Moet ik binnenkort actie nemen door de Wet Toekomst Pensioenen (pensioenakkoord?)

Moet ik binnenkort actie nemen door de Wet Toekomst Pensioenen (pensioenakkoord?)
Het korte antwoord: nee, niet per sé. Het verstandige antwoord: als je bedrijf niet onder een cao of (verplichtgesteld) bedrijfstakpensioenfonds valt zou dat best handig kunnen zijn.

Pas 1 januari 2028 moet je bedrijf over zijn naar het nieuwe pensioensysteem. Tijd genoeg dus zou je denken. Dat klopt natuurlijk op zich ook wel. Maar het gaat hier om een zeer ingrijpende wijziging. Die raakt niet alleen wat pensioentechniek maar dwingt je tot nadenken over je beloningshuis je jongerenbeleid en je ouderenbeleid. Als je niet  tot het laatste moment wacht om daar over na te denken, geef je jezelf meer ruimte om betere besluiten te nemen. Het kan je ook helpen toekomstige kosten te voorkomen.

In dit artikel lees je waarom het je helpt als je daar nu al over nadenkt en wat belangrijke data zijn.

Direct naar vragen en antwoorden

Sommige bedrijven kunnen nu maatregelen nemen die later kosten verlagen

Bij de overgang naar het nieuwe pensioensysteem gaan er hoogstwaarschijnlijk drie dingen in je bedrijf gebeuren:

  1. Er gaat een groep medewerkers op vooruit
  2. Er gaat een groep medewerkers op achteruit
  3. Je moet de achteruitgang compenseren (lees: “dat gaat geld kosten”)

Er zijn manieren om de achteruitgang en dus de kosten voor de compensatie te verkleinen. Die zijn niet voor elk bedrijf beschikbaar. Maar als ze beschikbaar zijn geldt in elk geval: hoe eerder je daar aan begint, hoe beter je de achteruitgang kunt verkleinen.

Eén van de dingen die je mogelijk kan helpen, is nieuwe medewerkers nu al in een regeling laten vallen die gebaseerd is op het nieuwe systeem. Hoe eerder je begint, hoe minder mensen je straks al dan niet met compensatie moet gaan overbrengen naar een nieuwe regeling.

Je kunt ook de nieuwe pensioenregels gebruiken als aanleiding om je hele personeelsbeleid tegen het licht te houden. Denk bijvoorbeeld aan ouderenbeleid waarbij je al rekening houdt met de nieuwe pensioenmogelijkheden. Het is handig als je dat afgerond hebt voor je aan de daadwerkelijke pensioenwijziging begint. Dan komt niet alles tegelijk.

1 januari 2028 moet je bedrijf voldoen aan de Wet Toekomst Pensioenen

De Wet Toekomst Pensioenen bepaalt dat elk bedrijf uiterlijk 1 januari 2028 aan de regels van het nieuwe systeem moet voldoen. De periode tussen de ingangsdatum van de wet en de uiterste datum dat je bedrijf aan de nieuwe regels moet voldoen heet “transitieperiode”.

Als je pensioenregeling niet is ondergebracht bij een pensioenfonds maar bijvoorbeeld bij een verzekeraar of PPI dan kun je twee situaties hebben.

  • Als je bedrijf een middelloonregeling heeft dan moet deze uiterlijk 01-01-2028 zijn omgezet in een (beschikbare) premieregeling. Eerder kan ook.
  • Als je bedrijf al een beschikbare  premieregeling heeft dan moet het systeem waarbij de premie stijgt naarmate een medewerker ouder wordt vervangen zijn door een van de leeftijd onafhankelijke gelijkblijvende premie. De leeftijd van je medewerker heeft dan geen invloed meer op de hoogte van de premie.

In het laatste geval kun je gebruik maken van het overgangsrecht. Je kunt dan kiezen om de bestaande regeling met stijgende premies te laten bestaan voor de medewerkers die daar al in deelnemen. Alleen nieuwe medewerkers komen dan in de nieuwe regeling met de gelijkblijvende premie.

1 oktober 2026 moet het transitieplan al af zijn.

Tenminste, als je een regeling hebt die niet bij een pensioenfonds is ondergebracht. Anders nog eerder.

In het transitieplan staat onder meer beschreven hoe de nieuwe regeling er uit komt te zien, of je gebruikt maakt van het overgangsrecht en hoe je mensen eventueel gaat compenseren.

Dus alle besluiten moeten al veel eerder zijn genomen dan 1 januari 2028.

Naar uitgebreide tijdlijn Wet Toekomst Pensioenen

Meer over de gevolgen van de Wet Toekomst Pensioenen vind je via onze themapagina

Er is veel meer te melden over de gevolgen van de Wet Toekomst Pensioenen. Dat doen we ook, maar we stoppen natuurlijk niet alles in één artikel. We hebben een themapagina waar we de artikelen overzichtelijk voor je verzamelen.

Naar de themapagina Wet Toekomst Pensioenen

Naar andere artikelen over de pensioenontwikkelingen voor 2022

Download ons pensioenboekje

En laat het weten als we je kunnen helpen. Via de knop hieronder ga je naar onze contactpagina. We helpen je graag!

Vragen en antwoorden

Wanneer moet mijn bedrijf aan de nieuwe pensioenregels van de Wet Toekomst Pensioenen (pensioenakkoord) voldoen?

Uiterlijk 1 januari 2028 moet je bedrijf volledig aan alle nieuwe pensioenregels voldoen.

Wanneer moet ik actie nemen om op tijd aan de nieuwe pensioenregels van de Wet Toekomst Pensioenen (pensioenakkoord) te kunnen voldoen?

Hoe eerder je begint hoe beter.  Het gaat om een ingrijpende wijziging die veel impact op je bedrijf kan hebben. Het kan behoorlijk wat tijd vragen om de wijzigingen allemaal door te voeren. Daarnaast kun je misschien nu al dingen structureel veranderen waardoor je straks lagere kosten hebt. Je kunt vandaag al starten.

Wat gaan de nieuwe pensioenregels kosten?

Dat hangt sterk af van je bedrijf en hoe e het aanpakt. Het is mogelijk een eerste indruk te krijgen door een quick scan uit te voeren. lees daar meer over in het artikel

Wat kost het pensioenakkoord voor mijn bedrijf?

Jeroen Tuijp

Jeroen Tuijp
Actuaris en partner