Financiële services voor professionals

De kracht van een netwerk in dienst van je klant

Als professioneel dienstverlener kun je te maken krijgen met pensioenzaken of financiële planning vraagstukken die eigenlijk buiten je scope liggen. Dan heb je drie keuzes:

  1. Je pakt het toch zelf op.
  2. Je laat het voor wat het is.
  3. Je schakelt Edmond Halley in.

En als je optie drie kiest, doe je je klant en jezelf een groot plezier. De klant omdat hij uitstekend geholpen wordt met zijn financiële planning of pensioen. Jezelf omdat je de relatie met je klant verstevigt en voorkomt dat een andere adviseur zich in beeld speelt bij jouw relatie.

 

Jouw klant, ons werk

Wij gaan geen relatie aan met jouw klant. Het is jouw klant en jij schakelt ons in om werk te doen voor jouw klant. Maar natuurlijk kunnen we daar van afwijken als jij het anders wilt.

Ben je advocaat, accountant, ondernemingsraad consultant, notaris, HR professional, estate planner, wealth manager, beleggingsadviseur, financieel planner, hypotheekadviseur of collega pensioenadviseur? Kom je op een andere manier aanraking met pensioen- of financieel planningsvraagstukken van je klant? Laat ons je helpen jouw klanten te helpen.

 

Jij bent in controle

Eén ding is zeker: In bijna elk adviestraject komen we dingen tegen die we niet hadden voorzien. Daarom werken we met een voortschrijdende planning en begroting. Dat werkt als volgt:

We delen het adviestraject in een aantal fases in. Welke dat zijn hangt af van de specifieke situatie van je relatie, maar in hoofdlijn komt het vaak neer op het onderstaande.

Pensioenadvies en financiële services voor werkgever, OR-lid, DGA, zelfstandig of particulier.

Telkens maken we een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de acties, doorlooptijd en kosten van de eerstvolgende fase en een globale schatting van elke volgende fase. Dat doen we elke keer dat we naar een volgende fase gaan. Daarbij gebruiken we hetgeen we ondertussen gaandeweg geleerd hebben, zodat we steeds nauwkeuriger kunnen worden.

 

Dit combineert het beste van twee werelden:

  1. Lager tarief door het vermijden van de risico-opslagen die horen bij   fixed-fee opdrachten,
  2. Door de nacalculatie betaal je alleen de werkelijke adviesuren, en heb je toch grotendeels de voorspelbaarheid van kosten van fixed fee.

Daarnaast zorgt het er voor dat wat we onderweg leren kan worden gebruikt om dingen sneller en makkelijker aan te pakken dan we eerder bedacht hadden.

Natuurlijk kunnen zaken ook tegenvallen. Onze manier van plannen biedt dan de ruimte om bij te sturen. En omdat we de voortschrijdende planning steeds in gezamenlijk overleg met jou als opdrachtgever doornemen en bijstellen, ben je continu geïnformeerd en in controle. Je kunt bij elke fase-overgang kiezen om bij te sturen of zelfs de voortgang te stoppen. Dat laatste is in onze praktijk overigens nog nooit gebeurd.

 

Breder kijken dan pensioen of financiële planning alleen

Wij zien pensioen als een middel om een doel te bereiken. Dat zorgt ervoor dat we goed dat doel willen kennen en het zorgt ervoor dat we breder kijken dan pensioen of financiële planning alleen. We zijn weliswaar pensioen en financieel specialist, maar daarnaast ook voldoende breed geörienteerd om te kunnen begrijpen wat jij voor je relatie probeert te bereiken. Als het relevant is streven we er dan ook naar om in de overlapgebieden nauw met elkaar samen te werken.