Edmond Halley blog

Wim Hoogendoorn

Ondernemingsraad moet niet te aardig willen zijn

We komen het vaak tegen: leden van de ondernemingsraad die “het” graag goed willen doen en aardig willen zijn. Daar is niks mis mee natuurlijk. Tenminste: als dat niet doorslaat naar toegeeflijk “niet al te veel zeuren of lastig doen”. Want dat kan werknemers die op de OR vertrouwen veel geld kosten.

Jeroen Tuijp

Foute pensioenkeuzes en rol werkgever

Medewerkers krijgen steeds meer mogelijkheden om hun pensioen in te richten naar hun persoonlijke behoefte. Flexibilisering is een belangrijk onderdeel in de huidige brede discussie over ons pensioenstelsel. Je zou verwachten dat meer maatwerk, tot betere uitkomsten voor mensen leidt. Maar dat blijkt zeker niet altijd het geval te zijn. Het kan zelfs slechter uitpakken. Individuele advisering kan dit oplossen.

Wim Hoogendoorn

Pensioenkosten in de hand houden vraagt maatwerk

De lage marktrente maakt pensioen in de vorm van een uitkeringsregeling ontzettend duur. Bedrijven merken dat bij een verlenging van de bestaande regeling. Als oplossing wordt de regeling vaak omgezet naar een premieregeling. Dat kan een goede oplossing zijn, maar er zijn soms nog betere opties te bedenken. Samenwerking met de ondernemingsraad is daarbij belangrijk.

Mark Jordens

Generatiepact moderniseert je pensioenregeling

Noem het Generatiepact, Generatieregeling, Levensloopregeling, het gaat allemaal over hetzelfde: flexibiliseren van arbeid, duurzame inzet van ouderen en kansen creëren voor jongeren. Dit is extra actueel geworden sinds de pensioenleeftijd steeds verder stijgt. Ook als de pensioenregeling door CAO is geregeld, kan een slimme inzet van een generatiepact verschillende problemen oplossen en kansen creëren.

Alieke Doornink

Individuele pensioenoplossingen in opkomst

Een pensioenregeling vanuit het bedrijf is bijna een standaard arbeidsvoorwaarde. Het vormt een onmisbaar vangnet voor inkomensrisico’s. Maar er kleven wel nadelen aan en nog extra voor kleinere bedrijven. Individuele pensioenoplossingen zijn dan ook in opkomst. Als vervanging van collectieve regelingen en als aanvulling daar op.

Jeroen Tuijp

Pensioenakkoord mislukt. Dan zelf je pensioenregeling moderniseren

Het pensioenakkoord kwam er niet en dus werd ook het pensioenstelsel niet gemoderniseerd. Gelukkig hoef je als werkgever niet passief af te wachten. Je kunt je eigen pensioenregeling gewoon moderniseren.

Els Janssen

IORP II verbetert communicatie MVO en meer

Op 13 januari 2019 is een Europese richtlijn over pensioen (IORP II) in de Nederlandse wetgeving verwerkt. Omdat Nederland al vrij ver gevorderd is met werkgeverspensioen en de wetgeving hierover, was het eerste idee dat er weinig impact zou zijn. Op het tweede gezicht blijkt dat toch tegen te vallen. Enkele relevante krenten uit de pap liggen op het terrein van communicatie, maatschappelijk verantwoord beleggen en collectieve waardeoverdrachten naar het buitenland.

Jeroen Tuijp

Creëer waarde met verplichte wijziging pensioenrichtleeftijd

De pensioenrichtleeftijd stijgt. Bijna alle pensioenregelingen van alle bedrijven in Nederland moeten worden aangepast. Dat geldt waarschijnlijk ook voor die van jullie. Als dat dan toch moet, kun je het maar beter zo doen dat het ook nog wat oplevert.

Mark Jordens

Pensioenkalender 2017

Er staat een aantal belangrijke pensioenwijzigingen te gebeuren in 2017. Als je werkgever, OR-lid, financieel of OR adviseur bent, of DGA, kun je er zeker van zijn dat je actie moet nemen op pensioengebied. De pensioenkalender geeft je een helder en beknopt overzicht van wat er gaat gebeuren, hoe dat jou raakt en welke acties je moet nemen.

Els Janssen

Pensioenrichtleeftijd wijzigt

De fiscale pensioenrichtleeftijd gaat van 67 jaar naar 68 jaar. Als je werkgever of lid van de ondernemingsraad bent, betekent dat automatisch dat je weer met elkaar in gesprek moet. De pensioenregeling moet hierdoor namelijk worden aangepast. Voor deze aanpassing is instemming van d ondernemingsraad vereist.