• Financiële planning

Opleidingen voor professionals

(en voor wie dat willen worden)

Over V.A.K.kunde

Vaardigheid

Je vaardigheden bepalen hoe veel waarde je klant ervaart. Het is de katalysator die je technische kennis omzet naar nut voor je klant. Wij hebben het dan niet alleen over persoonlijke communicatieve vaardigheden. Het gaat nadrukkelijk ook om analytische en technische vaardigheden en gebruik van advieskundige instrumenten.

Attitude

Je neemt altijd jezelf mee in een advies. Je houding ten opzichte van je rol en financiën sturen onbewust je waarneming, je manier van adviseren en zelfs de inhoud van je advies. Als adviseur is het daarom belangrijk je attitudes te kennen en de effecten te onderkennen.

Kennis

Je financiële kennis is het fundament van je vak. Om deze optimaal voor je klant te kunnen laten werken, is het nog niet voldoende goed te weten hoe alles werkt. Daarvoor moet je ook een doorleefd begrip hebben van wat alles in samenhang met elkaar voor je klant doet.

Het gaat om de integraliteit

Je kennis is belangrijk, maar niet doorslaggevend. De wisselwerking tussen je attitudes, kennis, persoonlijke en technische vaardigheden bepaalt of je klanten echt blij worden en echt waarde ervaren.

Daarom werken we in al onze workshops en opleidingen aan de integraliteit van deze drie elementen. Onze lesmethode: “KnowHow leren, staat daar borg voor.

Lesmethode: KnowHow leren

KnowHow leren traint V.A.K.kundigheid

“Uiteindelijk moet je het toch in de praktijk leren”, horen we vaak.

Ja natuurlijk, ervaring telt. Maar een opleiding die je niet voor de praktijk van het vak opleidt? Dat vinden wij vreemd. Daarom zijn al onze opleidingen en workshops gericht op het ontwikkelen van professionele vakkundigheid. Dan weet je niet alleen veel, dan kun je ook veel.

Dat vraagt een andere manier van opleiden dan de standaard klassikale of on-line methoden.

Daarom zochten we de faculteit psychologie van de Rijksuniversiteit Maastricht op. Met hun kennis en ervaring van leerpsychologie en vanuit onze adviespraktijk en ervaring met het ontwerpen van onderwijs, ontwikkelden we de speciale opleidingsmethode: “KnowHow leren”.

Je gaat niet eerst allerlei theorie bestuderen, om daarna met een casus nog wat toepassing mee te krijgen. We gebruiken de praktijk zelf letterlijk als start en eindpunt.  Aan de hand van realistische rijke casussen ga je actief met de stof aan de slag. Vaardigheden, Attitude en Kennis integreren we daarmee tot vakkundigheid.

  • Integreert vaardigheden, attitude en kennis, tot vakmanschap
  • Sluit aan op hoe mensen van nature leren
  • Praktijk gericht door casus-centraal werken
  • Ook als voorbereiding op Wft examens
  • Flipped classroom, adaptief leren, activerende werkvormen
  • In dezelfde tijd leer je veel meer dan met zelfstudie, on-line modules, of traditioneel onderwijs mogelijk is

We hebben opleidingen die meer vakinhoudelijk gericht zijn, en opleidingen die meer op vaardigheden en attitude zijn gericht. Maar als rode draad loopt er altijd onze TOPadviesmethode doorheen. Deze verbindt elke opleiding en training en verbindt de vakkennis, met de attitude en vaardigheden.

KnowHow leren is extra krachtig, omdat de opleidingsmethode tegelijkertijd de adviesmethode is.

Lesmethode, adviesmethode en de integraliteit vormen een natuurlijke combinatie. Dat zorgt voor makkelijker onthouden, leuker leren, doorleefd begrip, echte directe toepasbaarheid. Geen wonder dat onze deelnemers zo enthousiast zijn over onze aanpak.