Klantcase KAO Pensioenadvies en communicatie

Wat heeft Edmond Halley voor KAO gedaan?

De OR van KAO Netherlands heeft de hulp van Edmond Halley ingeroepen om haar bij te staan in het proces van wijziging van verschillende pensioen vormen naar een standaard DC regeling. Het betrof een complex traject tussen Afspraken neutraal of Budget neutrale wijziging met Directie en haar adviseur enerzijds en OR en haar adviseur, Edmond Halley anderzijds.

Wat was het resultaat?

Het hele proces is binnen de tijdsdruk en deadline die er lag afgehandeld. Scherpe onderhandelingen waarbij gezamenlijk en op creatieve wijze zoekend een goed resultaat voor allen tot stand is gekomen.

De informatie meetings voor alle KAO medewerkers die Edmond Halley tijdens het proces en afsluitend heeft uitgevoerd hebben voor een ieder het onderwerp ‘Pensioen’ sterk verduidelijkt.

Belangrijk in dit geheel is het feit dat niet alleen het resultaat telde maar ook het proces en hoe dat in goede harmonie is verlopen. (Dit is binnen KAO corporation ook een absolute must!)

Hoe heb je de aanpak en samenwerking met Edmond Halley ervaren?

Het eerste kennismaking gesprek met Drs. Jeroen Tuijp en Wim Hoogendoorn was feitelijk cruciaal voor het verkrijgen van vertrouwen in Edmond Halley.

Edmond Halley bleek heel snel in staat om complexe zaken, teksten en regelingen te vertalen naar duidelijke vraagstukken en mogelijke gevolgen. Tijdens het gehele traject heeft Edmond Halley de rol van de OR als uiteindelijke verantwoordelijke in de onderhandelingen benadrukt. Daarnaast waren duidelijke afspraken tussen Edmond Halley en de OR over de te volgen richting gemaakt. Hierdoor nam Edmond Halley meer directe actie indien de OR dat verzocht of men nam zelfstandig actie, conform richtlijnen, wanneer de situatie het vereiste en volgde er snelle terugkoppeling naar de OR ter bevestiging.

Voor zowel onderneming als alle werknemers ligt er nu een goede regeling en heeft de OR in Edmond Halley, voor alle toekomstige pensioen vraagstukken een uitstekende partner gevonden.

http://www.kao.com/