Lees hieronder meer over financiële V.A.K.kunde.

Of ga direct naar:

In al onze opleidingen staat integrale V.A.K.kunde centraal

opleidingen vakkunde

Vaardigheid

Je vaardigheden bepalen hoe veel waarde je klant ervaart. Het is de katalysator die je technische kennis omzet naar nut voor je klant. Wij hebben het dan niet alleen over persoonlijke communicatieve vaardigheden. Het gaat nadrukkelijk ook om analytische en technische vaardigheden en gebruik van advieskundige instrumenten.

Attitude

Je neemt altijd jezelf mee in een advies. Je houding ten opzichte van je rol en financiën sturen onbewust je waarneming, je manier van adviseren en zelfs de inhoud van je advies. Als adviseur is het daarom belangrijk je attitudes te kennen en de effecten te onderkennen.

Kennis

Je financiële kennis is het fundament van je vak. Om deze optimaal voor je klant te kunnen laten werken, is het nog niet voldoende goed te weten hoe alles werkt. Daarvoor moet je ook een doorleefd begrip hebben van wat alles in samenhang met elkaar voor je klant doet.

Vaardigheid

Je vaardigheden bepalen hoe veel waarde je klant ervaart. Het is de katalysator die je technische kennis omzet naar nut voor je klant. Wij hebben het dan niet alleen over persoonlijke communicatieve vaardigheden. Het gaat nadrukkelijk ook om analytische en technische vaardigheden en gebruik van advieskundige instrumenten.

Attitude

Je neemt altijd jezelf mee in een advies. Je houding ten opzichte van je rol en financiën sturen onbewust je waarneming, je manier van adviseren en zelfs de inhoud van je advies. Als adviseur is het daarom belangrijk je attitudes te kennen en de effecten te onderkennen.

Kennis

Je financiële kennis is het fundament van je vak. Om deze optimaal voor je klant te kunnen laten werken, is het nog niet voldoende goed te weten hoe alles werkt. Daarvoor moet je ook een doorleefd begrip hebben van wat alles in samenhang met elkaar voor je klant doet.

Het gaat om de integraliteit

Je kennis is belangrijk, maar niet doorslaggevend. De wisselwerking tussen je attitudes, kennis, persoonlijke en technische vaardigheden bepaalt of je klanten echt blij worden en echt waarde ervaren.

Daarom werken we in al onze workshops en opleidingen aan de integraliteit van deze drie elementen. Onze lesmethode: “KnowHow leren, staat daar borg voor.

Versterken van V.A.K.kunde vraagt passende lesmethode

Onze lesmethode is: “KnowHow leren”

Lesmethode KnowHow cyclus

KnowHow leren traint V.A.K.kundigheid

“Uiteindelijk moet je het toch in de praktijk leren”, horen we vaak.

Ja natuurlijk, ervaring telt. Maar een opleiding die je niet voor de praktijk van het vak opleidt? Dat vinden wij vreemd. Daarom zijn al onze opleidingen en workshops gericht op het ontwikkelen van professionele vakkundigheid. Dan weet je niet alleen veel, dan kun je ook veel.

Dat vraagt een andere manier van opleiden dan de standaard klassikale of on-line methoden.

Daarom zochten we de faculteit psychologie van de Rijksuniversiteit Maastricht op. Met hun kennis en ervaring van leerpsychologie en vanuit onze adviespraktijk en ervaring met het ontwerpen van onderwijs, ontwikkelden we de speciale opleidingsmethode: “KnowHow leren”.

Je gaat niet eerst allerlei theorie bestuderen, om daarna met een casus nog wat toepassing mee te krijgen. We gebruiken de praktijk zelf letterlijk als start en eindpunt.  Aan de hand van realistische rijke casussen ga je actief met de stof aan de slag. Vaardigheden, Attitude en Kennis integreren we daarmee tot vakkundigheid.

