Edmond Halley blog

Erik van der Meulen

Pensioen en corona, vragen en antwoorden. (FAQ)

De crisis rondom corona heeft invloed op allerlei onderdelen van pensioen. Daar hebben onze klanten veel vragen over en die beantwoorden we persoonlijk. Maar het leek ons handig om daarnaast ook een overzicht te maken waar de belangrijkste dingen die te maken hebben met pensioen en corona bij elkaar staan. Daarom maakten we voor onze klanten, maar ook voor wie geen klant is, deze pagina.

Jaco Weeda

Fusie Pensioen Consultants Westland en Edmond Halley

Pensioen Consultants Westland en Edmond Halley zijn na jarenlang samenwerken gefuseerd. Door de fusie ontvangen onze relaties bredere en steeds beter geïntegreerde dienstverlening.

Jeroen Tuijp

Wat kost het pensioenakkoord voor mijn bedrijf?

Het pensioenakkoord heeft stevige financiële gevolgen voor je bedrijf. Met de financiële scan krijg je daar nu al een goede indruk van. Deze voeren we gratis voor je bedrijf uit als je bedrijf een beschikbare premie of DC regeling heeft en je minimaal 25 medewerkers in dienst hebt.
Aan de hand van zes vragen per telefoon of email, stellen we een quick scan voor je bedrijf op. Dit kunnen we gratis doen, omdat we daarvoor in huis een geavanceerd rekenmodel hebben ontwikkeld.

Alieke Doornink

Wat is het pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord is een set afspraken en uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelsel in Nederland.  Het kwam 5 juni 2019 tot stand tussen werkgevers, werknemers en het kabinet. De uitgangspunten worden de komende jaren uitgewerkt en vertaald naar wetgeving. Het betreft alle drie de pensioenpijlers: 1) AOW, 2) werkgeverspensioen en 3) individueel pensioen.

Judith Scherrenberg

Pensioenakkoord en eerder stoppen met werken

Eerder stoppen met werken, kan dat écht na het pensioenakkoord?

Het Principeakkoord belooft dat mensen drie jaar voor hun pensioendatum kunnen stoppen met werken. Daarvoor bevat het vijf maatregelen. Dat klinkt goed. Voor wie eerder stoppen met werken ook in het echte leven mogelijk wordt, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van hoe de maatregelen ingevuld gaan worden. Daar zal komende tijd nog flink over onderhandeld gaan worden. We lopen de vijf maatregelen één voor één langs. Daarbij geven we aan hoe de maatregel uitpakt in de praktijk, afhankelijk van de invulling die de maatregel krijgt.

Jeroen Tuijp

Pensioenakkoord funest voor werkgevers en werknemers onder beschikbare premieregelingen

Het pensioenakkoord wijzigt de huidige systematiek van doorsneepremies. Het uitgangspunt in het nieuwe pensioensysteem is een gelijke (vaste) premie voor alle leeftijden in combinatie met een leeftijdsafhankelijke (degressieve) pensioenopbouw. Dit nieuwe systeem is met name bedacht vanuit de pensioenfondsen-situatie. Daar is in bijna alle gevallen nog sprake van middelloonregelingen. Deze systematiek gaat straks ook gelden voor alle andere pensioenregelingen in Nederland. Dus ook voor werkgevers die een beschikbare premieregeling hebben. De financiële impact hiervan voor deze werkgevers en haar werknemers is groot.

Jeroen Tuijp

Wat is degressieve pensioenopbouw?

De meest structurele wijziging die in het pensioenakkoord is opgenomen, is de introductie van de “degressieve pensioenopbouw”. Samen met het afschaffen van de doorsneepremie, is dit de wijziging die er voor moet zorgen dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam houdbaar en eerlijk blijft. Daarom in dit artikel: uitleg van deze sleutelbegrippen uit het pensioenakkoord.

Wim Hoogendoorn

Ondernemingsraad moet niet te aardig willen zijn

We komen het vaak tegen: leden van de ondernemingsraad die “het” graag goed willen doen en aardig willen zijn. Daar is niks mis mee natuurlijk. Tenminste: als dat niet doorslaat naar toegeeflijk “niet al te veel zeuren of lastig doen”. Want dat kan werknemers die op de OR vertrouwen veel geld kosten.

Jeroen Tuijp

Foute pensioenkeuzes en rol werkgever

Medewerkers krijgen steeds meer mogelijkheden om hun pensioen in te richten naar hun persoonlijke behoefte. Flexibilisering is een belangrijk onderdeel in de huidige brede discussie over ons pensioenstelsel. Je zou verwachten dat meer maatwerk, tot betere uitkomsten voor mensen leidt. Maar dat blijkt zeker niet altijd het geval te zijn. Het kan zelfs slechter uitpakken. Individuele advisering kan dit oplossen.

Wim Hoogendoorn

Pensioenkosten in de hand houden vraagt maatwerk

De lage marktrente maakt pensioen in de vorm van een uitkeringsregeling ontzettend duur. Bedrijven merken dat bij een verlenging van de bestaande regeling. Als oplossing wordt de regeling vaak omgezet naar een premieregeling. Dat kan een goede oplossing zijn, maar er zijn soms nog betere opties te bedenken. Samenwerking met de ondernemingsraad is daarbij belangrijk.