Vragen en antwoorden over het nieuwe DGA pensioen

De belangrijkste vragen met antwoorden en commentaar voor de beroepspraktijk lees je hieronder

Tot wanneer kan de DGA zijn verzekerde pensioenkapitaal terughalen naar zijn BV?

Dat kan alleen als voor 01-01-2017 het verzoek tot overdracht van het kapitaal bij de verzekeraar is ingediend. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de wetgever om zoveel mogelijk pensioenkapitaal buiten de onderneming te houden. Dat is juist de opzet van dit plan.

Kan de DGA zijn PEB gedeeltelijk afkopen?

Nee, fiscaal gefaciliteerde afkoop bestaat alleen als het volledige PEB in een keer wordt afgekocht. Gedeeltelijke afkoop leidt tot hogere uitvoeringslasten bij de Belastingdienst, daarom is dat ongewenst.

Kan de DGA zijn PEB eerst omzetten naar een ODV en dan voor 2020 alsnog afkopen?

Ja, dat mag, als de afkoop maar in zijn geheel plaatsvindt.

Kan de ODV-uitkering meer flexibiliteit hebben dan alleen een uitkering in de vorm van een 20-jarige annuïteit?

Nee, de DGA kan dan kiezen voor een lijfrenteproduct bij een verzekeraar of bank. Door het aansluiten bij de bestaande lijfrenteproducten bij de banken en verzekeraars zijn voldoende mogelijkheden voor flexibiliteit. Tijdelijke oudedagslijfrente kan de DGA dus via het extern onderbrengen regelen. In de Wet LB komt de bepaling 38p, waarin staat dat een ODV fiscaal geruisloos kan worden omgezet naar een lijfrente als bedoeld in artikel 3.125 Wet IB. De BV kan niet kwalificeren als verzekeringnemer. Ook mag de BV het geld niet eerst overmaken naar de DGA, want dan kwalificeert de handeling als afkoop.

Hoe gaat de belastingdienst om met de indexatie van de bevroren PEB-aanspraken na 1 januari 2017?

De Staatssecretaris zegt alleen maar dat zal worden geïndexeerd als dit in de pensioenovereenkomst is afgesproken. Dit betekent dat er geen duidelijkheid is of de Belastingdienst van mening blijft dat op 01-01-2017 de toekomstige indexatie in een keer moet worden opgevoerd. Uit goed ingevoerde kringen hebben we begrepen dat het in een keer moeten nemen van de indexatielast inmiddels weer is teruggetrokken. Indexatie moet worden genomen als deze zich voordoet.

Komt er een bepaling in de wet die uitsluit dat er sprake kan zijn van schenking bij afwikkeling van het PEB?

Nee, maar alleen de waardestijging van de aandelen kan worden belast met schenkbelasting. Om toe te komen aan een schenking moet er sprake zijn van verarming bij de schenker, verrijking bij de ontvanger en een bevoordelingsbedoeling bij de schenker. Als er geen sprake is van een bevoordelingsbedoeling komt de DGA niet toe aan schenkbelasting. Alleen: bij familiale banden zal bevoordeling wel sneller verondersteld worden. Compensatie op andere wijze kan schenkbelasting voorkomen.  Bij partners die gehuwd zijn in algehele gemeenschap van goederen kan geen sprake zijn van belaste schenking. Bij partners die huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld, zal een passende compensatie moeten plaatsvinden. De compensatie in het kader van het uitfaseren van de PEB, speelt zich volledig af in de vermogenssfeer en vormt geen belastbaar feit voor de inkomstenbelasting.

Kan de partner van een overleden DGA ook het PEB afkopen?

Ja, dat kan. Ook als de uitkering al is ingegaan.

Hoelang moet een al ingegane uitkering lopen als deze wordt omgezet naar een ODV?

20 jaar -/- het aantal jaren tussen het tijdstip van uitkeren van de eerste termijn en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dus voor een DGA die met 60 jaar met pensioen is gegaan, geldt 20 jaar -/- zijn AOW-gerechtigde leeftijd (65 jaar). Bij overlijden van de DGA tijdens de looptijd van de uitkering, gaan de restant van de termijnen over naar de erfgenamen.

Hoe lang moet de uitkering aan de erfgenamen lopen?

De uitkering aan de erfgenamen, natuurlijke personen, moet bij niet ingegane uitkering 20 jaar lopen en binnen 12 maanden na overlijden worden gestart.

Kan de DGA de ODV overdragen naar een andere BV?

Ja, dat kan, mits het een ander eigenbeheerlichaam is.

Kan de aanspraak van de ex-partner omgezet of afgekocht worden?

Als er geen sprake is van conversie, zullen de DGA en ex-partner samen tot overeenstemming moeten komen. Bij conversie is er sprake van zelfstandige aanspraken en dan kunnen beide ex-partners hun eigen keuze maken.

En nu?

Er zijn dagelijks ontwikkelingen met betrekking tot de wetgeving en de invulling ervan. Log geregeld in en lees onze updates. We houden je op de hoogte. 8 december houden we weer een sessie over het nieuwe DGA pensioen, voor adviseurs. Klik op deze link om daar meer over te lezen.Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rondom het pensioen in eigen beheer van de DGA, en wat wij op dat gebied aan ondersteuning gaan bieden, kun je je aanmelden op de contactpagina van EdmondHalley.nl, of via deze link. Vink dan het vakje: “DGA’s en zelfstandigen” aan. Op dezelfde manier kun je je overigens ook afmelden.

Inge - Pensioenadviseur

Inge Thomassen
Pensioenadviseur