Opleidingen voor professionals

(en voor wie dat willen worden)

Lees hieronder meer over financiële V.A.K.kunde.

Of plaats jezelf direct op de FFP advieskunde interesselijst

zodat je het direct hoort als de nieuwe startdata bekend zijn.

Lees hieronder meer over financiële V.A.K.kunde.

Of ga direct naar:

In al onze opleidingen staat integrale V.A.K.kunde centraal

opleidingen vakkunde

Vaardigheid

Je vaardigheden bepalen hoe veel waarde je klant ervaart. Het is de katalysator die je technische kennis omzet naar nut voor je klant. Wij hebben het dan niet alleen over persoonlijke communicatieve vaardigheden. Het gaat nadrukkelijk ook om analytische en technische vaardigheden en gebruik van advieskundige instrumenten.

Attitude

Je neemt altijd jezelf mee in een advies. Je houding ten opzichte van je rol en financiën sturen onbewust je waarneming, je manier van adviseren en zelfs de inhoud van je advies. Als adviseur is het daarom belangrijk je attitudes te kennen en de effecten te onderkennen.

Kennis

Je financiële kennis is het fundament van je vak. Om deze optimaal voor je klant te kunnen laten werken, is het nog niet voldoende goed te weten hoe alles werkt. Daarvoor moet je ook een doorleefd begrip hebben van wat alles in samenhang met elkaar voor je klant doet.

Vaardigheid

Je vaardigheden bepalen hoe veel waarde je klant ervaart. Het is de katalysator die je technische kennis omzet naar nut voor je klant. Wij hebben het dan niet alleen over persoonlijke communicatieve vaardigheden. Het gaat nadrukkelijk ook om analytische en technische vaardigheden en gebruik van advieskundige instrumenten.

Attitude

Je neemt altijd jezelf mee in een advies. Je houding ten opzichte van je rol en financiën sturen onbewust je waarneming, je manier van adviseren en zelfs de inhoud van je advies. Als adviseur is het daarom belangrijk je attitudes te kennen en de effecten te onderkennen.

Kennis

Je financiële kennis is het fundament van je vak. Om deze optimaal voor je klant te kunnen laten werken, is het nog niet voldoende goed te weten hoe alles werkt. Daarvoor moet je ook een doorleefd begrip hebben van wat alles in samenhang met elkaar voor je klant doet.

Het gaat om de integraliteit

Je kennis is belangrijk, maar niet doorslaggevend. De wisselwerking tussen je attitudes, kennis, persoonlijke en technische vaardigheden bepaalt of je klanten echt blij worden en echt waarde ervaren.

Daarom werken we in al onze workshops en opleidingen aan de integraliteit van deze drie elementen. Onze lesmethode: “KnowHow leren, staat daar borg voor.

Versterken van V.A.K.kunde vraagt passende lesmethode

Onze lesmethode is: “KnowHow leren”

Lesmethode KnowHow cyclus

KnowHow leren traint V.A.K.kundigheid

“Uiteindelijk moet je het toch in de praktijk leren”, horen we vaak.

Ja natuurlijk, ervaring telt. Maar een opleiding die je niet voor de praktijk van het vak opleidt? Dat vinden wij vreemd. Daarom zijn al onze opleidingen en workshops gericht op het ontwikkelen van professionele vakkundigheid. Dan weet je niet alleen veel, dan kun je ook veel.

Dat vraagt een andere manier van opleiden dan de standaard klassikale of on-line methoden.

Daarom zochten we de faculteit psychologie van de Rijksuniversiteit Maastricht op. Met hun kennis en ervaring van leerpsychologie en vanuit onze adviespraktijk en ervaring met het ontwerpen van onderwijs, ontwikkelden we de speciale opleidingsmethode: “KnowHow leren”.

Je gaat niet eerst allerlei theorie bestuderen, om daarna met een casus nog wat toepassing mee te krijgen. We gebruiken de praktijk zelf letterlijk als start en eindpunt.  Aan de hand van realistische rijke casussen ga je actief met de stof aan de slag. Vaardigheden, Attitude en Kennis integreren we daarmee tot vakkundigheid.

 • Integreert vaardigheden, attitude en kennis, tot vakmanschap
 • Sluit aan op hoe mensen van nature leren
 • Praktijk gericht door casus-centraal werken
 • Ook als voorbereiding op Wft examens
 • Flipped classroom, adaptief leren, activerende werkvormen
 • In dezelfde tijd leer je veel meer dan met zelfstudie, on-line modules, of traditioneel onderwijs mogelijk is

KnowHow leren traint V.A.K.kundigheid

“Uiteindelijk moet je het toch in de praktijk leren”, horen we vaak.

