Klantcase Duinrell Pensioenadvies

Wat heeft Edmond Halley voor Duinrell gedaan?

Judith Scherrenberg heeft ons begeleid in het proces, waarbij een deel van ons personeel ineens onder de verplichtstelling van een BPF viel. Tijdens de overgang moesten er veel berekeningen worden gemaakt, overleggen worden gepleegd, zowel intern (directie , ondernemingsraad en niet te vergeten de betreffende werknemers), alsook extern (advocaten, huidige pensioenverzekering en het BPF), met als doel de overgang zo simpel mogelijk te laten verlopen. Met name ook de individuele werknemers goed en in duidelijke en begrijpbare taal informeren wat de gevolgen voor een ieder specifiek waren.

Wat was het resultaat?

De ondernemingsraad is zeer tevreden met de verstrekte informatie. De individuele werknemers hebben het gevoel dat ze er niet alleen voor staan, maar dat een specialist hen kon adviseren en begeleiden in de te nemen keuzes.

Hoe heb je de aanpak en samenwerking ervaren?

De samenwerking met Edmond Halley, en de aanpak van Judith Scherrenberg in bijzonder, ervaren wij als zeer prettig. Korte lijnen, snelle respons, duidelijke mails en geen lange brieven. Kortom een efficiënte en erg prettige manier van zaken met elkaar doen.

https://www.duinrell.nl/