Uitstel organiseren premievrijmaken DGA pensioen

Voor de volgende zaken krijgt de DGA tot 01-04-2017 de tijd:

  • het premievrijmaken van de nog lopende pensioenregeling.
  • Het premievrij maken moet wel per 31-12-2016 en er is geen ruimte voor extra opbouw tot 01-04-2017.
  • Het overhalen van een verzekerd deel van het pensioen naar de BV.
  • Het aanpassen van pensioenbrieven voor omzetting van het onbepaalde deel dat verzekerd is naar een bepaald deel.

Je kunt er meer over lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/10/bijlage-nota-van-wijziging

Deze tijdspanne komt de zorgvuldigheid ten goede en kan onnodige fouten voorkomen die door te snel handelen kunnen ontstaan.

Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rondom het pensioen in eigen beheer van de DGA, en wat wij op dat gebied aan ondersteuning gaan bieden, kun je je aanmelden voor onze gratis updates. Dan sturen we je een update per email als er relevante ontwikkelingen zijn te melden.

Alieke - Pensioenconsultant

Alieke Doornink
Pensioenconsultant