 • Integreert vaardigheden, attitude en kennis, tot vakmanschap
 • Sluit aan op hoe mensen van nature leren
 • Praktijk gericht door casus-centraal werken
 • Ook als voorbereiding op Wft examens
 • Flipped classroom, adaptief leren, activerende werkvormen
 • In dezelfde tijd leer je veel meer dan met zelfstudie, on-line modules, of traditioneel onderwijs mogelijk is

KnowHow leren traint V.A.K.kundigheid

“Uiteindelijk moet je het toch in de praktijk leren”, horen we vaak.

Ja natuurlijk, ervaring telt. Maar een opleiding die je niet voor de praktijk van het vak opleidt? Dat vinden wij vreemd. Daarom zijn al onze opleidingen en workshops gericht op het ontwikkelen van professionele vakkundigheid. Dan weet je niet alleen veel, dan kun je ook veel.

Dat vraagt een andere manier van opleiden dan de standaard klassikale of on-line methoden.

Daarom zochten we de faculteit psychologie van de Rijksuniversiteit Maastricht op. Met hun kennis en ervaring van leerpsychologie en vanuit onze adviespraktijk en ervaring met het ontwerpen van onderwijs, ontwikkelden we de speciale opleidingsmethode: “KnowHow leren”.

Je gaat niet eerst allerlei theorie bestuderen, om daarna met een casus nog wat toepassing mee te krijgen. We gebruiken de praktijk zelf letterlijk als start en eindpunt.  Aan de hand van realistische rijke casussen ga je actief met de stof aan de slag. Vaardigheden, Attitude en Kennis integreren we daarmee tot vakkundigheid.

 • Integreert vaardigheden, attitude en kennis, tot vakmanschap
 • Sluit aan op hoe mensen van nature leren
 • Praktijk gericht door casus-centraal werken
 • Ook als voorbereiding op Wft examens
 • Flipped classroom, adaptief leren, activerende werkvormen
 • In dezelfde tijd leer je veel meer dan met zelfstudie, on-line modules, of traditioneel onderwijs mogelijk is

We hebben opleidingen die meer vakinhoudelijk gericht zijn, en opleidingen die meer op vaardigheden en attitude zijn gericht. Maar als rode draad loopt er altijd onze TOPadviesmethode doorheen. Deze verbindt elke opleiding en training en verbindt de vakkennis, met de attitude en vaardigheden.

KnowHow leren is extra krachtig, omdat de opleidingsmethode tegelijkertijd de adviesmethode is.

Lesmethode, adviesmethode en de integraliteit vormen een natuurlijke combinatie. Dat zorgt voor makkelijker onthouden, leuker leren, doorleefd begrip, echte directe toepasbaarheid. Geen wonder dat onze deelnemers zo enthousiast zijn over onze aanpak.

Opleidingen gericht op vakinhoud

Niet alleen kennis

Ook in de meer vakinhoudelijk gerichte opleidingen werken we altijd aan integrale V.A.K. kundigheid. Persoonlijke, analytische en technische vaardigheden maken daar deel van uit. Onze opleidingsmethode “KnowHow leren” staat daar borg voor.

Klik op een knop hieronder voor de details

Als je nog twijfelt helpen we je graag verder. Neem gerust contact op via één van de contactmogelijkheden.

Abonneer je op onze “Update opleidingen”, en je ontvangt mail bij nieuwe cursusdata en opleidingen.

De APF-optie hoort in elk collectief pensioenadvies thuis.

Het algemeen pensioenfonds (APF) is sterk in opkomst. Dat is ook niet zo vreemd. Het biedt grote voordelen voor deelnemers en werkgevers. Daarom mag het in geen enkele adviesmix meer ontbreken. Dat bedoelen we letterlijk en zelfs in juridische zin.

Het APF is een heel ander fenomeen, dat je echt even goed moet bekijken.

Het APF combineert elementen van een verzekeraar en van een pensioenfonds. Dat zorgt er voor dat het heel anders werkt dan een verzekerde regeling. Er is andere wetgeving op van toepassing, de risico’s liggen heel anders en je krijgt ineens te maken met bestuursstructuren die er bij een verzekerde regeling niet zijn. Om de voordelen van het APF te kunnen inzetten voor je klanten, moet je deze verschillen goed onder de knie hebben.

Als je dan toch moet, doe het dan slim.

