Pensioen checklist

Uitfaseren pensioen in eigen beheer uitgesteld: in Eerste Kamer aangehouden

Staatssecretaris Wiebes heeft voor stemming over het nieuwe DGA pensioen in de Eerste Kamer, de Eerste Kamer verzocht om de stemming aan te houden. Hij vreest dat zijn toezegging dat de toekomstige indexatie in een keer mag worden genomen, leidt tot een miljardenstrop in de Vpb. Hij zegde dit toe in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer van 2 december 2016. Als DGA’s een premievrije pensioenaanspraak hebben met voorindexatie, zouden ze de toekomstige indexatie in een keer mogen nemen bij omzetting naar de oudedagsverplichting of bij afkoop. Hij wil dit via een novelle oplossen.