Ja natuurlijk, ervaring telt. Maar een opleiding die je niet voor de praktijk van het vak opleidt? Dat vinden wij vreemd. Daarom zijn al onze opleidingen en workshops gericht op het ontwikkelen van professionele vakkundigheid. Dan weet je niet alleen veel, dan kun je ook veel.

Dat vraagt een andere manier van opleiden dan de standaard klassikale of on-line methoden.

Daarom zochten we de faculteit psychologie van de Rijksuniversiteit Maastricht op. Met hun kennis en ervaring van leerpsychologie en vanuit onze adviespraktijk en ervaring met het ontwerpen van onderwijs, ontwikkelden we de speciale opleidingsmethode: “KnowHow leren”.

Je gaat niet eerst allerlei theorie bestuderen, om daarna met een casus nog wat toepassing mee te krijgen. We gebruiken de praktijk zelf letterlijk als start en eindpunt.  Aan de hand van realistische rijke casussen ga je actief met de stof aan de slag. Vaardigheden, Attitude en Kennis integreren we daarmee tot vakkundigheid.

 • Integreert vaardigheden, attitude en kennis, tot vakmanschap
 • Sluit aan op hoe mensen van nature leren
 • Praktijk gericht door casus-centraal werken
 • Ook als voorbereiding op Wft examens
 • Flipped classroom, adaptief leren, activerende werkvormen
 • In dezelfde tijd leer je veel meer dan met zelfstudie, on-line modules, of traditioneel onderwijs mogelijk is

We hebben opleidingen die meer vakinhoudelijk gericht zijn, en opleidingen die meer op vaardigheden en attitude zijn gericht. Maar als rode draad loopt er altijd onze TOPadviesmethode doorheen. Deze verbindt elke opleiding en training en verbindt de vakkennis, met de attitude en vaardigheden.

KnowHow leren is extra krachtig, omdat de opleidingsmethode tegelijkertijd de adviesmethode is.

Lesmethode, adviesmethode en de integraliteit vormen een natuurlijke combinatie. Dat zorgt voor makkelijker onthouden, leuker leren, doorleefd begrip, echte directe toepasbaarheid. Geen wonder dat onze deelnemers zo enthousiast zijn over onze aanpak.

Opleidingen gericht op vakinhoud

Niet alleen kennis

Ook in de meer vakinhoudelijk gerichte opleidingen werken we altijd aan integrale V.A.K. kundigheid. Persoonlijke, analytische en technische vaardigheden maken daar deel van uit. Onze opleidingsmethode “KnowHow leren” staat daar borg voor.

Klik op een knop hieronder voor de details

Als je nog twijfelt helpen we je graag verder. Neem gerust contact op via één van de contactmogelijkheden.

Abonneer je op onze “Update opleidingen”, en je ontvangt mail bij nieuwe cursusdata en opleidingen.

Als het belangrijk en actueel is, hebben wij er een workshop voor

Houd je vakkunde op een plezierige manier up to date met onze update bijeenkomsten. We werken steeds aan de hand van een centrale praktijkcasus de impact van ontwikkelingen uit. Dat zorgt voor actieve bijeenkomsten met een hoog leerrendement, puur praktijk gericht.  Probeer het zelf en word net zo enthousiast als eerdere deelnemers.

Op dit moment hebben we geen actualiteiten workshops  ingepland. Als je op de hoogte gehouden wilt worden van wanneer deze weer starten kun je hier jezelf opgeven voor de Update:  “Opleidingen”. Je ontvangt dan een mail wanneer er weer actualiteiten workshops zijn.

Verborgen gebreken in pensioen

Hoe je ze voorkomt en repareert

In het bedrijfspensioen gaat veel geld om. De premie kan gemakkelijk 20% van de loonsom zijn en vaak nog meer. Het pensioen heeft een grote impact op het leven van mensen. Geen wonder dat de OR vergaande rechten heeft als het over pensioen gaat.

Toch besteden ondernemingsraden vaak weinig aandacht aan pensioen. Dan blijven niet alleen kansen liggen, er ontstaat zelfs vaak een niet direct zichtbare verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Een soort van “verborgen gebrek”. Als werkgever en OR de rol van de OR op pensioengebied serieus nemen, zien we in de praktijk betere uitkomsten. Niet alleen voor de werknemers maar ook voor werkgever.

