Werkgevers zetten fintech steeds vaker in voor ondersteuning van pensioencommunicatie

Het blijkt niet mee te vallen om mensen hun pensioen goed te laten begrijpen. En dat is behoorlijk nadelig voor medewerkers en hun werkgevers. We schreven daar al eerder over.

Lees hierover het blog: Pensioeninformatie wordt beter

Er wordt hard gewerkt aan oplossingen hiervoor. Ook financiële technologie (fintech) wordt hier voor ingezet. Niet alles is succesvol. Maar we zien op het moment wel behoorlijke verbeteringen en eigenlijk hebben die maar deels met de techniekkant van fintech te maken.

Werkgevers zetten fintech steeds vaker in om de investering in de pensioenregeling te verhogen. En dat gaat veel simpeler dan je misschien zou denken.

Fintech voor pensioencommunicatie beperkte zich vooral tot websites

Websites zijn ideaal om mensen mee te informeren. Hoe specifieker de informatie op de websitebezoeker is afgestemd, hoe relevanter en dus waardevoller die voor de bezoeker wordt. Dat biedt voor pensioencommunicatie een prachtige kans. Toch is de waardering voor de meeste pensioensites laag.

Ten eerste de websites die in algemene termen de pensioenregeling uitleggen. Hier hebben mensen weinig aan omdat ze onvoldoende basiskennis van pensioen hebben om de uitleg te kunnen begrijpen. Minister Koolmees schreef daar vorig jaar een brief aan de Tweede Kamer over. Uit onderzoek bleek dat je zelfs beter geen pensioeninformatie kunt verstrekken als je die niet kunt doorvertalen naar concrete bedragen. De informatie leidt dan juist tot onvrede.

Meer daarover lees je in het blog: Pensioeninformatie wordt beter

Portals van pensioenfondsen en verzekeraars zijn niet populair

Dan zou je verwachten dat websites met een zogenaamd “Mijn” onderdeel populair zijn. Verzekeraars en pensioenfondsen bieden dit soort portals inmiddels standaard aan. Omdat deze pensioenuitvoerders heel wat persoonlijke gegevens van de bezoekers kennen (bijvoorbeeld leeftijd en salaris) kunnen ze die gegevens in het “mijn” onderdeel gebruiken in pensioensommen die zijn gebaseerd op de pensioenregeling. Zo vertalen ze de abstracte afspraken in een pensioenregeling naar specifieke bedragen per medewerker. Precies zoals het genoemde onderzoek aanbeveelt.

Helaas blijkt uit hetzelfde onderzoek ook dat de portals van de websites van pensioenfondsen en verzekeraars een vrij lage waardering krijgen. Dat ligt niet aan deze pensioenfondsen en verzekeraars maar aan iets dat ze niet kunnen veranderen. Eén reden is dat mensen nu eenmaal af en toe van baan wisselen. Ze bouwen per werkgever een pensioendeel op en zo raakt het pensioen vaak verspreid over meerdere regelingen. De portals tonen dus niet het totaal.

Er is eigenlijk maar één website waar mensen van zeggen dat ze er wél echt wat aan hebben: “Mijnpensioenoverzicht.nl”. Alle pensioengegevens van alle Nederlanders worden daar verzameld. Met je DigiD kun je inloggen en daar vind je dan wel je totale pensioensituatie, van je huidige werkgever en eerdere werkgevers.

Van feiten en bedragen naar betekenis met hulp van fintech

De onderzoekers bevelen ook aan om niet alleen feiten te communiceren maar juist de betekenis daarvan voor de specifieke medewerker. De “mijn pensioen” delen van de portals van fondsen en pensioenfondsen doen dat zelden op een manier die gebruikers handig vinden.

In het blog waarvan we hierboven al een linkje hebben vermeld, beschreven we dat de vertaling van Euro’s naar betekenis eigenlijk alleen mogelijk is door het voeren van individuele gesprekken. Want computers kunnen veel maar zich inleven in de levenssituatie van mensen lukt ze voorlopig nog niet. En dat is nu net het belangrijkste voor effectieve pensioencommunicatie.

Fintech biedt steeds betere ondersteuning bij die vertaling. Door slimme automatisering krijgt de adviseur snel inzicht in de financiële situatie van de medewerker. De medewerker zelf hoeft daar bijna niets voor te doen. Vervolgens is de computer steeds beter in staat de informatie te ordenen en grafisch weer te geven. Dat maakt heel duidelijk wat de pensioensituatie is en wat de gevolgen van het kiezen van bepaalde opties binnen de regeling zijn.

Zo zijn de adviseur en medewerker veel minder tijd kwijt aan het verzamelen van gegevens en de vertaling daarvan naar informatie. Dat maakt tijd vrij om een gesprek over de betekenis van die informatie te hebben voor de medewerker.

Deze combinatie van fintech met een persoonlijk gesprek blijkt enorm succesvol te zijn.

2021 wordt het jaar van PensioenVan

Eind 2020 startten we met het pensioenportal voor medewerkers “PensioenVan”. We hadden al veel ervaring met het houden van individuele pensioengesprekken en daar voegden we ons PensioenVan portal aan toe.

Daarin gebeurt precies wat we hierboven beschreven. Doordat het portal het informatiedeel voor zijn rekening neemt, hebben de adviseurs meer tijd en ondersteunende middelen om het over de betekenis te hebben. Dat zorgt voor zeer hoge waarderingen door medewerkers en daarmee ook door hun werkgever.

Standaard vergelijken we aan de hand van korte vragenlijsten de waardering die medewerkers voor hun pensioen, arbeidsvoorwaarden en werkgever hebben. Dat doen we voor en na hun pensioengesprek en we vergelijken de uitkomsten. Zo kunnen we de werkgever laten zien wat het rendement van deze aanpak is.

En die is uitstekend. Na de pensioengesprekken is de waardering voor het pensioen, de arbeidsvoorwaarden en de werkgever zonder uitzondering sterk gestegen. De gesprekken worden door medewerkers gemiddeld met een 4,8 op een schaal van 5 beoordeeld. Daarbij maakt het niet uit wat het opleidingsniveau van de medewerkers is. Werkgevers zijn blij verrast over het positief effect van deze combinatie van fintech en persoonlijke gesprekken.

Zie daarvoor enkele klantevaluaties.

Komend jaar sluiten we versneld steeds meer werkgevers op PensioenVan aan. Dat gaat heel simpel. Wij regelen alles en de werkgever ontvangt een link naar het medewerkersportal die alle medewerkers kunnen gebruiken.

Ook los van individuele gesprekken biedt het medewerkersportal grote voordelen voor medewerker en werkgevers. Als je er meer over wilt weten kun je het beste even een mailtje sturen of bellen. Met de knop hiernaast vind je onze contactgegevens. We helpen je graag verder.

Mark Jordens

Mark Jordens
Programma- en innovatiemanager