Hoe zit het met het partnerpensioen in het nieuwe pensioenstelsel?

De Wet Toekomst Pensioenen (pensioenakkoord) verandert ons pensioensysteem drastisch. Er wordt in allerlei blogs, artikelen, whitepapers en adviezen veel aandacht gegeven aan de gevolgen voor het ouderdomspensioen. Maar ook de regels voor het partnerpensioen gaan sterk veranderen. Daar is veel minder over te horen. Misschien omdat het zo veel simpeler wordt. Maar als je niet oppast ben je als werkgever per ongeluk heel duur uit met een dan wel lekker simpel partnerpensioen.

Niet dat er nu sprake is van “groot alarm”. De hoge kosten zijn makkelijk te voorkomen. Maar je moet je niet laten verrassen.

Direct naar vragen en antwoorden

Het nieuwe partnerpensioen wordt een stuk simpeler

Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe pensioenregels. Mooie meevaller: het partnerpensioen wordt een stuk makkelijker dan dat het nu is.  Voor alle regelingen geldt straks dat het partnerpensioen maximaal 50% van het laatstverdiende salaris mag zijn.  Het kan ook alleen nog maar op risicobasis worden verzekerd. Dat is zo makkelijk dat je vanaf dan zonder telmachine iemands partnerpensioen kunt uitrekenen.

Er geldt geen overgangsregeling zoals die voor het ouderdomspensioen geldt

Werkgevers mogen op basis van overgangsregels medewerkers die nu al in een pensioenregeling zitten, daar nog in laten zitten totdat ze uit dienst gaan. Die hoeven dus niet direct over naar een nieuwe stijl pensioenregeling. (lees daar meer over in ons artikel: “Hoe voorkom je onnodige kosten door het pensioenakkoord?“. Maar deze overgangsregeling geldt alleen voor het pensioen dat ze krijgen als ze stoppen met werken. Niet voor het pensioen dat hun partners krijgen als ze voor hun pensioneren zouden overlijden. Het partnerpensioen wijzigt dus voor al je medewerkers.

Het gaat om een wijziging van een arbeidsvoorwaarde. Daarom moet je ondernemingsraad en elke medewerker instemmen met het partnerpensioen nieuwe stijl. Dat de wijziging wettelijk verplicht is maakt daarvoor niet uit.

Let wel even op je portemonnee

De financiële gevolgen voor de medewerkers en voor de werkgever zijn nog onderbelicht gebleven in de artikelen over het pensioenakkoord. Het simpelweg verzekeren van de maximale 50% leidt bijvoorbeeld tot een flink hogere pensioenuitkering bij overlijden dan nu meestal het geval is. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de gezinnen van je medewerkers, maar het is wel prijzig.

We rekenden uit dat een keuze voor het maximaal nabestaandenpensioen de kosten voor het nabestaandenpensioen kunnen verdubbelen. We verwachten dan ook dat niet alle werkgevers voor deze maximale dekking willen kiezen. De meesten zullen het zo’n beetje gelijkwaardig willen houden aan wat er nu is. Maar de sommen die nu nog bepalen hoe hoog het partnerpensioen wordt, zitten anders in elkaar dan de nieuwe. Het oude systeem is daardoor niet één op één te vertalen. Daar moet straks aan gerekend worden.

Dan is het handig om alvast een goed beeld te hebben bij de huidige dekking en bijbehorende premie. Op basis daarvan kun je dan het nieuwe partnerpensioen zo inrichten dat het zo goed mogelijk op het oude blijft lijken wat betreft de hoogte van de uitkeringen en de kosten.

Er gaat de komende jaren nog genoeg op je af komen op pensioengebied. Misschien vind je het handig om het inzicht in je huidige partnerpensioen dat je straks nodig hebt alvast klaar te hebben. Bel gerust, we helpen je graag!

Vragen en antwoorden

Wat verandert de Wet Toekomst pensioenen (Pensioenakkoord) aan het partnerpensioen?

Het maakt het een stuk éénvoudiger. Het wordt gemaximeerd op 50% van het laatstverdiende salaris. Dat maakt een eind aan ingewikkelde sommen om de hoogte ervan te kunnen bepalen.

Geldt er een overgangsregeling voor het partnerpensioen?

Nee. De overgangsregeling geldt alleen voor het ouderdomspensioen.

Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht over het partnerpensioen deel?

Ja, want het is een wijziging van een arbeidsvoorwaarde die nadelig zou kunnen uitpakken. Dat het om een wettelijk verplichte wijziging gaat maakt niks uit.

Erik van der Meulen

Erik van der Meulen
Pensioenconsultant