Wim Hoogendoorn

Pensioenkosten in de hand houden vraagt maatwerk

De lage marktrente maakt pensioen in de vorm van een uitkeringsregeling ontzettend duur. Bedrijven merken dat bij een verlenging van de bestaande regeling. Als oplossing wordt de regeling vaak omgezet naar een premieregeling. Dat kan een goede oplossing zijn, maar er zijn soms nog betere opties te bedenken. Samenwerking met de ondernemingsraad is daarbij belangrijk.

Mark Jordens

Generatiepact moderniseert je pensioenregeling

Noem het Generatiepact, Generatieregeling, Levensloopregeling, het gaat allemaal over hetzelfde: flexibiliseren van arbeid, duurzame inzet van ouderen en kansen creëren voor jongeren. Dit is extra actueel geworden sinds de pensioenleeftijd steeds verder stijgt. Ook als de pensioenregeling door CAO is geregeld, kan een slimme inzet van een generatiepact verschillende problemen oplossen en kansen creëren.

Alieke Doornink

Individuele pensioenoplossingen in opkomst

Een pensioenregeling vanuit het bedrijf is bijna een standaard arbeidsvoorwaarde. Het vormt een onmisbaar vangnet voor inkomensrisico’s. Maar er kleven wel nadelen aan en nog extra voor kleinere bedrijven. Individuele pensioenoplossingen zijn dan ook in opkomst. Als vervanging van collectieve regelingen en als aanvulling daar op.

Mensen puzzelen mo kosten van het pensioenakkoord te beperken

Pensioenakkoord mislukt. Dan zelf je pensioenregeling moderniseren

Het pensioenakkoord kwam er niet en dus werd ook het pensioenstelsel niet gemoderniseerd. Gelukkig hoef je als werkgever niet passief af te wachten. Je kunt je eigen pensioenregeling gewoon moderniseren.

Els Janssen

IORP II verbetert communicatie MVO en meer

Op 13 januari 2019 is een Europese richtlijn over pensioen (IORP II) in de Nederlandse wetgeving verwerkt. Omdat Nederland al vrij ver gevorderd is met werkgeverspensioen en de wetgeving hierover, was het eerste idee dat er weinig impact zou zijn. Op het tweede gezicht blijkt dat toch tegen te vallen. Enkele relevante krenten uit de pap liggen op het terrein van communicatie, maatschappelijk verantwoord beleggen en collectieve waardeoverdrachten naar het buitenland.