Dat laatste vindt de overheid ook en daarom maakt het APF een fors deel uit van het Wft PE programma. Maar PE is gericht op de “startend adviseur”. Als je voor je klant echt en verantwoord het verschil wilt maken, heb je toch wat meer nodig dan uit het hoofd geleerde theorie Wft

Onze tip: doe het slim en volg onze workshop. Dan ben je niet alleen klaar voor Wft PE Adviseur Pensioenverzekeringen, maar kun je ook echt in de praktijk voordeel realiseren voor je relaties.

Dit is niet de zoveelste luistersessie

Onze garanties:

 • We koppelen de inhoud aan praktische advieskundige vaardigheden.
  Kennen en weten is één, maar waar je waardetoevoeging vooral zit, is in de vertaling naar je klant. Daar is niet alleen wat gespreksvaardigheid bij nodig, maar ook het gebruik van een aantal analytische consultancy instrumenten. Deze nemen we integraal mee in de workshop.
 • Een centrale praktijk adviescasus als rode draad.
  Je krijgt wel vaker een casus in een cursus, om de besproken theorie mee te oefenen. Wij doen dat anders. We bouwen de hele workshop vanuit de adviescasus op. Daardoor hebben we geen losse blokken theorie, alles is praktijk, actief, interactief en relevant. Deze bewezen aanpak houdt onze deelnemers al jaren de hele workshop op het puntje van hun stoel, met een geweldig leerrendement als gevolg.
 • De trainers, zijn stevige consultants die intensief zijn opgeleid tot trainer
  De trainers zijn hoogopgeleide ervaren consultants op hun vakgebied. Allen publiceren ze in vakbladen en zijn ze regelmatig betrokken bij de totstandkoming van nieuwe regelgeving. Daarnaast zijn ze intensief getraind in de didactische vaardigheden die bij onze lesmethode horen. Deze combinatie garandeert enerverende, energieke lessen vol praktijksituaties.
 • Daadwerkelijk nut voor je praktijk.
  Na de workshop kun je:

  • spelen met de verschillende voor-en nadelen die het APF en de andere uitvoeringsmogelijkheden bieden, voor een optimaal advies aan je klant;
  • analytische methoden waarmee je je advies expliciet en helder kunt onderbouwen aan je relaties toepassen;
  • éénvoudig je PE diploma halen.

De training organiseren we in samenwerking met Penformance

Penformance

 

 

De trainers zijn:

 • Drs. Jack Borremans, partner bij LNBB actuarissen + pensioenconsultants en partner in Penformance
 • Ronald Hut MPLA, eigenaar van Ronald Hut Pensioen Consultancy
 • Dimitri Biniaris, actuaris AG bij LNBB actuarissen + pensioenconsultants

Is dat alles?

Nee. Als je deelneemt krijg je drie maanden toegang tot alle wiki’s van FinancieelVakWeb.nl. Daarmee bereid je je voor op de workshop zodat deze maximaal rendement oplevert. Een lesmodule leidt je onder meer met quizvragen efficiënt door de lesstof heen. Naast toegang tot de stof van de workshop, heb je toegang tot álle stof met betrekking tot financiële advisering. Als je wat weggezakte stof wilt ophalen kun je dat dus direct doen.

Daarnaast zijn er twee vervolgworkshops beschikbaar:

 • APF, governance en medezeggenschap,
  overeenkomsten en verschillen in zeggenschap tussen het APF en de uitvoering door verzekeraars of PPI’s’
 • Impact van pensioenbeleggen:
  Hoe beleggen pensioenuitvoerders, en hoe verhouden de beleggingskeuzes van APF-en zich tot die van verzekeraars en premiepensioeninstellingen.

Meer informatie over deze workshops vind je onder de andere knoppen op deze pagina.

Praktische informatie

Duur: 2 dagdelen, die worden gegeven op dezelfde dag
Kosten: € 795,-, vrijgesteld van BTW, Let op: 25% korting voor de pilot training op 18 januari
Leslocatie: Het LNBB huis in Amersoort
Contact :Marjan Boxem, marjan.boxem@lnbb.nl, telefoonnummer 033 – 7122712

In-company trainingen kunnen we op basis van maatwerk inrichten. Zowel wat betreft locatie, als wat betreft inhoud.

