• Edmond Halley financieel advies

Pensioenadvies voor werkgever

Pensioenadvies dat je bedrijfsdoelen ondersteunt

Of we nu een grote werkgever met duizenden werknemers adviseren of een kleinere met 3 personen, of we diepgaande actuariële- en pensioen techniek inzetten,  een politiek gevoelige onderhandeling voeren of werknemers helder inzicht in hun financiën en pensioen geven:

we gaan eerst op zoek naar de aard van je bedrijf. Waar ben je nu, waar wil je heen, wat moet nog gebeuren om daar te komen? Welke HR strategie hoort daar bij, welke verantwoordelijkheid voel je voor je medewerkers?

Pas daarna gaan we naar de vraag: “wat moet dan de rol van pensioen daarin zijn?” En het gaat daarbij nadrukkelijk om “daarin“. Want een pensioenregeling kan nooit een doel op zich zijn.

Pensioenadvies en financiële services voor werkgever, OR-lid, DGA, zelfstandig of particulier.

Voorspelbare aanpak geeft je de controle

We werken met een voortschrijdende planning en begroting. Dit geeft je maximaal inzicht, voorspelbaarheid en controle.

We delen het adviestraject in een aantal fases in. Telkens maken we een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de acties, doorlooptijd en kosten van de eerstvolgende fase, én een globale schatting van elke volgende fase daarna. Dat doen we bij elke fase-overgang opnieuw. Daarbij gebruiken we hetgeen we ondertussen gaandeweg geleerd hebben, zodat we steeds nauwkeuriger worden. Welke fases dat precies zijn hangt af van de specifieke situatie van je bedrijf, maar in hoofdlijn komt het vaak neer op de fasering zoals je die in het stroomschema op deze pagina vindt.

Dit combineert het beste van twee werelden:

  1. Lager tarief door het vermijden van de risico-opslagen die horen bij fixed-fee opdrachten.
  2. Door de nacalculatie betaal je alleen de werkelijke adviesuren, en heb je toch grotendeels de voorspelbaarheid van kosten van fixed fee.

Daarnaast zorgt het er voor dat wat we onderweg leren kan worden gebruikt om dingen sneller en makkelijker aan te pakken dan we eerder bedacht hadden. Ondanks onze ruime ervaring, kunnen er onverwachte dingen zaken anders uitpakken dan we gepland hadden. Onze manier van plannen biedt dan de ruimte om bij te sturen. En omdat we de voortschrijdende planning steeds in gezamenlijk overleg met jou als opdrachtgever doornemen en bijstellen, ben je continu geïnformeerd en in controle. Je kunt bij elke fase-overgang kiezen om bij te sturen of zelfs de voortgang te stoppen. Dat laatste is in onze praktijk overigens nog nooit gebeurd.

Soms heb je extra actuariële power nodig

Soms vraagt een pensioenvraagstuk diepgaande actuarieel wiskundige kennis om het te kunnen kraken. Actuariële power hebben we gelukkig ook in huis.

Als voorbeeld: Dispensatie.

Als een bedrijf onder de reikwijdte van een bedrijfstakpensioenfonds valt, is het in principe verplicht daar haar pensioenregeling onder te brengen. Werkgevers die al tijdig een eigen bestaande pensioenregeling hadden kunnen onder voorwaarden vrijstelling (dispensatie) krijgen van deze verplichte deelname. Dit kan ook gebeuren als een onderneming nieuwe activiteiten gaat ontplooien en daardoor ineens onder een verplichtstelling komt te vallen.

De opening zit in het stukje “in principe”

Als een dergelijk bedrijf al een pensioenregeling heeft moet wel aangetoond worden dat haar bestaande regeling minimaal actuarieel gelijkwaardig is. Dan kan dispensatie worden verleend. Daar is een officiële actuariële gelijkwaardigheidsverklaring voor nodig. Die is alleen geldig als die door een bevoegd actuaris is doorgerekend en opgesteld.

Ander voorbeeld: nauwkeurig vergelijken van pensioenregelingen.

Het kan ook minder juridisch zijn. Je wilt bijvoorbeeld  bijvoorbeeld weten hoe de ene regeling presteert ten opzichte van een andere.  Of je wilt checken of een regeling marktconform is. Dat kun je doen met en kwalitatieve toets en dat kan voldoende zijn. Maar soms moet het preciezer en diepgaander. Ook hiervoor heb je actuariële kunde nodig.

Grafiek gelijkwaardigheidsberekening

Bevoegde actuarissen met de benodigde actuariële kunde, vind je vooral bij de heel grote dure pensioenbureaus.

en

bij Edmond Halley. Maar dan kosteneffectief.

We vergelijken kosteneffectief de pensioenregelingen van alle bedrijfstakpensioenregelingen. Dat kunnen we zo kosteneffectief, doordat we een eigen cashflow-model voor dit soort berekeningen hebben ontwikkeld. Het voldoet aan alle wet- en regelgeving en is daarom ook geschikt voor berekeningen voor dispensatie.

Kunnen we je helpen? Hiermee, of met een andere pensioenvraag? Neem dan contact op. We helpen je graag.