Wat is de tijdlijn voor invoering van het pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord is definitief
Er komt een nieuw pensioenstelsel in Nederland

Uiterlijk op 1 januari 2028 moet de pensioenregeling van je bedrijf zijn aangepast aan de regels van het nieuwe pensioenstelsel. Het maakt daarbij niet uit of jullie pensioenregeling bij een pensioenfonds, een verzekeraar, een PPI of een andere uitvoerder loopt.

De wet waarin de details komen te staan is 1 juli 2023 in werking getreden. We verwachten dat er nog wel wat details aangepast gaan worden in die wet.

De inhoud en tijdlijnen voor de pensioenwijziging, zijn voor regelingen die bij een pensioenfonds zijn ondergebracht anders dan voor beschikbare premieregelingen. Hieronder vind je eerst de tijdlijn voor beschikbare premie regelingen.  Daarna die voor pensioenregelingen die bij een pensioenfonds lopen, maar  je kunt ook direct naar de aparte tijdlijn daarvoor.

Eén ding is al wel duidelijk: we gaan naar een gelijkblijvende premie voor iedereen toe. Daar hoort ook een overgangsperiode bij. Bij sommige bedrijven kunnen het oude en nieuwe systeem daardoor nog een periode naast elkaar blijven bestaan. Ook kunnen bedrijven met een beschikbare premieregeling hun nieuwe werknemers nu al een pensioen op basis van een gelijkblijvende premie bieden. Dat kan voordelig uitvallen. Daarom adviseren we om nu alvast te checken of dat ook voor jullie bedrijf geldt.

Als we je kunnen helpen met de voorbereiding op deze pensioenwijziging doen we dat natuurlijk graag. Het is ons vak.

Pensioenakkoord tijdlijn voor beschikbare premie regelingen

 • Nu

  Check of direct starten met een gelijkblijvende premie verstandig is

  Afhankelijk van je bedrijf, het werknemersbestand en de bestaande pensioenregeling, kan het voordelig zijn om nu al met een gelijkblijvende premie voor nieuwe werknemers te beginnen.  We kunnen je helpen door inzet van onze scenarioplanner als je wilt. Leg ook de werknemers alvast uit wat er gaat gebeuren met hun pensioen. Dat kan een hoop onrust voorkomen. Er wordt veel onnodige onrust gecreëerd over pensioen. Vooral op social media.

 • 2021

  Wetgevingsproces gestart

  De wetgever startte met het in de wet vastleggen van de gemaakte afspraken in het pensioenakkoord.

 • 01-07-2023

  Nieuwe pensioenwetgeving van kracht

  1 juli 2023 werd de nieuwe pensioenwetgeving van kracht.

 • nu / 2026

  : Verkenningen en besluitvormingsproces voor aanpassingen pensioenregelingen.

  Werkgever en OR verkennen de mogelijkheden voor een nieuwe pensioenregeling.

 • 2025

  : Principe akkoord werkgever en OR over de nieuwe pensioenregeling

  Werkgever en ondernemingsraad sluiten een principe akkoord over de nieuwe pensioenregeling, de overgang daar naartoe, en eventuele compensaties. Dit is de basis voor het verplichte transitieplan.

 • 1-10-2026

  : Transitieplan ingeleverd

  Elke werkgever is verplicht een transitieplan in te leveren. Daarin staat onder meer hoe de nieuwe regeling er uit komt te zien, of gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht en hoe medewerkers die er op achteruit gaan gecompenserd worden.

 • 2026 / 2027

  Invoering nieuwe pensioenregeling

  De werkgever voert de pensioenwijziging door en brengt deze evtueel bij een nieuwe uitvoerder onder. Ze zorgt voor heldere communicatie gedurende deze hele overgangsperiode.

 • 01-01-2028

  : De pensioenregeling is aangepast

  Dit is de uiterste datum dat de pensioenwijzigingen in gang treden.

 • 2028 / 2038

  : Uitvoering compensaties

  De groepen die recht op compensatie hebben, ontvangen dit in deze periode.

(Naar stand van zaken van 1 juli 2023)

Pensioenakkoord tijdlijn voor pensioenfonds regelingen

 • Nu

  Vertel het je werknemers

  Vertel je werknemers wat er op pensioengebied staat te gebeuren en wat er nog onduidelijk is. Er wordt veel onnodige onrust gecreëerd over pensioen. Vooral op social media. Duidelijke communicatie kan een hoop onrust voorkomen.

 • 2021

  Wetgevingsproces gestart

  De wetgever start met het in de wet vastleggen van de gemaakte afspraken in het pensioenakkoord.

 • 01-07-2023

  : Nieuwe pensioenwetgeving van kracht

  1 juli 2023 werd de nieuwe pensioenwetgeving van kracht.

 • 2022/2024

  Voorlopige besluitvorming aanpassingen pensioenregelingen

  Vanaf halverwege 2022, maar  uiterlijk 1-7-2023 nemen de sociale partners een principebesluit over het nieuwe contract, de overgang naar het nieuwe stelsel en eventuele compensaties.

 • 01-01-2025

  : Transitieplan ingeleverd

  Elke werkgever is verplicht een transitieplan in te leveren. Daarin staat onder meer hoe de nieuwe regeling er uit komt te zien, of gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht en hoe medewerkers die er op achteruit gaan gecompenserd worden. DIt bevat de opdracht aan de uitvoerder om de regeling op de beschreven manier te gaan uitvoeren.

 • 01-07-2025

  : Implementatieplan gereed

  De pensioenfondsen hebben de opdrachten aanvaard (of niet) en de wijze waarop ze invulling aan de aanvaarde opdracht gaan geven, vastgelegd in een implementatieplan.

 • 2025 / 2028

  : Uitvoering pensioenwijziging

  De pensioenuitvoerders voeren het wijzigings- en het communicatieplan uit.

 • 01-01-2028

  : Alle pensioenregelingen zijn aangepast

 • 2028 / 2038

  Uitvoering compensaties

  De groepen die recht op compensatie hebben, ontvangen dit in deze periode.

(Naar stand van zaken van 1 juli 2023)

Jeroen Tuijp

Jeroen Tuijp
Actuaris