Gebruikers van Penformance krijgen credit korting op de afname van de eerste 3 APF monitor analyses.

Verschillende methodes van pensioenbeleggen hebben stevige gevolgen.

De verschillende pensioenuitvoerders zoals verzekeraars, PPI’s en APF-en, maken verschillende beleggingskeuzes. Deze bepalen mede de uitwerking van je pensioenadvies. Daarom is het belangrijk om te weten wat de verschillen zijn en wat hun impact is.

Losse module of na workshop “De APF optie in je advies”

Als je de ins- en outs van de verschillen tussen het APF en andere uitvoerders voor je klanten al kent, vormt deze module een waardevolle verdieping op het beleggingsdeel. Daarnaast sluit hij ook naadloos aan op onze workshop: “De APF-optie in je advies”. Daarover vind je meer onder de knop daarvoor op de deze pagina.

Dit is niet de zoveelste luistersessie

Onze garanties:

 • We koppelen de inhoud aan praktische vertaling naar de praktijk.
  Kennen en weten is één, maar waar je waardetoevoeging vooral zit, is in de vertaling naar je klant. Dat  nemen we integraal mee in de workshop.
 • Een centrale praktijk adviescasus als rode draad.
  Alles is praktijk, actief, interactief en relevant. Deze bewezen aanpak houdt onze deelnemers al jaren de hele workshop op het puntje van hun stoel, met een geweldig leerrendement als gevolg.
 • De trainers, zijn stevige consultants die intensief zijn opgeleid tot trainer
  De trainers zijn hoogopgeleide ervaren consultants op hun vakgebied. Allen publiceren ze in vakbladen en zijn ze regelmatig betrokken bij de totstandkoming van nieuwe regelgeving. Daarnaast zijn ze intensief getraind in de didactische vaardigheden die bij onze lesmethode horen. Deze combinatie garandeert enerverende, energieke lessen vol praktijksituaties.
 • Daadwerkelijk nut voor je praktijk.
  Na de workshop kun je de verschillen in beleggingsbeleid betrekken in je advisering over welke uitvoerder te kiezen. Daarmee verhoog je de toegevoegde waarde van je adviezen.

De training organiseren we in samenwerking met Penformance

Penformance

 

 

De trainer is drs. Bas Nagtzaam, director Risk & Investments bij AF Advisors.

Is dat alles?

Nee. Als je deelneemt krijg je drie maanden toegang tot alle wiki’s van FinancieelVakWeb.nl. Als je wat weggezakte stof wilt ophalen kun je dat dus direct doen.

Daarnaast zijn er aanvullende workshops beschikbaar:

 • De APF-optie in je pensioenadvies:
  Een APF is een heel ander fenomeen dan een pensioenfonds of verzekeraar. Met deze workshop krijg je daar alle inzicht in.
 • APF, governance en medezeggenschap,
  de impact van de verschillen in governance en medezeggenschap van verschillende uitvoerders, op je advies

Meer informatie over deze workshops vind je onder de andere knoppen op deze pagina.

Praktische informatie

Duur: 1 dagdeel
Kosten: € 395,-, vrijgesteld van BTW
Leslocatie: Het LNBB huis in Amersoort
Vooropleiding: kennis van het APF, volg daar eventueel onze workshop voor
Contact :Marjan Boxem, marjan.boxem@lnbb.nl, telefoonnummer 033 – 7122712

In-company trainingen kunnen we op basis van maatwerk inrichten. Zowel wat betreft locatie, als wat betreft inhoud.

Governance en medezeggenschap bepalen de verhoudingen.

De verschillende pensioenuitvoerders zoals verzekeraars, PPI’s en APF-en, kennen verschillende regimes wat betreft governance en medezeggenschap. Dat zorgt voor verschillende machtsverhoudingen tussen de verschillende belanghebbenden bij een pensioenregeling. Deze kunnen doorslaggevend zijn in je advisering. In deze workshop leer je wat de verschillen zijn en hoe deze uitpakken voor je klanten.

