Een generatiepact moderniseert je pensioenregeling

Het generatiepact gaat over kansen creëren

Noem het Generatiepact, Generatieregeling, Levensloopregeling, het gaat allemaal over hetzelfde: flexibiliseren van arbeid, duurzame inzet van ouderen en kansen creëren voor jongeren. In de basis komt het er op neer dat ouderen minder gaan werken. Eventueel kunnen de vrijgekomen uren dan worden opgevuld door jonge instromers. Dit is extra actueel geworden sinds de pensioenleeftijd steeds verder stijgt.

Een generatiepact kan elk bedrijf naar keuze inrichten

Oudere medewerkers kunnen minder gaan werken in combinatie met behoud van volledig salaris en pensioen, of in combinatie met het verlagen van pensioen en/of salaris. Bijvoorbeeld: 20% minder werken met 15% minder salaris en volledig behoud van pensioenopbouw. Of bijvoorbeeld 10% minder salaris en 10% minder pensioenopbouw.

Doordat salaris en pensioenkosten relatief hoog zijn voor ouderen, hoeven maar een paar ouderen deels terug te treden, om budget voor het aannemen van een jongere te krijgen. Afhankelijk van de invulling en de situatie in het bedrijf kost dat wel of niet geld voor de werkgever of de werknemer en kunnen afspraken worden gemaakt over de verdeling van de eventuele kosten.

Invoeren van een generatiepact biedt diverse voordelen

  • lagere belasting van ouderen
  • een hogere productiviteit van de ouderen in de overblijvende tijd dat ze werken
  • dalend ziekteverzuim
  • meer ruimte voor instroom jongeren
  • betere kans voor kennis- en vaardighedenoverdracht van ouderen aan jongeren

En voor sommige bedrijven is het gewoon bittere noodzaak.

Meer noodzakelijk wordt het, naarmate je personeelsbestand meer uit relatief veel ouderen bestaat. Door de hogere kosten, lagere productiviteit en hoger verzuim (maar dat hangt natuurlijk van sector, je bedrijf, soort werk en de personen zelf af!) kan uiteindelijk zelfs de continuïteit van het bedrijf in gevaar raken.

Of en welke van deze voordelen of noodzaak zich kunnen voordoen hangt af van je specifieke situatie.

Invoer van generatiepact is een bedrijfsstrategische keuze

De keuze op welke manier een generatiepact in een bedrijf wordt ingezet is een stevige strategische vraag. Om die reden is het verstandig, als je er mee aan de gang wilt gaan, je (ondernemingsraad en werkgever) te laten begeleiden door een partij die niet start bij de inhoudelijke techniek en financiën. Wat ons betreft start elke pensioenwijziging en dus ook denken over een generatiepact, bij het strategisch en HR kader van het bedrijf. De invulling en techniek volgt daar uit.

Eenmaal aangekomen bij de “technische fase” is het belangrijk dat de adviseur snel en gemakkelijk de gevolgen voor werknemers en werkgever bij verschillende scenario’s helder inzichtelijk kan maken: de financiële én de strategische. Pas helemaal op het laatst komt dan eventueel pensioentechniek aan bod en ook daar zal de adviseur veel verstand van moeten hebben.

Mocht je willen oriënteren op wat een generatiepact je bedrijf kan brengen, helpen we je graag. Onze contactgegevens vind je via de knop hieronder.

Dit artikel maakt deel uit van de serie: Pensioenagenda 2019.
klik hier voor een overzicht van de complete reeks.

Mark - Senior Consultant

Mark Jordens
Senior Consultant