• Edmond Halley financieel advies

Pensioenadvies voor werkgever

Pensioenadvies dat je bedrijfsdoelen ondersteunt

Of we nu een grote werkgever met duizenden werknemers adviseren of een kleinere met 3 personen, of we diepgaande actuariële- en pensioen techniek inzetten,  een politiek gevoelige onderhandeling voeren of werknemers helder inzicht in hun financiën en pensioen geven:

we gaan eerst op zoek naar de aard van je bedrijf. Waar ben je nu, waar wil je heen, wat moet nog gebeuren om daar te komen? Welke HR strategie hoort daar bij, welke verantwoordelijkheid voel je voor je medewerkers?

Pas daarna gaan we naar de vraag: “wat moet dan de rol van pensioen daarin zijn?” En het gaat daarbij nadrukkelijk om “daarin“. Want een pensioenregeling kan nooit een doel op zich zijn.

Pensioenadvies en financiële services voor werkgever, OR-lid, DGA, zelfstandig of particulier.

We halen de maximale waarde uit pensioen.

Voorspelbare aanpak geeft je de controle

We werken met een voortschrijdende planning en begroting. Dit geeft je maximaal inzicht, voorspelbaarheid en controle.

We delen het adviestraject in een aantal fases in. Telkens maken we een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de acties, doorlooptijd en kosten van de eerstvolgende fase, én een globale schatting van elke volgende fase daarna. Dat doen we bij elke fase-overgang opnieuw. Daarbij gebruiken we hetgeen we ondertussen gaandeweg geleerd hebben, zodat we steeds nauwkeuriger worden. Welke fases dat precies zijn hangt af van de specifieke situatie van je bedrijf, maar in hoofdlijn komt het vaak neer op de fasering zoals je die in het stroomschema op deze pagina vindt.

Dit combineert het beste van twee werelden:

  1. Lager tarief door het vermijden van de risico-opslagen die horen bij fixed-fee opdrachten.
  2. Door de nacalculatie betaal je alleen de werkelijke adviesuren, en heb je toch grotendeels de voorspelbaarheid van kosten van fixed fee.

Daarnaast zorgt het er voor dat wat we onderweg leren kan worden gebruikt om dingen sneller en makkelijker aan te pakken dan we eerder bedacht hadden. Ondanks onze ruime ervaring, kunnen er onverwachte dingen zaken anders uitpakken dan we gepland hadden. Onze manier van plannen biedt dan de ruimte om bij te sturen. En omdat we de voortschrijdende planning steeds in gezamenlijk overleg met jou als opdrachtgever doornemen en bijstellen, ben je continu geïnformeerd en in controle. Je kunt bij elke fase-overgang kiezen om bij te sturen of zelfs de voortgang te stoppen. Dat laatste is in onze praktijk overigens nog nooit gebeurd.

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer