Klantcase Blicon Reparatie pensioenregeling

Wat heeft Edmond Halley voor Blicon en Stichting Opleiding en Ontwikkeling Beveiligingswerk Nederland gedaan?

Stichting Opleiding en Ontwikkeling Beveiligingswerk Nederland is actief in de security branche in Nederland en België. Er was als gevolg van onjuiste pensioenvoorlichting uit het verleden sprake van, dat wij voor onze medewerkers bij 2 pensioenmaatschappijen pensioen dienden op te bouwen over een aantal jaren. Wij hebben op advies van onze juristen het bedrijf Edmond Halley ingeschakeld nadat we bij een andere pensioenbureau met deze pensioenkwestie niet verder kwamen.

Wat was het resultaat?

Doordat Edmond Halley de case vanuit een andere zienswijze benaderde dan het andere pensioenbureau, is de pensioenkwestie toch volledig opgelost. Hierbij is de pensioenopbouw voor de werknemers gelijk gebleven en is er voor de werkgever geen sprake geweest van dubbele pensioenkosten.

Zo zie je maar weer, je moet de goede adviseur weten te vinden!

Hoe heb je de aanpak en samenwerking met Edmond Halley ervaren?

We zijn zeer tevreden over het inzicht en de wijze van aanpak van Edmond Halley. Tevens is er sprake van heldere uitleg van alle pensioentermen, alsmede heeft men een goede reactietermijn en worden tijdsafspraken nagekomen.

http://www.blicon.nl/