Losse module of na workshop “De APF optie in je advies”

Als je de ins- en outs van de verschillen tussen het APF en andere uitvoerders voor je klanten al kent, vormt deze module een waardevolle verdieping voor wat betreft governance en medezeggenschap. Daarnaast sluit hij ook naadloos aan op onze workshop: “De APF in je advies”. Daarover vind je meer onder de knop daarvoor op de deze pagina.

Dit is niet de zoveelste luistersessie

Onze garanties:

 • We koppelen de inhoud aan praktische vertaling naar de praktijk.
  Kennen en weten is één, maar waar je waardetoevoeging vooral zit, is in de vertaling naar je klant. Dat nemen we integraal mee in de workshop.
 • Alles is praktijk, actief, interactief en relevant. Deze bewezen aanpak houdt onze deelnemers al jaren de hele workshop op het puntje van hun stoel, met een geweldig leerrendement als gevolg.
 • De trainers, zijn stevige consultants die intensief zijn opgeleid tot trainer
  De trainers zijn hoogopgeleide ervaren consultants op hun vakgebied. Allen publiceren ze in vakbladen en zijn ze regelmatig betrokken bij de totstandkoming van nieuwe regelgeving. Daarnaast zijn ze intensief getraind in de didactische vaardigheden die bij onze lesmethode horen. Deze combinatie garandeert enerverende, energieke lessen vol praktijksituaties.
 • Daadwerkelijk nut voor je praktijk.
  Na de workshop kun je de verschillen in governance en medezeggenschap betrekken in je advisering over welke uitvoerder te kiezen. Daarmee verhoog je de toegevoegde waarde van je adviezen.

De training organiseren we in samenwerking met Penformance

Penformance

 

 

De trainer is Wim Hoogendoorn, senior consultant bij Edmond Halley Pensioenmanagement.

Is dat alles?

Nee. Als je deelneemt krijg je drie maanden toegang tot alle wiki’s van FinancieelVakWeb.nl. Als je wat weggezakte stof wilt ophalen kun je dat dus direct doen.
Daarnaast zijn er aanvullende workshops beschikbaar:

 • De APF -optie in je pensioenadvies:
  Een APF is een heel ander fenomeen dan een pensioenfonds of verzekeraar. Met deze workshop krijg je daar alle inzicht in.
 • Impact van pensioenbeleggen:
  Hoe beleggen pensioenuitvoerders, en hoe verhouden de beleggingskeuzes van APF-en zich tot die van verzekeraars en premiepensioeninstellingen

Meer informatie over deze workshops vind je onder de andere knoppen op deze pagina.

Praktische informatie

Duur: 1 dagdeel
Kosten: € 395,-, vrijgesteld van BTW
Leslocatie: Het LNBB huis in Amersoort
Vooropleiding: kennis van het APF, volg daar eventueel onze workshop voor
Contact :Marjan Boxem, marjan.boxem@lnbb.nl, telefoonnummer 033 – 7122712

Pensioenkunde voor OR trainers en OR adviseurs

Je kunt veel meer voor de ondernemingsraad betekenen op pensioengebied dan je denkt

In het bedrijfspensioen gaat een hoop geld om. De pensioenpremie kan gemakkelijk 20% van de loonsom zijn en vaak nog meer. Het pensioen heeft een grote impact op het leven van mensen. Geen wonder dat de OR een behoorlijk arsenaal aan rechten met betrekking tot pensioen heeft. En die kunnen heel wat opleveren.

Als werkgever en OR de rol van de OR op pensioengebied serieus nemen, zien we dat er in de praktijk heel veel gewonnen wordt.

De gemiddelde OR heeft daar jouw hulp bij nodig

Met deze workshop, speciaal voor OR adviseurs en OR trainers, stellen we je in staat om de OR, ook op pensioengebied, professioneel te ondersteunen. Daarvoor leren we je het volgende:

 • Hoe ver het instemmingsrecht bij pensioenzaken nu echt gaat; waarscjhijnlijk verder dan je denkt
 • Verlengingen en aanpassingen van pensioenregelingen; garanties, risicoverschuivingen en solidariteit; misverstanden en dwalingen.
 • Hoe je met een goed proces rondom pensioenzaken, de OR maximaal invloed op de uitkomst uitoefent.
 • Rode vlaggen bij pensioenvraagstukken; wanneer de OR heel goed op moet gaan letten.

