoe “de wereld” er uit zou zijn na de beslissing. En dat is dé succesfactor die er voor zorgt dat je medewerkers wél goede besluiten over hun pensioen gaan nemen.

Steeds meer werkgevers bieden pensioengesprekken aan. Dat is op zich mooi maar niet elke ingehuurde adviseur kan die laatste vertaalslag ook maken. En dat is nu juist de bepalende factor voor succes. Dus als je iets dergelijks overweegt moet je daar kritisch naar kijken.

En wat kost dat dan? Dat heb je zelf in de hand. het kan zelfs gratis. Het wordt steeds gebruikelijker om de pensioenpremie een fractie te verlagen en de vrijgekomen ruimte te gebruiken voor degelijke pensioencommunicatie.

Als je benieuwd bent persoonlijke pensioengesprekken ook iets voor jouw bedrijf en je medewerkers zouden zijn, kun je altijd even contact met ons opnemen. We helpen je graag.

Vragen en antwoorden

Wat gebeurt er met de opbouw van het pensioen bij eerder stoppen met werken?

Bij eerder stoppen met werken, stopt ook de verdere aangroei van het pensioen. Omdat die aangroei elk jaar even groot is (als het salaris gelijk blijft) valt het effect daarvan op de hoogte van het toekomstig pensioen meestal best mee.

Wat kost eerder stoppen met werken?

Wat eerder stoppen met werken kost hangt af van de individuele persoonlijke en financiële situatie. Gemiddeld genomen (maar wie is gemiddeld?) kost een jaar eerder met pensioen gaan ongeveer 7% van het pensioen.

Hoe kom je er achter of je eerder kunt stoppen met werken?

Op zich kan iedereen stoppen met werken wanneer zij of hij maar wil. Of dat financieel ook haalbaar is, is een andere vraag. De makkelijkste manier om uit te vinden of dat financieel ook kan is door een gesprek met een goede pensioenadviseur te hebben. Wie dat als particulier doet is vaak behoorlijk wat geld kwijt. Maar steeds meer werkgevers bieden deze mogelijkheid aan hun medewerkers.

Het is ook zelf uit te rekenen. De pensioengegevens zijn op te vragen via mijnpensioenoverzicht.nl. Daarna moet bekeken worden welke kosten overblijven na het (vervroegd) pensioen. Creativiteit in het schuiven met financiën kan er voor zorgen dat meer mogelijk is dan eerst gedacht.

Moet meer belasting betaald worden bij eerder stoppen met werken?

Wie eerder stopt met werken gaat niet meer belasting betalen, maar ook nog niet minder.  Als de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt, daalt wel het belastingtarief. Wie eerder stopt met werken dan op de AOW- gerechtigde leeftijd heeft dat voordeel dan nog niet.
Portret Wim Hoogendoorn

Wim Hoogendoorn
Senior pensionconsultant