pensioen advies

Pensioenrichtleeftijd wijzigt en vraagt opnieuw aanpassing van pensioenregeling

Als dat dan toch moet, kun je het maar beter slim doen…

Bijna alle pensioenregelingen van alle bedrijven in Nederland moeten worden aangepast. Dat geldt dus waarschijnlijk ook voor die van jullie. De reden is dat met ingang van 2018 de pensioenrichtleeftijd stijgt van 67 naar 68 jaar. Ook als je die herziening tot het minimum beperkt gaat dat tijd en aandacht kosten. Als dat dan toch moet, kun je het maar beter zo doen dat het ook nog wat oplevert.

Pensioenuitvoerders zijn aan de uitvoering begonnen, maar ….

Pensioenuitvoerders doen hun relaties voorstellen voor de wijziging. Als jullie bedrijf ook een dergelijk voorstel heeft gehad adviseren we je om nog even te wachten om daar op te reageren. Want met het instemmen met een dergelijk voorstel is nog niet alles geregeld en het is maar de vraag of het voorstel goed bij jullie past. Daarbij mis je de kans om deze verplichte aanpassing te gebruiken om een strategisch voordeel te behalen.

Aanpassing van de pensioenrichtleeftijd heeft meer dan alleen administratieve gevolgen en vaak kan de pensioenpremie omlaag

Aanpassen van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar is meer dan alleen een administratieve wijziging. Het pensioenreglement wordt aangepast en mogelijk ook de premie-toezegging. In de meeste gevallen daalt de pensioenpremie.

De pensioenopbouw van de medewerkers daalt

Een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar betekent niet dat de regeling een pensioenleeftijd van 68 jaar moet hebben, maar dat de opbouw daarop gericht moet zijn. De pensioenleeftijd mag 67 blijven, maar dan wordt de maximale opbouw lager.

Hoe dan ook, zonder aanvullende maatregelen gaan medewerkers er op achteruit en dat heeft arbeidsrechtelijke consequenties. Omdat meestal de pensioenpremie daalt, is er bijna altijd ook enige financiële ruimte voor compenserende maatregelen.

Voor deze aanpassing is instemming van de medewerkers vereist

De verhoging van de pensioenrichtleeftijd betekent een wijziging van de pensioenregeling. Hiervoor is in principe instemming van de ondernemingsraad (als die er is) en elke werknemer nodig. In elk geval moeten de werknemers zorgvuldig over de wijziging geïnformeerd worden. Dat het gaat om een wettelijk verplichte aanpassing maakt daarvoor niet uit.

Als je hier slim mee omgaat, kun je deze verplichting ombuigen naar een voordeel

Er zijn verschillende manieren om de financiële gevolgen te compenseren en arbeidsrechtelijke aspecten in balans te houden. Of dat bij jullie ook nodig is en kan, hangt af van jullie wensen en mogelijkheden. Nog mooier is dat je deze aanleiding kunt gebruiken om dan direct de waarde en waardering van je pensioenregeling te verhogen.

Vaak zien werknemers de pensioenregeling als iets vanzelfsprekends of zelfs als “gedoe”. Terwijl het je als bedrijf toch genoeg kost. Door slim om te gaan met deze wijziging kunnen we dat vaak omdraaien en maak van je een juridisch gedreven plicht een strategische kans.

Kunnen we je helpen?

We kunnen je vast op één van de volgende drie manieren helpen:

Klik hier om één van de mogelijkheden te kiezen.

Volg ons op LinkedIn

Klik op de linkedIn knop. Dan krijg je in je LinkedIn timeline vanzelf een berichtje als we een nieuw artikel plaatsen.

Of plaats je op één van onze mailinglijsten!

Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rondom pensioen, en wat wij op dat gebied aan ondersteuning bieden, kun je je aanmelden op de contactpagina van EdmondHalley.nl, of via deze link.

Vink dan de vakjes aan van de onderwerpen waar je over op de hoogte gehouden wilt worden. Als er dan belangrijk nieuws is over een door jou gekozen gebied, zenden we je dat per e-mail toe.

Dat doen we maar af en toe en alleen als het nieuws echt belangrijk en relevant is. Op dezelfde manier kun je je overigens ook weer afmelden.