Klantcase TASS International Pensioenadvies

Wat Edmond Halley gedaan heeft voor TASS

Edmond Halley heeft de Ondernemingsraad van TASS/Siemens Industry Software and Services ondersteund in het gehele traject van het overstappen naar een nieuwe pensioenregeling. Die ondersteuning werd geboden bij diverse regelmatige overleggen met de werkgever, bij bedrijfsbrede communicatiesessies om een pensioenboodschap helder over te brengen.Tenslotte hebben zij volledig de individuele gesprekken met medewerkers uit handen genomen van de Ondernemingsraad met als resultaat tevreden medewerkers die een zeer helder en nuttig gesprek hebben gevoerd.

Hoe de samenwerking daarbij was:

De Ondernemingsraad van TASS/Siemens Industry Software and Services heeft de samenwerking met Edmond Halley als zeer deskundig en uitstekend in de omgang ervaren. De pensioenadviseurs van Edmond Halley nemen werk uit handen daar waar nodig, kunnen op het eerste gezicht complexe pensioenonderwerpen zeer helder uitleggen en toelichten met voorbeelden, en zijn ervaren professionals waar je op kunt rekenen en gemakkelijk afspraken mee kunt maken.

Waarin dit geresulteerd heeft:

Het resultaat van de samenwerking met Edmond Halley is een nieuwe pensioenregeling voor alle medewerkers, leden van de Ondernemingsraad die kennis hebben opgedaan van pensioenregelingen en vele aanverwante onderwerpen en tenslotte medewerkers die enthousiast en zeer tevreden napraten over het fijne en zeer heldere gesprek met een van de adviseurs van Edmond Halley.

Er wordt al uitgekeken naar een eventueel toekomstig pensioentraject om weer met EH te kunnen samenwerken!