In het nieuwe pensioenstelsel worden de pensioenen hoger (factcheck)

Als we de afgelopen jaren al een pensioenstelsel gehad zouden hebben zonder rekenrente, dat meebewoog met die goed draaiende economie, dan zouden de pensioenen die bij pensioenfondsen zijn ondergebracht nu hoger zijn geweest. (Maar als het veel slechter was gegaan ook lager.)
Voorstanders van het nieuwe pensioenstelsel beweren regelmatig dat in het nieuwe pensioenstelsel de pensioenen die zijn ondergebracht bij pensioenfondsen hoger worden. Maar is dat wel het hele verhaal en klopt het wel wat ze zeggen?
In dit factcheck artikel leggen we helder en kort uit hoe het zit.

Het nieuwe pensioenstelsel pakt de garanties af (factcheck)

Diverse mensen op social media, sommige professionals en bepaalde politici vertellen ons: het bestaande pensioensysteem biedt garanties en het nieuwe niet (sommigen noemen het zelfs een “casinopensioen” en “diefstal van garanties”). Daarom vinden ze het bestaande systeem beter.

Over pensioen en garanties is veel onjuiste informatie in omloop. Dat is gevaarlijk want het kan tot verkeerde keuzes leiden, onnodige ongerustheid en zelfs boosheid. Daarom leggen we in onderstaand factcheck artikel simpel en helder uit hoe het zit.

Pensioenpotje

Iedereen krijgt een eigen pensioenpot (factcheck)

We lezen en horen steeds dat iedereen in het nieuwe pensioenstelsel een eigen pensioenpot krijgt. En als je een eigen pensioenpot hebt, dan zou dat betekenen dat je ook zelf kunt bepalen hoe je het geld in die pensioenpot belegt. Maar klopt dat eigenlijk wel?  Is er wel sprake van “eigen”, is er maar één soort “eigen pot”, en geldt voor iedereen dat het verandert?

Hier is veel onjuiste informatie over in omloop. Dat is gevaarlijk want het kan tot verkeerde keuzes leiden. Daarom leggen we het in dit factcheck artikel simpel, helder en kort uit.

Wet toekomst pensioenen begrippen en definities

Wet toekomst pensioenen begrippen en definities

De Wet toekomst pensioenen introduceert een hele reeks nieuwe pensioenbegrippen. We zetten ze hier op een rijtje en geven telkens een korte definitie.

Het nieuwe pensioen volgens de wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen wijzigt ons pensioenstelsel ingrijpend. Iedere Nederlander krijgt daar mee te maken. Maar proberen te begrijpen hoe pensioen werkt kan soms als dwalen door een doolhof voelen. Dit artikel wijst je de kortste weg uit het doolhof.

We leggen helder, zo kort mogelijk en toch compleet uit hoe het nieuw pensioen er uit gaat zien. Voorkennis is niet nodig. Handig voor werkgevers, leden van ondernemingsraden en HR professionals.  Je leest niet alleen wat het nieuwe pensioen is, maar vooral wat het doet.

Wet toekomst pensioenen uitgelegd in filmpjes

Wet toekomst pensioenen, doorbeleggen na pensioneren

De Wet toekomst pensioenen brengt een enorme verandering in ons pensioensysteem.
We leggen de Wet in een serie korte heldere filmpjes uit. Dit filmpje gaat over doorbeleggen na pensioneren.

Wet toekomst pensioenen uitgelegd in filmpjes

Wet toekomst pensioenen, beleggen en risicobeheersing

De Wet toekomst pensioenen brengt een enorme verandering in ons pensioensysteem.
We leggen de Wet in een serie korte heldere filmpjes uit. Dit filmpje gaat over beleggen en risicobeheersing.

Wet toekomst pensioenen uitgelegd in filmpjes

Wet toekomst pensioenen, gelijkblijvende premie en degressieve opbouw

De Wet toekomst pensioenen brengt een enorme verandering in ons pensioensysteem.
We leggen de Wet in een serie korte heldere filmpjes uit. Dit filmpje gaat over gelijkblijvende premie en degressieve opbouw.

Wet toekomst pensioenen uitgelegd in filmpjes

Wet toekomst pensioenen en duurzame inzetbaarheid

De Wet toekomst pensioenen brengt een enorme verandering in ons pensioensysteem.
We leggen de Wet in een serie korte heldere filmpjes uit. Dit filmpje gaat over duurzame inzetbaarheid

Wet toekomst pensioenen uitgelegd in filmpjes

Wet toekomst pensioenen doelen

De Wet toekomst pensioenen brengt een enorme verandering in ons pensioensysteem.
We leggen de Wet in een serie korte heldere filmpjes uit. Dit filmpje gaat over de doelen.