Tijdens deze workshop leer je hoe je belangrijke verborgen gebreken in pensioenregelingen herkent, voorkomt en bestrijdt. We houden het zoals altijd  praktisch, relevant en direct toepasbaar. We bespreken techniek en wetgeving, maar zo min mogelijk en alleen voor zover dat nodig is voor je rol als OR adviseur.

Programma:

 • Recente jurisprudentie rond medezeggenschap en pensioen.
 • Veel gemaakte fouten in instemmingstrajecten en hoe je deze kunt voorkomen.
 • Hoe gebruik je het instemmingsrecht van de OR bij pensioenwijziging, om voordeel voor het
  bedrijf te realiseren?
 • Garanties, risico’s en solidariteit bij de omzetting van een garantiepensioen naar een
  premiepensioen, waar hebben we het nou eigenlijk precies over?
 • Op welke manier helpt een goed overdacht proces bij pensioenomzetting, de OR om
  maximaal invloed op de uitkomst uit te oefenen?
 • Het Algemeen Pensioenfonds is nieuw(APF). Hoe gebruik je de voordelen die de nieuwe pensioenuitvoerders bieden, om het
  bedrijfspensioen te verbeteren? (En waar zitten de risico’s?)
 • De Wet verbeterde premieregeling is een feit. Hoe zorg je dat dit voordeel oplevert voor medewerkers.

Vanuit de praktijk, met hoge impact

Natuurlijk bespreken we de techniek en wetgeving.
Maar vooral laten we je ervaren hoe je die kunt inzetten om ondernemingsraden geweldig te helpen met hun pensioenvraagstukken.

Praktische zaken:

Tijd: van 16:00 uur tot 19:00 uur
Inschrijfgeld:  dat was vanaf € 45,- maar we hebben besloten het nu gratis aan te bieden
PE  1 punt voor RMZO
Vooropleiding: Geen, maar het is wel handig als je enige basiskennis van pensioen hebt. Bestel eventueel ter voorbereiding ons gratis pensioenboekje.

Klik voor beschikbare data en locaties op de inschrijfknop hieronder.

Opleidingen advieskunde en andere vaardigheden

Krachtige methoden en gereedschappen

Advieskunde gaat verder dan alleen communicatieve vaardigheden en gedrag. Er komen ook analytische en structurerende instrumenten bij kijken. We namen de krachtigste methoden van top business consultants als McKinsey & Co, Boston Consulting Group en A.T. Kearney, en bouwden ze om voor toepassing in de financiële advisering. Dit vormt het fundament van al onze trainingen.

We gebruiken deze aanpak in onze eigen adviespraktijk en de klanten ervaren duidelijk het verschil. Dat hopen we niet alleen, dat weten we doordat onze klanten dat ons vertellen.

Klik op een knop hieronder voor de details

Als je nog twijfelt helpen we je graag verder. Neem gerust contact op via één van de contactmogelijkheden.

Abonneer je op onze “Update opleidingen”, en je ontvangt mail bij nieuwe cursusdata en opleidingen.

Een diploma maakt je nog geen adviseur. Deze bootcamp wel.

Niet als één van de vele standaard cursussen

Wat wij doen is heel wat anders dan het IAAN proces dat de AFM voorstelt (al is onze aanpak zeker compliant!), en gaat verder dan communicatieve soft skills en gedrag.

Dit is wat je wel leren:

 • Zo min mogelijk inventariseren, maar wel genoeg, op strategisch en betekenis niveau.
 • Geen reeksen alternatieven voorleggen, maar concrete aanbevelingen na messcherpe analyse.
 • Niet uitgebreid uitleggen, maar wel alles wat nodig en relevant voor je klant is.
 • Handig de leidraden van de AFM gebruiken, niet AFM-centraal maar klantcentraal.
 • Waarom je op deze manier ruimschoots aan je wettelijke zorgplichten voldoet.

Je leert de communicatieve, analytische en structurerende technieken voor een adviesproces waar je klant blij van wordt. Messcherp onderbouwde, krachtige adviezen. Zelfs bij complexe financiële planningen of collectieve arbeidsvoorwaarden voor honderden medewerkers houd je het kort maar compliant. Zo bespaar je nog tijd ook.

