Edmond Halley blog

Els Janssen

Pensioenrichtleeftijd wijzigt

De fiscale pensioenrichtleeftijd gaat van 67 jaar naar 68 jaar. Als je werkgever of lid van de ondernemingsraad bent, betekent dat automatisch dat je weer met elkaar in gesprek moet. De pensioenregeling moet hierdoor namelijk worden aangepast. Voor deze aanpassing is instemming van d ondernemingsraad vereist.

Judith Scherrenberg

Uitfaseren pensioen in eigen beheer uitgesteld

Staatssecretaris Wiebes heeft voor stemming over het nieuwe DGA pensioen in de Eerste Kamer, de Eerste Kamer verzocht om de stemming aan te houden. Hij vreest dat zijn toezegging dat de toekomstige indexatie in een keer mag worden genomen, leidt tot een miljardenstrop in de Vpb. Hij zegde dit toe in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer van 2 december 2016. Als DGA’s een premievrije pensioenaanspraak hebben met voorindexatie, zouden ze de toekomstige indexatie in een keer mogen nemen bij omzetting naar de oudedagsverplichting of bij afkoop. Hij wil dit via een novelle oplossen.

Alieke Doornink

Uitstel organiseren premievrijmaken DGA pensioen tot 01-04-2017

Om tegemoet te komen aan de uitvoeringspraktijk, krijgt de DGA iets meer tijd om zijn pensioen te herorganiseren. Lees hier meer over hoe dat zit.

Inge Thomassen

Vragen en antwoorden over het nieuwe DGA pensioen

Naar aanleiding van de nieuwe regels rondom het DGA pensioen en het overgangsrecht, zijn er nog heel wat dingen niet duidelijk. Gelukkig wordt daar aan gewerkt en worden veel zaken steeds helderder. In dit artikel vind je een reeks antwoorden op vragen die voorheen nog open stonden.

Judith Scherrenberg

DGA pensioen vernieuwing vergt adequate advisering om nadeel en schade te voorkomen

Dat het DGA pensioen volledig op de schop gaat wist je natuurlijk al. Dat dat betekent dat het heel verstandig is om direct te gaan starten het voorbereiding van je advisering hier over, misschien nog niet.

Maar als je te laat start, leidt dit tot forse fiscale schade bij je DGA relaties. Daarbij komt dat advisering over het nieuwe DGA pensioen misschien wel heel wat complexer is dan je misschien dacht.

Lees in dit artikel over wat je gaat tegenkomen als je DGA’s adviseert over het nieuwe pensioen.

Alieke Doornink

Pensioen in eigen beheer afkopen wordt nog voordeliger

Er staat heel wat te veranderen voor de DGA en zijn pensioen. Nog niet alles is bekend en zeker, maar dat er veel gaat veranderen is wel zeker. De verwachting is dat dat per januari 2017 gaat gebeuren. Dus als DGA adviseur, kun je het zomaar druk krijgen eind 2016.

Lees hier wat de huidige stand van zaken is, zodat je alvast een begin kunt maken met je voorbereidingen. Straks krijg je het nog druk genoeg.