Klantcase Ireks Pensioenadvies

Wat Edmond Halley deed voor IREKS en haar medewerkers

Bij onze transitie van het werken onder een Duitse onderneming naar een Nederlandse, is onze medewerkersvertegenwoordiging in het moeilijke vraagstuk met betrekking tot pensioenaanspraken deskundig bijgestaan door Edmond Halley. In een intensief proces stond Wim Hoogendoorn ons als specialist bij. Wim voerde diverse gesprekken met advocaten en de medewerkersvertegenwoordigers van IREKS. Daarna werden we ondersteund met uitleg,  presentaties en het berekenen van compensaties.

Dit was het resultaat

Na stevige onderhandelingen is een resultaat bereikt dat recht doet aan de toezeggingen en waar ook de medewerkersvertegenwoordiging mee akkoord kon gaan.

Zo werd de samenwerking ervaren

Het was een zeer prettige ervaring om dit samen met Wim Hoogendoorn te doen. Een persoon die zaken objectief in een perspectief plaatst en van beide zijden belicht. Zijn deskundigheid op het gebied van pensioenen en de daarbij behorende regelingen leidden tot een accurate en pragmatische aanpak die uiteindelijk dan ook voor beide zijden acceptabel is.

Wij kunnen Edmond Halley zeker aanbevelen bij anderen!

De benodigde kennis op pensioengebied en actuaris onder een dak hebben, heeft de medewerkers van de firma IREKS geholpen in het bereiken van een gezamenlijke oplossing.

http://www.ireks.nl/Nederlands.htm