Wat is het voordeel van een variabel pensioen?


De Wet Verbeterde Premieregeling biedt mensen de optie om te kiezen tussen een vast of variabel pensioen.  Het doel van de wet is om mensen een hoger pensioen te kunnen bieden zonder dat het geld extra kost. Dat lijkt te mooi om waar te zijn, dus hoe zit dat dan precies?

Het komt vooral omdat het mogelijk is gemaakt om ook na de pensioendatum te blijven beleggen. Iets wat eerder niet mocht. We noemen dit ook wel “doorbeleggen na de pensioendatum”. En dat werkt. De pensioenuitkering kan vele procenten hoger uitvallen.

Het is dan ook terecht dat steeds meer mensen deze mogelijkheid gebruiken. Maar beleggen brengt ook risico met zich mee dus uiteindelijk kan de uitkering ook lager worden. Wij zien in de praktijk dat veel mensen de gevolgen van de keuze niet overzien, geen keuze maken en zo wellicht zichzelf te kort doen. Steeds meer werkgevers bieden dan ook hun medewerkers bij hun pensioneren hulp bij het maken van die keuzes.

Direct naar vragen en antwoordenPensioneren betekende tot 2016 ook stoppen met beleggen

Tot september 2016 was er voor je medewerker weinig te kiezen bij zijn of haar pensioneren. Bij een eindloon of middelloon regeling startten de uitkeringen en dat was dat. Bij een beschikbare premieregeling was er iets meer keus.

Met het bedrag dat in de jaren voor het pensioen bij elkaar was gespaard, kon ook toen al “gewinkeld” worden. Op zoek naar de pensioenuitvoerder die voor dat bedrag levenslang het hoogste maandbedrag kan uitkeren.

Tot september 2016 was die maandelijkse uitkering verplicht altijd gelijk. De hoogte van de uitkeringen hangt erg af van de rentestand op het moment van kopen. Die rente is al jaren erg laag en dat levert daarom ook al jaren lage vaste pensioenen op. Beleggen levert een goede kans op een beter rendement en dus hoger pensioen op. Maar dat kon dus niet.

Sinds de Wet Verbeterde Premieregeling kunnen gepensioneerden wel kiezen voor doorbeleggen.

Bij doorbeleggen wordt de hoogte van de uitkering bepaald uitgaande van een verwacht (hoger) rendement in de toekomst. De uitkering wordt hierdoor hoger, maar tegelijkertijd ook variabel. Bij tegenvallende rendementen kan de uitkering in latere jaren ook omlaag gaan. De uitkeringen zijn daarmee dus variabel geworden, en dus niet zonder risico.

Een variabel pensioen biedt voordelen

Door te kiezen voor een variabel pensioen is de uitkering bij aanvang op dit moment hoger dan een gelijkblijvende, zekere uitkering. Je pensionerende medewerker ontvangt dus simpelweg meer pensioen in de eerste jaren. Het voordeel hiervan is dat het beter aansluit bij de actievere levensstijl van de meeste jong gepensioneerden.

Het tweede voordeel is dat de gepensioneerde veel langer kan blijven beleggen. Het deel van het gespaarde pensioengeld dat nog niet is gebruikt voor het kopen van maandelijkse uitkering ontvangt nog steeds beleggingsrendement. Dat rendement is dan beschikbaar voor een extra hoog pensioen. Dat kon niet in de oude situatie.

Er zijn ook risico’s

Met doorbeleggen neemt je (oud-) medewerker ook risico. Daar moet zij of hij verstandig mee omgaan. Wat is nog verantwoord, welke garantie moet er minimaal zijn, wat zijn de levensdoelen, waar voelt de gepensioneerde zich nog prettig bij?

Zonder hulp laten veel mensen onnodig veel geld liggen

Dus, twee grote voordelen maar ook aandachtspunten. Mensen vinden pensioen al lastig en nu komt daar risico bij en moet er gekozen worden. Omdat ze de risico’s niet goed kunnen inschatten en de gevolgen van keuzes niet overzien kiezen veel gepensioneerden dan maar voor de zekerheid van het oude systeem. Dat is ook keuze voor zekerheid van een lager pensioen dan misschien nodig is.

Want door het variabel pensioen goed in te richten kunnen de risico’s prima in de hand gehouden worden. Zo hebben je medewerkers wel de lusten maar blijven de lasten en risico’s prima onder controle. Ook doorbeleggen kan veilig zijn.

De optie van variabel pensioen en doorbeleggen begint langzaamaan steeds beter door te dringen bij werkgevers en hun medewerkers. We ontvangen dan ook steeds meer vragen hier over. In de kern is de vraag steeds hetzelfde en simpel: “Wat moet ik kiezen”? Het antwoord is: “dat hangt er van af…”.

Daarom richtten we een adviesmogelijkheid voor pensionerende medewerkers in. Onze actuaris ontwikkelde een rekentool waar de effecten van keuzes simpel en duidelijk worden en dat maakt kiezen een stuk makkelijker. De tool werkt alleen goed als het de juiste gegevens krijgt. Daarvoor moeten wensen, doelen en emoties worden vertaald naar getallen en criteria. Dat is mensenwerk. Gelukkig hebben wij mensen die de slag van mens naar getal en van getal weer naar mens heel goed kunnen maken.

We helpen je graag

Misschien wil je weten of ook de medewerkers van jouw bedrijf kunnen helpen met hun keuzes rondom pensioneren. Als dat zo is: neem contact op, dan spreken we het door. We helpen je graag!
Vragen en antwoorden

Wat is het voordeel van doorbeleggen na pensioneren?

Doorbeleggen na pensioneren geeft een goede kans op een hoger pensioen dan bereikt kan worden met de oude methode. Maar een deel van het pensioengeld wordt gebuikt voor de pensioenuitkeringen en dat voor een periode van een paar jaar. De rest van het pensioengeld blijft belegd en kan zo nog een goed rendement behalen. Dat kan een pensioen opleveren dat behoorlijk hoger uitvalt dan dat het zou uitvallen onder het oude systeem. In het oude systeem wordt het volledige pensioengeld op de pensioendatum tegen een levenslang gegarandeerde vaste rente geïnvesteerd. Die rente kan op het moment van pensioneren erg laag zijn waardoor het pensioen dan ook laag uitvalt.

Is er een risico van doorbeleggen met pensioengeld na pensioneren?

Ja. De beleggingsresultaten kunnen tegenvallen en dan kan het pensioen een periode lager uitvallen. Maar een verstandige manier van beleggen maakt dit risico veel kleiner.

Is doorbeleggen na pensioneren verplicht?

Nee, mensen kunnen ook nog voor de bestaande optie voor een levenslange gelijkblijvende uitkering kiezen

Jaco Weeda
Senior pensioenconsultant en partner