Niet alleen prettig voor je klant

Wie op deze manier adviseert, doet ook zijn eigen bedrijf of zijn werkgever plezier. Na deze bootcamp lever je vanzelfsprekende zichtbare onderscheidende toegevoegde waarde. Dat zorgt voor trouwe klanten en het zorgt voor doorverwijzingen. Dat weten we uit eigen ervaring.

Daarnaast helpt dit je bij je praktijkexamens voor verschillende opleidingen. Wanneer je als toets een advies moet opstellen, is er met goed gebruik van deze technieken voor geen examinator nog een speld tussen te krijgen.

Relatie tot core skills

We behandelen dezelfde basismethoden en technieken als in de core skills modules: “Inventariseren” en “adviseren”. Maar nu doen we dat in de helft van de tijd. De tijdsbesparing realiseren we door ons te beperken tot de kerntechnieken, minder de diepte in te gaan en minder uitgebreid te trainen met de vaardigheden.

Praktische zaken

Duur: 1 dag
Kosten: Eur 750
Vooropleiding: niet vereist. Wel is enige praktijkervaring in advisering aan te bevelen
Aantal deelnemers: Maximaal 15

Scoor een 10 voor de persoonlijke vaardigheden op elk Wft examen

Met deze workshop beheers je in één klap alle persoonlijke vaardigheden voor alle Wft modules

We analyseerden alle toetstermen over persoonlijke vaardigheden en de diverse bronnen met toelichting daarop van alle Wft onderdelen in samenhang met elkaar. Daardoor waren we in staat om een serie basisprincipes af te leiden die universeel gelden voor alle Wft modules. In deze workshop behandelen we deze basisprincipes en daardoor kunnen we ze los van specifieke Wft modules behandelen. Als je de persoonlijke vaardigheden, competentie- en persoonlijk gedrag vragen voor één module beheers je ze voor alle modules.

De oefeningen zetten we steeds in een vakspecifieke context. Maar het gaat steeds om een kernvaardigheid, competentie of professioneel gedrag dat ook relevant is voor de andere vakgebieden. Als je het principe begrijpt en in één context kunt toepassen, kun je het in elke context toepassen.

Als je onze basisregels volgt, kan geen vraag je meer verwarren en haal je topscores voor dit onderdeel op je initiële en PE Wft examens.

Geen vaktechnische vaardigheden

Een aparte groep vaardigheden vormen de vaardigheden in het toepassen van vakinhoudelijk specifieke kennis. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van kennis door het maken van berekeningen. Omdat daar de vakspecifieke context juist van doorslaggevend belang is wordt die niet in deze workshop behandeld. Daar zijn de vakspecifieke opleidingen voor.

Praktische informatie

Duur: 1 dagdeel
Kosten: Eur 175,-
Vooropleiding: Geen vooropleiding nodig
Aantal deelnemers: Maximaal 25

Verhoog de impact van je financiële adviezen voor je klanten

Leer met behulp van de Seven Stages of Money Maturity® over de verbinding tussen geld en betekenis, willen en kunnen. Ontdek het systeem van overtuigingen rondom financiële zaken en hoe deze je advisering en resultaten beïnvloeden. Zakelijk en privé. Oefen en zie hoe je meer rendement biedt en ontvangt met behulp van de Financial Life Planning theorie en praktische methodiek.Tijdens deze training wordt je geleerd:

 • De overtuigen rondom geld van je klant achterhalen
 • Hoe je klant zijn overtuigingen, zijn financieel handelen bepalen
 • Diepliggende levenswensen van je klant ont-dekken
 • Dit allemaal gebruiken, om met je klant een rijk persoonlijk en financieel leven te ontwerpen

Dit is niet de zoveelste opleiding in financiële kennis en vaardigheden

We gaan er van uit dat je financiële kennis en adviesvaardigheden op peil zijn. Binnen deze training wordt je geleerd je hoe je deze kennis en kunde zo kunt inzetten, dat je voor je klanten geweldige waarde realiseert. Je onderscheidt je gemakkelijk en vanzelfsprekend van je collega’s die zich beperken tot gewone financiële advisering of financiële planning. Dat creëert waarde voor je klant, jezelf en je adviespraktijk.

Dit is een opleiding van “Means in Progress”.

