Klantcase Dela Pensioenadvies

Wat heeft Edmond Halley gedaan voor de ondernemingsraad van coöperatie DELA?

Toen de ondernemingsraad van coöperatie DELA hoorde dat het pensioencontract eind 2017 afliep en dat verlenging van dit contract een forse kostenstijging met zich mee zou brengen, vormde hij een werkgroep. Wijzigingen in de pensioenovereenkomst vallen namelijk onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad.

De werkgroep wilde zich graag laten bijstaan door een externe deskundige. Omdat DELA al eerder naar volle tevredenheid met Jeroen Tuijp van Edmond Halley had samengewerkt bij het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, volgde de ondernemingsraad dit voorbeeld.

Tijdens de kennismaking met Jeroen benadrukte de werkgroep dat hij zich vooral wilde richten op de medewerkersbelangen. En dat heeft de werkgroep niet tegen dovemans oren gezegd. Meer dan eens zag de werkgroep geen onderhandelingsruimte meer en vond Jeroen die ruimte wel.

Wat was het resultaat?

De middelloonregeling is dan wel omgezet naar een indviduele DC-regeling maar door te kiezen voor een lage rente-staffel, over 1 maand extra pensioen op te bouwen, de eigen bijdrage te verlagen en bepaalde vrijvallen in te zetten als indexatie-voorziening zijn de medewerkersbelangen met de hulp van Jeroen prima behartigd en is een goed resultaat neergezet.

Hoe heb je de aanpak en samenwerking ervaren?

De samenwerking verliep goed. Jeroen reageerde snel op e-mails en ingesproken voicemails. En gaf altijd duidelijk aan wanneer je een inhoudelijke reactie van hem mocht verwachten. En ondanks de afstand (Eindhoven – Volendam) is hij bij alle onderhandelingsgesprekken met de bestuurder aanwezig geweest.

Naar de website van DELA