Wat is de tijdlijn voor invoering van het pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord is definitief
Er komt een nieuw pensioenstelsel in Nederland

Uiterlijk op 1 januari 2027 moet de pensioenregeling van je bedrijf zijn aangepast aan de regels van het nieuwe pensioenstelsel. Het maakt daarbij niet uit of jullie pensioenregeling bij een pensioenfonds, een verzekeraar, een PPI of een andere uitvoerder loopt.

De wet waarin de details komen te staan moet nog gemaakt worden en het is de bedoeling dat die 1 juli 2023 gaat gelden. In de tussentijd moet er nog veel uitgewerkt en geregeld worden.

De inhoud en tijdlijnen voor de pensioenwijziging, zijn voor regelingen die bij een pensioenfonds zijn ondergebracht anders dan voor beschikbare premieregelingen. Hieronder vind je eerst de tijdlijn voor beschikbare premie regelingen.  Daarna die voor pensioenregelingen die bij een pensioenfonds lopen, maar  je kunt ook direct naar de aparte tijdlijn daarvoor.

Eén ding is al wel duidelijk: we gaan naar een gelijkblijvende premie voor iedereen toe. Daar hoort ook een overgangsperiode bij. Bij sommige bedrijven kunnen het oude en nieuwe systeem daardoor nog een periode naast elkaar blijven bestaan. Ook kunnen bedrijven met een beschikbare premieregeling hun nieuwe werknemers nu al een pensioen op basis van een gelijkblijvende premie bieden. Dat kan voordelig uitvallen. Daarom adviseren we om nu alvast te checken of dat ook voor jullie bedrijf geldt.

Als we je kunnen helpen met de voorbereiding op deze pensioenwijziging doen we dat natuurlijk graag. Het is ons vak.

Pensioenakkoord tijdlijn voor beschikbare premie regelingen

 • Nu

  Check of direct starten met een gelijkblijvende premie verstandig is

  Afhankelijk van je bedrijf, het werknemersbestand en de bestaande pensioenregeling, kan het voordelig zijn om nu al met een gelijkblijvende premie voor nieuwe werknemers te beginnen.  We kunnen je helpen door inzet van onze scenarioplanner als je wilt. Leg ook de werknemers alvast uit wat er gaat gebeuren met hun pensioen. Dat kan een hoop onrust voorkomen. Er wordt veel onnodige onrust gecreëerd over pensioen. Vooral op social media.

 • 2021

  Wetgevingsproces gestart

  De wetgever startte met het in de wet vastleggen van de gemaakte afspraken in het pensioenakkoord.

 • 01-07-2023

  Nieuwe pensioenwetgeving van kracht

  Naar verwachting wordt 1 januari 2023 de nieuwe pensioenwetgeving van kracht.

 • 2022/2024

  Verkenningen en besluitvormingsproces voor aanpassingen pensioenregelingen.

  Werkgever en OR verkennen de mogelijkheden voor een nieuwe pensioenregeling.

 • 2023

  Principe akkoord werkgever en OR over de nieuwe pensioenregeling

  Werkgever en ondernemingsraad sluiten een principe akkoord over de nieuwe pensioenregeling, de overgang daar naartoe, en eventuele compensaties.

 • 2024

  Definitief besluit werkgever en OR

  Werkgever en OR zijn het eens over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling en eventuele flankerende zaken zoals compensaties.

 • 2025-2026

  Uitvoering pensioenwijziging

  De werkgever voert de pensioenwijziging door en brengt deze evtueel bij een nieuwe uitvoerder onder. Ze zorgt voor heldere communicatie gedurende deze hele overgangsperiode.

 • 31-12-2026

  De pensioenregeling is aangepast

  Dit is de uiterste datum dat de pensioenwijzigingen in gang treden.

 • 2027-2037

  Uitvoering compensaties

  De groepen die recht op compensatie hebben, ontvangen dit in deze periode.

Pensioenakkoord tijdlijn voor pensioenfonds regelingen

 • Nu

  Vertel het je werknemers

  Vertel je werknemers wat er op pensioengebied staat te gebeuren en wat er nog onduidelijk is. Er wordt veel onnodige onrust gecreëerd over pensioen. Vooral op social media. Duidelijke communicatie kan een hoop onrust voorkomen.

 • 2021

  Wetgevingsproces gestart

  De wetgever start met het in de wet vastleggen van de gemaakte afspraken in het pensioenakkoord.

 • 01-01-2023

  Nieuwe pensioenwetgeving van kracht

  Uiterlijk 1 januari 2022 wordt de nieuwe pensioenwetgeving van kracht.

 • 2022/2024

  Voorlopige besluitvorming aanpassingen pensioenregelingen

  Vanaf halverwege 2022, maar  uiterlijk 1-7-2023 nemen de sociale partners een principebesluit over het nieuwe contract, de overgang naar het nieuwe stelsel en eventuele compensaties.

 • 01-01-2025

  Definitief besluit

  Sociale partners besluiten definitief over de invulling van het nieuwe contract.

 • 01-07-2025

  Pensioenuitvoerders hebben aanpak klaar

  De pensioenfondsen hebben hun communicatie- en implementatieplannen klaar.

 • 2025-2026

  Uitvoering pensioenwijziging

  De pensioenuitvoerders voeren het wijzigings- en het communicatieplan uit.

 • 31-12-2026

  Alle pensioenregelingen zijn aangepast

 • 2027-2037

  Uitvoering compensaties

  De groepen die recht op compensatie hebben, ontvangen dit in deze periode.

Jeroen Tuijp

Jeroen Tuijp
Actuaris