De volledige uitvoering ligt in handen van “Means in Progress”, inclusief de hele administratie. Het enige dat wij als Edmond Halley doen, is je de mogelijkheid geven om je hier voor de opleiding in te schrijven.  Means in Progress verzorgt deze opleiding al vele jaren in India, Europa en de Verenigde Staten.

Means in Progress bv | Horalaan 14 | 6721 KN | Bennekom | tel. 06-26 240 112 | www.louisvollebregt.meansinprogress.nl

 

Praktische zaken

Duur: 2 aaneengesloten dagen, in totaal 5 dagdelen.
Prijs: Eur 975,00 inclusief verblijfskosten, exclusief BTW.
Vooropleiding: Geen verplichtingen. Maar er wordt wel vanuit gegaan dat je in staat bent brede financiële adviezen aan particulieren en DGA’s te geven.
Aantal deelnemers: Maximaal 50

Nu echt het verschil gaan maken met je financiële advisering

Leer met behulp van de EVOKE® Adviesmethodiek hoe je in samenspel met je cliënten kunt realiseren wat er voor hen werkelijk toe doet. Hoe jij dat proces eenvoudig, doordacht en impactvol begeleidt. Hoe je toekomst genereert voor drie partijen: je clientèle, jezelf en je onderneming.

De EVOKE® methode geeft fundament en richting aan het hoogst haalbare niveau in financiële advisering: je klant helpen het leven te leiden dat hij het liefst zou leiden.

Dit is niet de zoveelste opleiding in financiële kennis

We gaan er van uit dat je financiële kennis al voldoende op peil is. Binnen deze training wordt je geleerd je hoe je deze kennis zo kunt inzetten, dat je voor je klanten geweldige waarde realiseert. Je onderscheidt je gemakkelijk en vanzelfsprekend van je collega’s die zich beperken tot financieel advies of financiële planning. Dat creëert weer waarde voor jezelf en je adviespraktijk.

Deze opleiding richt zich voornamelijk op de eerste 3 fasen van EVOKE®

 • Exploration – Exploratie – Het intakegesprek.
 • Vision – Visie – Het (her)ontdekken en prioriteren van levenswensen.
 • Obstacles – Obstakels – Het in kaart brengen en opruimen van belemmeringen

De laatste twee fasen van EVOKE® gaan over de financiële uitwerking daarvan. Omdat we er van uitgaan dat je al financieel adviseur bent gaan we daar in deze training niet diep op in. Voor de volledigheid noemen we ze:

 • Knowledge – Kennis – Het creëren van het financiële levensplan
 • Execution –  Uitvoering – Het uitvoeren van de in het plan genoemde actiepunten

Dit is een opleiding van “Means in Progress”.

De volledige uitvoering ligt in handen van “Means in Progress”, inclusief de hele administratie. Het enige dat wij als Edmond Halley doen, is je de mogelijkheid om je hier voor de opleiding in te schrijven. Means in Progress verzorgt deze opleiding al vele jaren in India, Europa en de Verenigde Staten.

Means in Progress bv | Horalaan 14 | 6721 KN | Bennekom | tel. 06-26 240 112 | www.louisvollebregt.meansinprogress.nl

 

Praktische zaken

Duur: 5 aaneengesloten dagen, in totaal 14 dagdelen.
Prijs: Eur 3.350,00 exclusief BTW, of Eur 2.850,00 als je voor 14 februari inschrijft. Daarnaast Eur 425 verblijfskosten ex BTW.
Vooropleiding: Geen verplichtingen. Maar er wordt wel vanuit gegaan dat je in staat bent brede financiële adviezen aan particulieren en DGA’s te kunnen geven.
Aantal deelnemers: Maximaal 12

Op dit moment hebben we nog geen skills modules ingepland. Als je op de hoogte gehouden wilt worden van wanneer deze weer starten kun je hier jezelf opgeven voor de Update:  “Opleidingen”. Je ontvangt dan een mail wanneer de skills modules weer starten.

Wie de core en advanced skills volgt, kan deze afsluiten met coaching en een meesterproef. Bij goed gevolg haal je daarmee het diploma: “meester adviseur”.

De modules zijn los te volgen.

De core skills modules zijn:

 • Inventariseren
 • Adviseren

De advanced skills modules zijn:

 • Financial behavior
 • Business behavior
 • Project- en procesmanagement
 • Presenteren

Coaching en meesterproef:

bestaat uit drie maanden coaching, bij het adviseren drie eigen klanten. De meesterproef bestaat uit het toelichten van een gegeven advies.