Individuele pensioenoplossingen als alternatief voor collectieve pensioenregelingen zijn in opkomst

Bent jij een witte werkgever?

Uit onderzoek dat minister Koolmees in 2018 liet doen, blijkt dat 13% van de werknemers in Nederland geen pensioenregeling heeft. Het gaat om 80.000 bedrijven waar in totaal 850.000 mensen werken. Deze aantallen zijn veel hoger dan voorheen werd gedacht.

Een werkgever die geen pensioen heeft geregeld voor de periode na pensionering, of overlijden voor pensionering heet ook wel een “witte werkgever”. Een witte werkgever kan dure risico’s lopen. De medewerkers zonder pensioen lopen sowieso risico.

Daar is van alles aan te doen gelukkig, zelfs zonder een pensioenregeling op te zetten. En deze alternatieven hebben niet alleen voordelen voor bedrijven die nog helemaal geen pensioenregeling hebben. Ook bedrijven die wel een pensioenregeling hebben kunnen hun doen door een combinatie te maken met een alternatief, of de regeling zelfs in te ruilen.

Waarom er zoveel bedrijven zonder pensioenregeling zijn

Het gaat vooral om kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Ze zijn met name te vinden in de sectoren industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy. Het ziet er naar uit dat de meeste van deze werkgevers best een pensioenregeling zouden willen aanbieden, maar dat nalaten vanwege de verwachte kosten en administratieve rompslomp. Dat zijn overigens ook de bezwaren die bedrijven ervaren die wel een pensioenregeling aanbieden.

Het ontbreken van een bedrijfspensioenregeling hoeft helemaal geen probleem te zijn, mits…

Een pensioenregeling biedt onmisbare bescherming tegen onvoldoende inkomen na pensionering, en onvoldoende inkomen voor het gezin bij overlijden van de medewerker voor de pensioendatum. Als je als werkgever daar iets aan wilt doen, maar om welke reden dan ook geen pensioenregeling wilt aanbieden, kun je op andere manieren je werknemers toch beschermen tegen deze risico’s.

Daarvoor zijn twee dingen nodig

Ten eerste moeten werkgever en medewerkers zich bewust zijn van de risico’s die gelopen worden. Niet als abstractie, maar als inzicht in concrete gevolgen. Niet: “u loopt het risico op een inkomenstekort”, maar: “dan moet uw gezin het huis uit en de auto verkopen.”

Ten tweede moet de werknemer geholpen worden om zelf maatregelen te treffen. Een persoonlijk gesprek met een financieel adviseur, gevolgd door jaarlijkse updategesprekken is daar een geweldige manier voor. De werkgever kan daarnaast kiezen om als alternatief voor een pensioenregeling, een bijdrage te doen voor de maatregelen die de werknemer zelf regelt.

Een individuele oplossing in plaats van een pensioenregeling heeft verschillende voordelen

Steeds meer werkgevers kiezen een dergelijke individuele, in plaats van collectieve bedrijfsoplossing. De ervaringen zijn positief.

Werknemers zijn positief omdat ze inzicht krijgen in hun persoonlijke financiën. Het inzicht en de duidelijkheid geven zelfs zonder verdere maatregelen al een geruster gevoel. Daarnaast waarderen ze het dat ze in tegenstelling tot bij een bedrijfsregeling, ze oplossingen kunnen kiezen die optimaal bij henzelf aansluiten.

Voor de werkgever zijn er ook voordelen ten opzichte van een pensioenregeling. Het geeft minder administratieve rompslomp en de kosten zijn exact in de hand te houden. Afhankelijk van hoe het wordt ingericht kunnen de kosten zelfs op nul uitkomen. Maar er is een nog veel belangrijker effect.

Pensioen wordt door veel medewerkers vaak meer als een administratief gedoe ervaren, in plaats van als een gewaardeerde belangrijke arbeidsvoorwaarde. Met een persoonlijk gesprek, geregeld door de werkgever zijn ze wél blij. Ze voelen zich meer gewaardeerd en gezien met deze persoonlijke aandacht. Daardoor zijn ze vaak tevredener over hun arbeidsvoorwaarden en werkgever, dan met een algemene pensioenregeling. Juist bij kleinere bedrijven past een dergelijke persoonlijke insteek.

Niet alleen voor bedrijven die nog geen pensioenregeling hebben

Een individuele oplossing is niet alleen geschikt voor bedrijven die nog helemaal geen pensioenregeling hebben. Het kan een geweldige aanvulling zijn op de bestaande pensioenregeling. In een persoonlijk gesprek per medewerker wordt dan ook de waarde en werking van het bedrijfspensioen meegenomen.
Daarnaast is het voor sommige bedrijven te overwegen om hun collectieve regeling te beëindigen en in te ruilen voor een individuele oplossing. Dat beslis je als werkgever uiteraard niet in je eentje, daar is overleg met je medewerkers voor nodig. Als je dat onhandig aanpakt kan dat veel onrust opleveren.

Daarom is het verstandig je aanpak vooraf te bespreken met een adviseur die al vaker dit soort trajecten gedaan heeft. We kunnen je daar prima bij helpen.

Als je hier interesse in hebt, zou dit de aanpak kunnen zijn

Financiële zaken bestaan vaak uit een stapeling van abstracties over verre toekomsten waar werknemers weinig grip op krijgen. Daardoor nemen ze geen of verkeerde besluiten. Wij brengen die abstracties en toekomst terug naar concreet hier en nu. Het inzicht dat dan ontstaat lucht vaak op en wordt erg gewaardeerd.

Vanuit dat inzicht wordt het voor medewerkers dan ineens eenvoudig om besluiten te nemen over welke risico’s ze wel en niet willen lopen. Vervolgens geven we aan op welke manier ze dat het beste kunnen invullen. Als dat gewenst is, kunnen we ook nog de uitvoering daarvan regelen.

Op deze manier bied je als werkgever wel de bescherming, maar zonder het gedoe. Daarnaast waarderen medewerkers een individuele benadering in de regel ook nog beter dan een algemene pensioenregeling. Dan is het niet hebben van een pensioenregeling opeens niet meer zo’n probleem maar juist een voordeel. Het kan een reden zijn om een bestaande pensioenregeling hiermee aan te vullen, of hem zelfs in te ruilen.

Dit artikel maakt deel uit van de serie: Pensioenagenda 2019.
klik hier voor een overzicht van de complete reeks.

Alieke - Pensioenconsultant

Alieke Doornink
Pensioenconsultant