Vanuit de praktijk, met hoge impact

Natuurlijk bespreken we de techniek en wetgeving.
Maar vooral laten we je ervaren hoe je die kunt inzetten om ondernemingsraden geweldig te helpen met hun pensioenvraagstukken.

Praktische zaken:

Duur: een halve dag
Kosten: Eur 75
Vooropleiding: Geen, maar het is wel handig als je enige basiskennis van pensioen hebt. Bestel eventueel ter voorbereiding ons gratis pensioenboekje.

Als het belangrijk en actueel is, hebben wij er een workshop voor

Houd je vakkunde op een plezierige manier up to date met onze update bijeenkomsten. We werken steeds aan de hand van een centrale praktijkcasus de impact van ontwikkelingen uit. Dat zorgt voor actieve bijeenkomsten met een hoog leerrendement, puur praktijk gericht.  Probeer het zelf en word net zo enthousiast als eerdere deelnemers.

Op dit moment hebben we geen actualiteiten workshops  ingepland. Als je op de hoogte gehouden wilt worden van wanneer deze weer starten kun je hier jezelf opgeven voor de Update:  “Opleidingen”. Je ontvangt dan een mail wanneer er weer actualiteiten workshops zijn.

Opleidingen advieskunde en andere vaardigheden

Krachtige methoden en gereedschappen

Advieskunde gaat verder dan alleen communicatieve vaardigheden en gedrag. Er komen ook analytische en structurerende instrumenten bij kijken. We namen de krachtigste methoden van top business consultants als McKinsey & Co, Boston Consulting Group en A.T. Kearney, en bouwden ze om voor toepassing in de financiële advisering. Dit vormt het fundament van al onze trainingen.

We gebruiken deze aanpak in onze eigen adviespraktijk en de klanten ervaren duidelijk het verschil. Dat hopen we niet alleen, dat weten we doordat onze klanten dat ons vertellen.

Klik op een knop hieronder voor de details

Als je nog twijfelt helpen we je graag verder. Neem gerust contact op via één van de contactmogelijkheden.

Abonneer je op onze “Update opleidingen”, en je ontvangt mail bij nieuwe cursusdata en opleidingen.

Een diploma maakt je nog geen adviseur. Deze bootcamp wel.

Niet als één van de vele standaard cursussen

Wat wij doen is heel wat anders dan het IAAN proces dat de AFM voorstelt (al is onze aanpak zeker compliant!), en gaat verder dan communicatieve soft skills en gedrag.

Dit is wat je wel leren:

 • Zo min mogelijk inventariseren, maar wel genoeg, op strategisch en betekenis niveau.
 • Geen reeksen alternatieven voorleggen, maar concrete aanbevelingen na messcherpe analyse.
 • Niet uitgebreid uitleggen, maar wel alles wat nodig en relevant voor je klant is.
 • Handig de leidraden van de AFM gebruiken, niet AFM-centraal maar klantcentraal.
 • Waarom je op deze manier ruimschoots aan je wettelijke zorgplichten voldoet.

Je leert de communicatieve, analytische en structurerende technieken voor een adviesproces waar je klant blij van wordt. Messcherp onderbouwde, krachtige adviezen. Zelfs bij complexe financiële planningen of collectieve arbeidsvoorwaarden voor honderden medewerkers houd je het kort maar compliant. Zo bespaar je nog tijd ook.

Niet alleen prettig voor je klant

Wie op deze manier adviseert, doet ook zijn eigen bedrijf of zijn werkgever plezier. Na deze bootcamp lever je vanzelfsprekende zichtbare onderscheidende toegevoegde waarde. Dat zorgt voor trouwe klanten en het zorgt voor doorverwijzingen. Dat weten we uit eigen ervaring.

Daarnaast helpt dit je bij je praktijkexamens voor verschillende opleidingen. Wanneer je als toets een advies moet opstellen, is er met goed gebruik van deze technieken voor geen examinator nog een speld tussen te krijgen.

