Klantcase Canon Medical Systems Pensioenadvies en medewerkerscommunicatie

Wat heeft Edmond Halley gedaan voor Canon Medical Systems Europe?

We hebben onze pensioenregeling in zijn geheel herzien. Vanwege kostentechnische redenen en marktontwikkelingen moest Canon Medical de overgang maken van een gegarandeerde middelloon regeling naar een beschikbaar premie systeem.

Edmond Halley heeft met analyse en helder richtinggevend advies dit proces in nauw overleg met de OR soepel laten verlopen. Nadat de nieuwe regeling is opgezet heeft Edmond Halley alle werknemers in een individueel pensioengesprek geholpen bij het kiezen van de opties die binnen de pensioenregeling mogelijk zijn gemaakt. Daarbij hebben ze het pensioen steeds vertaald naar wat een optie niet alleen wat betreft geld, maar ook voor medewerkers hun dagelijks leven betekende. De hele logistieke afhandeling zoals het inplannen van alle gesprekken, hebben ze ons daarbij ook uit handen genomen.

Wat was het resultaat?

Het resultaat is een robuuste nieuwe pensioenregeling voor het hele bedrijf. Het totstandkomingsproces, met alle belanghebbenden die daar een rol in hebben, verliep prettig en soepel. De regeling sluit goed aan bij de bedrijfsdoelen en misschien nog wel belangrijker: onze medewerkers zijn er echt blij mee. De individuele pensioengesprekken speelden daar een belangrijke rol in.

Hoe heb je de aanpak en samenwerking ervaren?

Zowel inhoudelijk als wat betreft proces hebben we erg prettig samengewerkt. We hadden best kritische vragen en die werden snel en professioneel opgelost. Jeroen Tuijp en Alieke Doornink hebben steeds het pensioen en de individuele pensioengesprekken in het kader van onze bedrijfsdoelen geplaatst. Dat zorgde er voor dat er ruimte kwam voor creatieve en pragmatische oplossingen. Ze waren altijd bereid om een stapje extra te doen en om collega’s echt verder te helpen met hun pensioenvragen.

Naar de website van Canon Medical Systems Europe