Klantcase BaByliss Pensioenadvies

Wat heeft Edmond Halley voor Conair Cooperatief U.A. (BaByliss Nederland) gedaan?

Binnen het managementteam van BaByliss Nederland ontstond de wens haar pensioenregeling te toetsen aan een aantal criteria. Is de regeling toekomstbestendig en voldoet deze aan de wens om een marktconforme regeling te bieden waarbij de beoordeling een 7+ moest opleveren. Daarnaast zochten we de balans tussen pensioenopbrengst en de juiste inkomen gerelateerde verzekeringen. Edmond Halley heeft op zeer professionele wijze vorm gegeven aan deze opdracht.

Wat was het resultaat?

Het hele proces is in fases doorlopen waarbij alle stakeholders (werkgever, werknemers, pensioenaanbieders) op de hoogte zijn gehouden.
Tijdens de inventarisatie van bestaande regeling en in kaart brengen van de gewenste regeling, heeft Edmond Halley de verschillen helder uitgelegd. Gezamenlijk heeft er een selectie plaatsgevonden van pensioentype en mogelijke pensioenuitvoerders.

De uiteindelijk gekozen pensioenoplossing voldoet aan alle vooraf gestelde doelen. Daarnaast is het plan door het personeel zeer goed ontvangen.
Edmond Halley vervult een blijvende rol als adviseur door een jaarlijkse check uit te voeren en de medewerkers middels een intake bekend te maken met het BaByliss pensioen.

Hoe heb je de aanpak en samenwerking met Edmond Halley ervaren?

Wim Hoogendoorn heeft iedere belofte waargemaakt hetgeen heeft geleid tot een hechte samenwerking en wederzijds vertrouwen. De kennis die is ingebracht en de soms kritische vragen over en weer hebben een enorm positieve bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het BaByliss pensioenplan.

http://www.babyliss.nl/