Relatie tot core skills

We behandelen dezelfde basismethoden en technieken als in de core skills modules: “Inventariseren” en “adviseren”. Maar nu doen we dat in de helft van de tijd. De tijdsbesparing realiseren we door ons te beperken tot de kerntechnieken, minder de diepte in te gaan en minder uitgebreid te trainen met de vaardigheden.

Praktische zaken

Duur: 1 dag
Kosten: Eur 750
Vooropleiding: niet vereist. Wel is enige praktijkervaring in advisering aan te bevelen
Aantal deelnemers: Maximaal 15

Scoor een 10 voor de persoonlijke vaardigheden op elk Wft examen

Met deze workshop beheers je in één klap alle persoonlijke vaardigheden voor alle Wft modules

We analyseerden alle toetstermen over persoonlijke vaardigheden en de diverse bronnen met toelichting daarop van alle Wft onderdelen in samenhang met elkaar. Daardoor waren we in staat om een serie basisprincipes af te leiden die universeel gelden voor alle Wft modules. In deze workshop behandelen we deze basisprincipes en daardoor kunnen we ze los van specifieke Wft modules behandelen. Als je de persoonlijke vaardigheden, competentie- en persoonlijk gedrag vragen voor één module beheers je ze voor alle modules.

De oefeningen zetten we steeds in een vakspecifieke context. Maar het gaat steeds om een kernvaardigheid, competentie of professioneel gedrag dat ook relevant is voor de andere vakgebieden. Als je het principe begrijpt en in één context kunt toepassen, kun je het in elke context toepassen.

Als je onze basisregels volgt, kan geen vraag je meer verwarren en haal je topscores voor dit onderdeel op je initiële en PE Wft examens.

Geen vaktechnische vaardigheden

Een aparte groep vaardigheden vormen de vaardigheden in het toepassen van vakinhoudelijk specifieke kennis. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van kennis door het maken van berekeningen. Omdat daar de vakspecifieke context juist van doorslaggevend belang is wordt die niet in deze workshop behandeld. Daar zijn de vakspecifieke opleidingen voor.

Praktische informatie

Duur: 1 dagdeel
Kosten: Eur 175,-
Vooropleiding: Geen vooropleiding nodig
Aantal deelnemers: Maximaal 25

Verhoog de impact van je financiële adviezen voor je klanten

Leer met behulp van de Seven Stages of Money Maturity® over de verbinding tussen geld en betekenis, willen en kunnen. Ontdek het systeem van overtuigingen rondom financiële zaken en hoe deze je advisering en resultaten beïnvloeden. Zakelijk en privé. Oefen en zie hoe je meer rendement biedt en ontvangt met behulp van de Financial Life Planning theorie en praktische methodiek.Tijdens deze training wordt je geleerd:

 • De overtuigen rondom geld van je klant achterhalen
 • Hoe je klant zijn overtuigingen, zijn financieel handelen bepalen
 • Diepliggende levenswensen van je klant ont-dekken
 • Dit allemaal gebruiken, om met je klant een rijk persoonlijk en financieel leven te ontwerpen

Dit is niet de zoveelste opleiding in financiële kennis en vaardigheden

We gaan er van uit dat je financiële kennis en adviesvaardigheden op peil zijn. Binnen deze training wordt je geleerd je hoe je deze kennis en kunde zo kunt inzetten, dat je voor je klanten geweldige waarde realiseert. Je onderscheidt je gemakkelijk en vanzelfsprekend van je collega’s die zich beperken tot gewone financiële advisering of financiële planning. Dat creëert waarde voor je klant, jezelf en je adviespraktijk.

Dit is een opleiding van “Means in Progress”.

De volledige uitvoering ligt in handen van “Means in Progress”, inclusief de hele administratie. Het enige dat wij als Edmond Halley doen, is je de mogelijkheid geven om je hier voor de opleiding in te schrijven.  Means in Progress verzorgt deze opleiding al vele jaren in India, Europa en de Verenigde Staten.

