Jeroen Tuijp

Pensioenakkoord funest voor werkgevers en oudere werknemers onder beschikbare premieregelingen

Het kabinet wil de systematiek van doorsneepremies afschaffen. Het uitgangspunt in het nieuwe pensioensysteem is een gelijke (vaste) premie voor alle leeftijden in combinatie met een leeftijdsafhankelijke (degressieve) pensioenopbouw. Dit nieuwe systeem is met name bedacht vanuit de pensioenfondsen-situatie. Daar is  in bijna alle gevallen nog sprake van middelloonregelingen. Deze systematiek gaat straks ook gelden voor alle andere pensioenregelingen in Nederland. Dus ook voor werkgevers die een beschikbare premieregeling hebben. De financiële impact hiervan voor deze werkgevers en haar, vooral oudere, werknemers is groot.

Jeroen Tuijp

Degressieve pensioenopbouw uit pensioenakkoord uitgelegd

De meest structurele wijziging die in het pensioenakkoord is opgenomen, is de introductie van de “degressieve pensioenopbouw”. Samen met het afschaffen van de doorsneepremie, is dit de wijziging die er voor moet zorgen dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam houdbaar en eerlijk blijft. Daarom in dit artikel: uitleg van deze sleutelbegrippen uit het pensioenakkoord.

Jeroen Tuijp

Pensioenakkoord mislukt. Dan zelf je pensioenregeling moderniseren

Het pensioenakkoord kwam er niet en dus werd ook het pensioenstelsel niet gemoderniseerd. Gelukkig hoef je als werkgever niet passief af te wachten. Je kunt je eigen pensioenregeling gewoon moderniseren.