Pensioenfondsen en verzekeraars bieden steeds vaker gratis pensioencommunicatie

Maar of je daar op in moet gaan….

Het afgelopen jaar onderzocht de overheid de effectiviteit van pensioencommunicatie. De conclusies schreef Minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.  In de brief zit ook een belangrijke aanbeveling over de toekomst van pensioencommunicatie: het moet individueler. Daar zijn we het van harte mee eens.

Lees meer in het blog: “Nieuwe poging om pensioeninformatie te verbeteren”

Pensioenfondsen en verzekeraars bieden steeds vaker ook pensioencommunicatie aan. “Gratis” en individueel zelfs. Het kan soms een goed idee zijn om daar gebruik van te maken. Maar “gratis” bestaat niet en vaak zijn er betere opties.

Pensioencommunicatie heeft alleen zin als het betekenis aan pensioen geeft en mensen keuzes maken

Zelfs als het de keuze is om niets te doen, is dat beter dan uit onwetendheid niet te kiezen. Dat staat, samengevat, in de brief van Minister Koolmees die hij afgelopen jaar aan de Tweede kamer schreef.

Daar zit heel wat achter.

Met “betekenis” bedoelen we dat de medewerkers begrijpen wat het pensioen voor hun dagelijks leven betekent. Dus niet: “Het pensioen is gebaseerd op dienstjaren, de pensioengrondslag en de franchise”. Niet eens: ”Je pensioen wordt naar verwachting 20.000 euro per jaar”. Dat is al concreter en persoonlijk. Dat is wat in de markt vooral onder “individuele pensioencommunicatie” wordt verstaan. Maar het is nog steeds te abstract. Tenminste, als het doel is om mensen hun pensioen écht te laten begrijpen en waarderen.

Om pensioen écht een positieve waardering in de beleving van de medewerker te geven is nóg verdere concretisering nodig. Om bij ons voorbeeld te blijven: “Je kunt gewoon in je huidige huis blijven wonen, de gedroomde caravan lukt ook nog wel, maar die buitenkeuken zit er dan niet meer in”. Of voor een jong gezin: “Als je zou overlijden, dan kan je gezin gewoon in je huis blijven wonen, maar als je kinderen dan zouden willen gaan studeren wordt het erg krap dus daar zou je een extra voorziening voor kunnen treffen.”

Een standaard gesprek leidt niet tot begrip, waardering of actie

Om de betekenis en daarmee de waarde van pensioen over te brengen aan medewerkers volstaat een standaard gesprek niet. Want wat voor de ene medewerker belangrijk en betekenisvol is, kan voor een ander “waarde-loos” zijn. Ook ieders persoonlijke en financiële situatie is anders.

Voor een effectief pensioengesprek moet de adviseur dus onderzoeken wat belangrijk is voor de medewerker en haar of zijn financiële gezinssituatie in hoofdlijn in kaart brengen. Daarna moet de adviseur het effect van pensioen daarop overbrengen in woorden die betekenis voor de medewerker hebben.

Kies de individuele pensioencommunicatie die bij je bedrijf past

Pensioencommunicatie is “hip” op het moment (nou ja, voor pensioenmensen dan). Veel nieuwkomers bieden het nu aan. Ook pensioenfondsen en verzekeraars doen dat. Ze bieden individuele pensioengesprekken vaak zelfs ”gratis” aan. Dat klinkt aantrekkelijk, maar is het dat ook? Zijn de adviseurs die de pensioenuitvoerder inzet inderdaad in staat om de betekenis die in de pensioenregeling zit er uit te halen?

De slag naar persoonlijke financiële informatie kunnen ze meestal wel maken. Vaak ondersteund met prachtige visuals en interactieve testjes op medewerkersportals. Uit overheidsonderzoek blijkt dat medewerkers de “mijn pensioen” portals van de pensioenfondsen en verzekeraars laag waarderen. Terwijl daar toch de individuele pensioengegevens en concrete pensioenbedragen voor de medewerker staan.

Tijdens individuele gesprekken staat de informatie van deze portals vaak centraal. Het kan natuurlijk best zo zijn dat je verzekeraar of pensioenfonds de slag van persoonlijke gegevens naar betekenis kan maken maar dat is niet vanzelfsprekend. Net zo min als het dat voor andere aanbieders van pensioencommunicatie is.

Minister Koolmees schrijft dat dit wel de randvoorwaarde voor effectieve pensioencommunicatie en de door de minister gewenste aanzet tot actie is. Dus als de brug van bedragen naar betekenis ontbreekt kun je maar weinig effect van de pensioencommunicatie verwachten. Uit ervaring weten we dat de minister daar gelijk in heeft.

“Gratis” pensioencommunicatie bestaat niet, maar als het moet kun je het tóch budgetneutraal aanbieden

Als pensioencommunicatie “gratis” is, betekent dat alleen dat de werkgever er op een andere manier voor betaalt: via de pensioenpremie.

Daar zit ruimte en een tip.

Je kunt altijd nog besluiten om op het eventuele aanbod van het pensioenfonds of verzekeraar in te gaan. Wie weet biedt jouw fonds of verzekeraar precies wat je zoekt voor je medewerkers. Maar het is wel verstandig om dat weloverwogen te doen en eerst te kijken of er (nog) effectievere alternatieven bestaan. Het nadeel van een dergelijk alternatief zal zijn dat het niet gratis is. Maar toch hoeft het niet duurder uit te vallen dan het “gratis” aanbod.

Omdat de kosten voor de pensioencommunicatie in de premie zitten, zou de premie omlaag moeten kunnen als de “gratis” pensioencommunicatie achterwege blijft. Daarmee kan een groot deel van de kosten voor een alternatief worden gecompenseerd.

Zelfs als pensioenfonds of verzekeraar daar niet aan mee willen werken, kun je er kostenneutraal uitkomen.

Reserveer een klein deel van je pensioenbudget voor communicatie om de waarde die in je pensioenregeling zit er uit te halen.
Als je pensioenregeling wordt verlengd of gewijzigd heb je nog een optie. Je kunt het pensioen een fractie verlagen. Dat levert een premiedaling op. Die kun je gebruiken voor effectieve pensioencommunicatie.

Individuele pensioengesprekken bevelen we van harte aan

Individuele pensioengesprekken zijn in opkomst. Dat is niet zo raar. Er is geen betere manier om de waarde die in de pensioenregeling zit door medewerkers te laten ervaren. En als die ervaring er is, stijgt de waardering voor de arbeidsvoorwaarden en de werkgever. Dit blijkt zonneklaar uit onze voor- en na-evaluaties van deze manier van pensioencommunicatie.

Het is natuurlijk een keuze. Maar wij denken zelfs dat het meestal waardevoller is dat je medewerkers het pensioen dat ze krijgen écht waarderen dan dat ze een ietsje hoger pensioen krijgen waarvan ze de waarde niet herkennen.

Succes staat of valt met de vertaling van euro’s naar betekenis. Alleen vanuit betekenis nemen medewerkers actie en stijgt de waardering voor hun arbeidsvoorwaarden en werkgever. Dus kies een partij die dit echt in de vingers heeft als je dit voor je medewerkers wilt doen.

Als je daar meer over wilt weten dan kun je ons daar gerust een mailtje over sturen of even bellen. We helpen je graag!

Alieke Doornink

Alieke Doornink
Senior consultant