Means in Progress bv | Horalaan 14 | 6721 KN | Bennekom | tel. 06-26 240 112 | www.louisvollebregt.meansinprogress.nl

 

Praktische zaken

Duur: 2 aaneengesloten dagen, in totaal 5 dagdelen.
Prijs: Eur 975,00 inclusief verblijfskosten, exclusief BTW.
Vooropleiding: Geen verplichtingen. Maar er wordt wel vanuit gegaan dat je in staat bent brede financiële adviezen aan particulieren en DGA’s te geven.
Aantal deelnemers: Maximaal 50

Nu echt het verschil gaan maken met je financiële advisering

Leer met behulp van de EVOKE® Adviesmethodiek hoe je in samenspel met je cliënten kunt realiseren wat er voor hen werkelijk toe doet. Hoe jij dat proces eenvoudig, doordacht en impactvol begeleidt. Hoe je toekomst genereert voor drie partijen: je clientèle, jezelf en je onderneming.

De EVOKE® methode geeft fundament en richting aan het hoogst haalbare niveau in financiële advisering: je klant helpen het leven te leiden dat hij het liefst zou leiden.

Dit is niet de zoveelste opleiding in financiële kennis

We gaan er van uit dat je financiële kennis al voldoende op peil is. Binnen deze training wordt je geleerd je hoe je deze kennis zo kunt inzetten, dat je voor je klanten geweldige waarde realiseert. Je onderscheidt je gemakkelijk en vanzelfsprekend van je collega’s die zich beperken tot financieel advies of financiële planning. Dat creëert weer waarde voor jezelf en je adviespraktijk.

Deze opleiding richt zich voornamelijk op de eerste 3 fasen van EVOKE®

 • Exploration – Exploratie – Het intakegesprek.
 • Vision – Visie – Het (her)ontdekken en prioriteren van levenswensen.
 • Obstacles – Obstakels – Het in kaart brengen en opruimen van belemmeringen

De laatste twee fasen van EVOKE® gaan over de financiële uitwerking daarvan. Omdat we er van uitgaan dat je al financieel adviseur bent gaan we daar in deze training niet diep op in. Voor de volledigheid noemen we ze:

 • Knowledge – Kennis – Het creëren van het financiële levensplan
 • Execution –  Uitvoering – Het uitvoeren van de in het plan genoemde actiepunten

Dit is een opleiding van “Means in Progress”.

De volledige uitvoering ligt in handen van “Means in Progress”, inclusief de hele administratie. Het enige dat wij als Edmond Halley doen, is je de mogelijkheid om je hier voor de opleiding in te schrijven. Means in Progress verzorgt deze opleiding al vele jaren in India, Europa en de Verenigde Staten.

Means in Progress bv | Horalaan 14 | 6721 KN | Bennekom | tel. 06-26 240 112 | www.louisvollebregt.meansinprogress.nl

 

Praktische zaken

Duur: 5 aaneengesloten dagen, in totaal 14 dagdelen.
Prijs: Eur 3.350,00 exclusief BTW, of Eur 2.850,00 als je voor 14 februari inschrijft. Daarnaast Eur 425 verblijfskosten ex BTW.
Vooropleiding: Geen verplichtingen. Maar er wordt wel vanuit gegaan dat je in staat bent brede financiële adviezen aan particulieren en DGA’s te kunnen geven.
Aantal deelnemers: Maximaal 12

Op dit moment hebben we nog geen skills modules ingepland. Als je op de hoogte gehouden wilt worden van wanneer deze weer starten kun je hier jezelf opgeven voor de Update:  “Opleidingen”. Je ontvangt dan een mail wanneer de skills modules weer starten.

Wie de core en advanced skills volgt, kan deze afsluiten met coaching en een meesterproef. Bij goed gevolg haal je daarmee het diploma: “meester adviseur”.

De modules zijn los te volgen.

De core skills modules zijn:

 • Inventariseren
 • Adviseren

De advanced skills modules zijn:

 • Financial behavior
 • Business behavior
 • Project- en procesmanagement
 • Presenteren

Coaching en meesterproef:

bestaat uit drie maanden coaching, bij het adviseren drie eigen klanten. De meesterproef bestaat uit het toelichten van een gegeven advies.