Klantcase Alphabet Pensioenadvies

Wat heeft Edmond Halley gedaan voor Alphabet?

Edmond Halley staat de Ondernemingsraad van Alphabet Nederland B.V.  al jaren bij. Edmond Halley is voor de  Ondernemingsraad een belangrijke adviseur op het gebied van haar pensioenregelingen.

Jaarlijks vinden er diverse besprekingen plaatst tussen Bestuurder, HR Ondernemingsraad en de Pensioenbeheerder waarbij o.a. gekeken wordt naar het Jaarwerk, de beleggingsresultaten en eventuele aanpassingen en vernieuwingen in de pensioen(uitvoerings-) overeenkomst.

Edmond Halley heeft meerdere malen een bijzondere rol gespeeld bijvoorbeeld in de rol van  mediator.

Naast het jaarlijkse bijstaan en adviseren met betrekking tot de lopende zaken op het gebied van de pensioenen van de medewerkers van Alphabet heeft Edmond Halley ook een belangrijke rol gespeeld met betrekking tot de wettelijke wijzigingen in de pensioenregelingen.

Wat was het resultaat?

De samenwerking met Edmond Halley stelt de Ondernemingsraad in staat om een duidelijke visie te ontwikkelen en deze te vertalen naar concrete onderhandelingsresultaten. Dit heeft geleid tot een tweetal moderne pensioenregelingen die volledig transparant zijn en waarbij gebleken indexatiepotentieel wordt gerealiseerd om de pensioenregeling, tot op heden,  mee te laten lopen met de prijsindexatie.

Hoe was de samenwerking daarbij?

In alle opzichten werkt de Ondernemingsraad van Alphabet naar volle tevredenheid samen met Edmond Halley, in het bijzonder met haar vaste adviseur Jeroen Tuijp. Een mooie samenwerking waar in de toekomst verder op gebouwd zal worden.

http://www.alphabet.com/nl