Pensioenkosten in de hand houden vraagt maatwerk

Als het middelloon of eindloon contract met de uitvoerder in 2019 afloopt, stijgen de pensioenkosten zonder maatregelen fors.

De rente is nog steeds historisch laag. Hoe de rente zich ontwikkelt is onzeker. Wel staat vast dat dat de lage rente sterke invloed heeft op de pensioenkosten. We hebben gevallen gezien waarin de premie zou stijgen met 80% als de oorspronkelijke toezegging gehandhaafd zou worden.

Voor de meeste bedrijven is dat niet op te brengen. In elk geval is het bedrijfsmatig onwenselijk. Tegelijkertijd is er in het verleden wel een bepaalde pensioentoezegging gedaan. Deze kan de werkgever niet eenzijdig veranderen.

Werkgevers waarvan het pensioencontract bij een pensioenuitvoerder afloopt, krijgen te maken met de gevolgen van deze lage rentestand. Op dat moment stelt namelijk de pensioenuitvoerder de nieuwe premie vast. Dat is dan ook een logisch moment om eens goed te overwegen om de pensioenregeling te herzien. Wil je dit goed doen, dan vraagt dat tijd. Start daarom de besprekingen tussen ondernemingsraad en werkgever minimaal een haf jaar voordat het pensioencontract afloopt.

Pensioenoverleg

Premiepensioen wordt vaak gekozen als oplossing, maar is niet altijd de beste optie

Het is mogelijk om deze forse stijgingen van pensioenkosten onder controle te houden. Dat vraagt wel een aanpassing van de pensioenregeling.

Bij dit soort wijzigingen is er niet één bepaalde standaardoplossing. De afgelopen jaren zagen wij al veel bedrijven switchen van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling. Op die manier houdt de werkgever de premiestijging in de hand waarbij de pensioenhoogte toch ongeveer gelijk blijft.

Met de komst van staffels gebaseerd op marktrente voor de beschikbare premieregeling, kreeg die optie nog meer mogelijkheden. Ook sluiten de nieuwe staffels beter aan  op het ambitieniveau van de bestaande gegarandeerde aanspraak.

Omzetting naar een beschikbare premieregeling blijft in 2019 zeker één van de mogelijkheden, maar het is zeker niet voor elk bedrijf de juiste oplossing. Het betekent namelijk ook een verschuiving in wie welke risico’s draagt.

Onze ervaring is dat, na een grondig werknemersonderzoek, sommige werkgevers en ondernemingsraden opnieuw kiezen voor gegarandeerd pensioen. Er worden dan andere manieren gebruikt om de pensioenkosten onder controle te houden.

Ondernemingsraad en werkgever kunnen hun samenwerking het best in een vroeg stadium starten

Vanwege de verschuiving van risico’s kan een dergelijke aanpassing pas plaatsvinden na instemming van de ondernemingsraad. Hoe eerder werkgever en ondernemingsraad in samenwerking dit wijzigingsproces starten, hoe groter de kans op een prettige afwikkeling en succesvol resultaat. Daarom adviseren we om minimaal een half jaar voordat een bestaand contract met een pensioenuitvoerder afloopt het wijzigingstraject al op te starten.

Dit artikel maakt deel uit van de serie: Pensioenagenda 2019.
klik hier voor een overzicht van de complete reeks.

Wim - Senior Consultant

Wim Hoogendoorn
Senior Consultant