• Edmond Halley financieel advies


Pensioenadvies voor ondernemingsraad

Samenwerken voor een goede pensioenregeling

Pensioen is een gezamenlijk belang van ondernemingsraad en werkgever

In onze visie hebben werkgever en werknemers uiteindelijk een gezamenlijk belang en werken ze samen voor een goede pensioenregeling. Natuurlijk zijn er ook gebieden waar werkgever en werknemer verschillende belangen hebben. Daarom is het ook zo belangrijk dat er overleg plaatsvindt.

De werkgever laat zich eigenlijk altijd bijstaan door een pensioenadviseur. Als ondernemingsraad sta je behoorlijk in het nadeel als je niet zelf ook een pensioenprofessional achter de hand hebt. Als je ons daar voor inschakelt, levert je dat een groot voordeel op.

Niet alleen de inhoud bepaalt het succes

Door onze uitgebreide ervaring weten we dat het bij pensioenadvies en ondersteuning van ondernemingsraden zelden alleen om de inhoud gaat. Interne politieke en besluitvormingsprocessen spelen vaak een grote rol en zijn sterk bepalend voor het succes. Daarom zijn we niet alleen bezig met de inhoud maar besteden we ook veel aandacht aan het proces.

Een actieve ondernemingsraad creëert meer waarde

Ondernemingsraden stellen zich steeds actiever op in het pensioendossier. En dat is maar goed ook.

Als je als ondernemingsraad wacht tot er een instemmingsverzoek komt voor een pensioenaanpassing heb je maar twee opties: instemmen of verwerpen. Met instemmen ga je vaak ook akkoord met minder wenselijke onderdelen. Met verwerpen creëer je vaak een flink conflict en navenant tijdvretend proces.

Dat kan gelukkig anders

Word als ondernemingsraad actief in het pensioendossier in de voorbereidingsfase van een pensioenwijziging. Zo voeg je veel meer waarde voor je collega’s toe. Je praat dan mee over de vele instelmogelijkheden die een pensioenregeling kent. Dat geeft veel meer mogelijkheden om een goede regeling te creëren dan alleen “ja” of “nee” zeggen.

Geen maatman, maar individuele berekeningen

In pensioenadvisering wordt vaak gewerkt met ” maatmannen”. Een maatman vertegenwoordigt wat betreft salaris en leeftijd de gemiddelde werknemer in de onderneming. Als dan opties voor een pensioenwijziging worden bekeken, wordt berekend hoe de wijziging voor de maatman uitvalt. Dan hoef je maar voor één of enkele maatmannen sommen te maken in plaats voor elke medewerker. Op basis van deze maatmanberekeningen nemen heel wat ondernemingsraden vergaande pensioenbesluiten.

Lees hieronder waarom dat meestal een slecht idee is.

Stel dat in onderstaand voorbeeld het de bedoeling is een boekhoudkundig gedreven wijziging door te voeren. En dat het ook de bedoeling is dat dit voor de medewerkers financieel neutraal uitpakt. Op basis van de maatmanberekening wordt hier dat doel gerealiseerd. Maar als je beter kijkt zie je dat het hier flink mis gaat!

Want uit de grafiek blijkt dat de jongeren er op achteruit en de ouderen er op vooruit gaan. Dat was niet de bedoeling. Maar met een maatmanberekening komt dit niet boven water. De ondernemingsraad is er niet alleen voor de mensen die erg lijken op de maatman maar voor alle werknemers. Daarom moet in onze visie de ondernemingsraad steeds inzicht hebben in de pensioen- en inkomenseffecten van een voorgestelde pensioenwijziging voor álle medewerkers.

Daarom rekenen we met onze zelf ontwikkelde software de gevolgen van diverse opties voor elke individuele deelnemer door. Het resultaat tonen we in heldere overzichten zodat de impact van besluiten direct zichtbaar wordt.

Vanuit dit inzicht in de gevolgen voor elke deelnemer, kan veel nauwkeuriger worden gesleuteld aan alle verschillende “instelmogelijkheden” van de pensioenregeling. Zo kan die voor zowel werkgever als de medewerkers geoptimaliseerd worden. Daarnaast levert het tijdwinst op.

Als het nodig is om een stevige onderhandeling te voeren, dan gaan we dat zeker niet uit de weg. Maar eigenlijk is dat zelden nodig. Ook de meeste werkgevers zijn erg blij met de inzichten die de individuele doorrekening biedt. Dan praat je een stuk gemakkelijker met elkaar. Om cijfers kun je niet heen.We halen de maximale waarde uit pensioen.