• Edmond Halley financieel advies

Pensioenadvies voor pensioenuitvoerder

Ondersteuning voor pensioenfondsen

Voor pensioenfondsen zijn externe adviseurs onmisbaar voor een goed functioneren. Ging dat voorheen vooral over de actuariële, juridische en beleggingsaspecten, tegenwoordig komt daar veel meer bij kijken. Denk aan communicatie, teamfunctioneren, opleidingsplannen, governance en visitaties.

Edmond Halley biedt op een eigenwijze manier deze ondersteuning.

Pensioen simpel maken

We houden er van uit een complexe situatie de essentie te vissen en daarmee aan de slag te gaan. Dat zorgt voor overzicht, inzicht, en ruimte. Het beperkt kosten en voorkomt conflicten.

Dit doen we als we bijvoorbeeld ondersteunen in:

 • AS19, IFRS, FAS en RJ berekeningen en rapportage
 • Actuariële berekeningen
 • Actuariële certificering pensioenfonds
 • Prognoseberekeningen gelijkwaardigheidstoets
 • Pensioenjuridisch en fiscaal advies
 • Advies bij fusie, overname en liquidatie
 • Contractsovername en verlenging
 • Contract- en stelselwijziging
 • Competentie- scan en ontwikkeling
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen en dispensatieverzoeken BPF
 • Governance advies
 • Integraal risicomanagement
 • Visitatiecommissies en Raad van Toezicht
 • Opleiding en training (incl. vaardigheden)
 • Bestuursevaluatie & verbeteren teamprestaties
 • Deelnemerscommunicatie