Ouderenbeleid steeds belangrijker maar waar begin je?


De laatste 10 jaar steeg de gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan met 3 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan is nu 65,6 jaar. Maar met de stijging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar en 7 maanden in 2022 lijkt de rek er bij veel werknemers wel uit te zijn. Al zijn er natuurlijk wel uitzonderingen.

Werkgevers willen medewerkers vaak best helpen om eerder te stoppen. Maar ze weten niet goed hoe. Ben jij als werkgever ook in die positie? Lees dan hier over de mogelijkheden die je hebt.

Direct naar vragen en antwoorden

De laatste 10 jaar steeg de gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan met 3 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan is nu 65,6 jaar. Maar met de stijging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar en 7 maanden in 2022 lijkt de rek er bij veel werknemers wel uit te zijn. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.

Werkgevers willen medewerkers vaak best helpen om eerder te stoppen. Maar ze weten niet goed hoe. Ben jij als werkgever ook in die positie? Lees dan hier over de mogelijkheden die je hebt.
Er bestaan mogelijkheden om je medewerkers die eerder willen stoppen daarmee te helpen.

Je kunt je mogelijkheden verdelen in drie categorieën:

  1. Zaken die nu al kunnen, zonder dat er iets nieuws geregeld moet worden.
  2. Zaken die nu al kunnen in combinatie met persoonlijke begeleiding.
  3. Zaken die nu al kunnen aangevuld met extra regelingen. Ook hier helpt extra begeleiding.

Wat nu al kan zonder dat er iets nieuws geregeld moet worden

De meeste arbeidsovereenkomsten eindigen van rechtswege op het moment dat de AOW ingaat. Maar dat moment hoeft niet vanzelfsprekend het moment te zijn dat je medewerker stopt met werken. Later stoppen mag en eerder stoppen mag ook. Als je medewerker eerder stopt mist hij of zij tot de AOW startdatum nog wel het geld van de AOW.

Wat nu al kan in combinatie met persoonlijke begeleiding

Voor veel mensen is er al genoeg pensioen gespaard om te kunnen overbruggen

Bijna alle pensioenregelingen van werkgevers bieden de mogelijkheid om de uitkering eerder in te laten gaan. En de meeste mensen hebben een pensioen dat lange tijd was gericht op de traditionele leeftijd voor stoppen met werken van 65 jaar. Daar is dus een groot deel van de tijd al wel pensioen voor gespaard. Dat kan nu benut worden.

Een variabel pensioen maakt een hogere pensioenuitkering in de overbruggingsperiode mogelijk

Het is tegenwoordig mogelijk om bij het pensioneren te kiezen voor doorbeleggen van het pensioen. Daarbij wordt het pensioen ook variabel. Dat wil zeggen dat je in verschillende jaren, verschillende pensioenbedragen kunt ontvangen. Zo kan je medewerker kiezen om in de overbruggingsperiode meer pensioen te ontvangen om zo het gemis van de AOW uitkering op te vangen.

Dit is een prachtige nieuwe optie die medewerkers behalve meer keuzemogelijkheden ook meer pensioen kan opleveren. Maar aan deze optie zitten ook risico’s en deze moet dus met beleid worden gekozen en toegepast. Lees daar meer over in het artikel:

Wat is het voordeel van een variabel pensioen?

Met werken in deeltijd kan je medewerker haar of zijn pensioen aanvullen

Een andere optie is om minder te gaan werken. Je medewerker ontvangt dan alvast een deel van haar of zijn pensioen en daarnaast nog inkomen uit werk. Als zij of hij voldoende werkt, compenseert dat het tijdelijk gemis aan AOW. Dat moet natuurlijk wel kunnen in je bedrijf en je medewerker moet er zin in hebben.

Met ontvangst van een bedrag ineens kan eerder pensioneren misschien wel

De wetgever werkt op dit moment het pensioenakkoord uit in de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Het is de bedoeling dat daarin de mogelijkheid van een uitkering ineens wordt opgenomen. Je medewerker kan dan maximaal 10% van het gespaarde bedrag voor zijn of haar pensioen ineens opnemen. De 90% die overblijft is bestemd voor de normale maandelijkse pensioenuitkeringen die dan dus iets lager worden. Afhankelijk van de situatie kan de eenmalige uitkering voldoende zijn om de ontbrekende AOW te vervangen.

De bovenstaande opties vragen persoonlijke begeleiding en maatwerk

Tip 1: kijk welke mogelijkheden er nu al zijn, er is vaak meer mogelijk dan je denkt.

Tip 2: kijk verder dan pensioen en neem ook de persoonlijke financiën mee.

Bij eerder stoppen met werken is de kernvraag of je medewerker nog alles kan betalen wat nodig is. Om dit te beoordelen heeft zij of hij inzicht in de totale financiële huishouding na het pensioneren nodig. Onze ervaring is dat er veel meer mogelijk is dan mensen denken maar dat het inzicht ontbreekt. Ook onbekendheid met alle mogelijkheden en hoe je zoiets aanpakt zorgt voor drempels.

Als je je medewerkers actieve begeleiding aanbiedt en ze inzicht geeft in wat eerder stoppen financieel betekent, durven meer medewerkers eerder te stoppen. Maar er is ook nog de kant van het belang voor je bedrijf. Misschien wil je oudere medewerkers juist zo lang mogelijk gezond bij je houden. Dan kan een combinatie met in deeltijd werken een oplossing zijn. Of dat zo is hangt af van je situatie en die van je medewerker.

Zaken die nu al kunnen, aangevuld met extra regelingen en begeleiding

De opties in de eerste twee categorieën zijn relatief gemakkelijk in te voeren omdat je geen nieuwe financiële faciliteiten hoeft te organiseren. De derde categorie opties vraagt meer inzet van je. Je kunt fiscaal gefaciliteerde oplossingen voor je medewerkers beschikbaar stellen zoals extra verlofmogelijkheden, een generatieregeling of bijvoorbeeld de verruimde RVU vrijstellingsmogelijkheid. Als je die nog niet hebt, moet je die dus gaan regelen.

Zo heeft elke oplossing  voor- en nadelen.

De beste oplossing is de oplossing die het best bij je bedrijf en medewerkers past

Er kan waarschijnlijk meer dan je denkt. Maar welke mix van opties het best bij je bedrijf past hangt van heel wat dingen af. Mocht “ouderenbeleid” iets zijn waar je het belang wel van ziet maar waar je nog niet aan toe gekomen bent, bel dan. We helpen je graag bij je eerste gedachtenvorming.
Vragen en antwoorden

Neem ze ook over in de Rich  snippet voor verbeterde SEO kans en kans op opname als featured snippet. De inhoud daarvan wordt niet gepubliceerd, alleen door Google uitgelezen.
Portret Wim Hoogendoorn

Wim Hoogendoorn
Senior pensioenconsultant